Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Doba přežití u rakoviny plic je nižší v Anglii, vyšší naopak v Norsku a Švédsku

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 30.5.2010

Doba přežití u rakoviny plic je nižší v Anglii, vyšší naopak v Norsku a Švédsku

Šance na přežití rakoviny plic je vyšší v Norsku a Švédsku než v Anglii. Bez ohledu na fakt, že výdaje na zdravotnictví a infrastruktura jsou v těchto třech zemích podobné, léčba pacientů s rakovinou plic v Anglii má nejhorší výsledky. Celkové pětileté přežití u rakoviny plic bylo v Anglii signifikantně nižší pro všechny subkategorie pacientů dělené podle věku a pohlaví. Studie na toto téma byla zveřejněna v květnovém vydání časopisu Thorax.

Podrobnosti o studii

Autoři studie použili k identifikaci pacientů s rakovinou plic národní onkologické registry. Celkem bylo do studie zařazeno 250 828 pacientů z Anglie, 18 386 z Norska a 24 886 ze Švédska. Všichni tito pacienti byli diagnostikováni v letech 1996 až 2004. Relativní pětileté přežití bylo vypočítáno jako poměr skutečné míry přežití ve studované populaci k očekávanému přežití ve všeobecné populaci. Míra mortality pacientů s rakovinou plic byla potom mezi jednotlivými zeměmi porovnána pomocí Poissonova regresního modelu.

Ve všech třech zemích byli mezi pacienty více zastoupeni muži. V Anglii pak byla větší proporce pacientů ve věku nad 70 let (58,2 %) než v Norsku (50,3 %) a Švédsku (47,9 %). Přibližně 65 % všech pacientů zařazených do studie bylo ve věku mezi 60 a 79 lety. Pětileté věkově standardizované přežití bylo u mužů 6,5 % v Anglii, 9,3 % v Norsku a 11,3 % ve Švédsku. U žen pak 8,4 % v Anglii, 13,5 % v Norsku a 15,9 % ve Švédsku. Zajímavé je, že rozdíly v mortalitě pacientů mezi třemi sledovanými zeměmi byly vesměs omezeny pouze na dobu jednoletého sledování.

Příčiny rozdílů

Autoři studie uvažují o několika možných důvodech pozorovaných rozdílů v mortalitě mezi jednotlivými zeměmi. Jako nejpravděpodobnější se jeví vysvětlení, že pacienti v Anglii jsou častěji diagnostikováni až v pokročilém stadiu nemoci. Tomu by odpovídal i fakt, že k největším rozdílům v mortalitě došlo v krátké době jednoletého sledovacího období. Dostupné informace o stadiu nemoci byly bohužel velmi omezené.

Další pravděpodobnou příčinou rozdílů v mortalitě může být také rozdílná léčba. Autoři odhadují, že chirurgická léčba nádoru byla v době trvání studie nabídnuta 10,2 % pacientů v Anglii, ale 16,4 % pacientů v Norsku a 17,0 % ve Švédsku. Dále 48 % pacientů není v Anglii nabídnuta žádná chemoterapie, zatímco tito pacienti tvoří v Norsku 40 % a ve Švédsku 19 %.

(vek)

Zdroj:
Holmberg L. et al.: National comparisons of lung cancer survival in England, Norway and Sweden 2001–2004: differences occur early in follow-up. Thorax 65: 436–41, 2010

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Zelenina a vitamíny mohou snižovat riziko rakoviny plic

Podle studie amerických autorů zveřejněné 12. ledna 2010 v časopise Cancer Research může strava bohatá na listovou zeleninu a vitamíny sloužit u aktivních i dřívějších kuřáků jako ochrana před rozvojem rakoviny plic.

Porovnání prognostických modelů u pacientů s renálním karcinomem

V léčbě pokročilého renálního buněčného karcinomu došlo v posledních letech k zásadním změnám a Sunitinib se stal standardem v léčbě první linie. Studie nedávno uveřejněná v časopise BMC Cancer se zaměřila na prognostický význam některých vstupních charakteristik pacienta a jejím cílem bylo porovnat výsledky této stratifikace rizika se zavedeným modelem Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC).

Asymetrické dělení u buněk nádorových populací

Američtí vědci z National Cancer Institute (NCI) identifikovali nový způsob buněčného dělení u nádorových buněk plicního karcinomu, který poskytuje nový pohled na regulaci vzniku nádoru, jeho sebeobnovu a růst. Výsledky byly publikovány v časopise PNAS online v lednu tohoto roku.Všechny novinky