Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Dlouhodobé výsledky v léčbě exemestanem a tamoxifenem

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 13.12.2009

Dlouhodobé výsledky v léčbě exemestanem a tamoxifenem

Jeden z velmi často používaných přípravků v léčbě prsu je tamoxifen. Ten ale může vyvolávat i poměrně zásadní nežádoucí účinky, jako je například hyperplazie endometria. Mezinárodní tým lékařů a vědců tedy zjišťoval, zda nelze tyto nežádoucí účinky snížit. Výsledky studie pak byly publikovány v odborném medicínském časopise Annals of Oncology.

Nežádoucí účinky tamoxifenu

Ačkoliv je tamoxifen antagonistou estrogenových receptorů a hojně se používá například v léčbě nádorů prsu, jedním z jeho nežádoucích účinků může být i estrogen-like účinek na dělohu postmenopauzálních žen. Ten způsobuje různé uterinní abnormality, jako hyperplazii endometria, polypy, cysty, a navíc zvyšuje riziko karcinomů a sarkomů dělohy.

V současnosti se proto stále více začínají u časných nádorů prsu po prvotní terapii používat v adjuvantní léčbě inhibitory aromatáz, které mohou mít uteroprotektivní efekt a potenciální efekt ve snížení výskytu děložních abnormalit po léčbě tamoxifenem. Jedním z ireverzibilních inhibitorů aromatáz je i exemestan. A právě zhodnocení efektu následné terapie exemestanem hodnotil mezinárodní tým vědců a lékařů.

Průběh studie

Studie se zúčastnily postmenopauzální pacientky s časným karcinomem prsu (s pozitivními nebo neznámými estrogenovými receptory). Ty byly léčeny několik let pomocí tamoxifenu a v rámci studie byly náhodně rozděleny do dvou skupin. První pokračovala v léčbě tamoxifenem, zatímco druhá skupina byla převedena na kompletní pětiletou adjuvantní terapii exemestanem. U obou skupin bylo na začátku studie provedeno sonografické vyšetření výšky děložní sliznice, primárním výstupem studie byl pak záchyt pacientek s abnormální výškou děložní sliznice (≥ 5 mm) po dvou letech léčby. Velikost sliznice pak byla hodnocena pomocí transvaginální ultrasonografie. Výsledky byly následující.

Do výsledků studie bylo zahrnuto celkem 183 pacientek, přičemž podíl pacientek s děložními abnormalitami byl daleko nižší ve skupině převedené na exemestan (36 % proti 62 % u pokračující léčby tamoxifenem). Tento diametrální rozdíl byl nejvíce zřetelný zhruba šest měsíců po začátku studie, ke smazání rozdílu pak došlo cca jeden rok po ukončení léčby. Jak se tedy prokázalo, přechod z tamoxifenu na exemestan dokáže signifikantně snížit výskyt ztluštění endometria.

(kam)

Zdroj: Bertelli G. et al.: Long-term endometrial effects in postmenopausal women with early breast cancer participating in the Intergroup Exemestane Study (IES) – a randomised controlled trial of exemestane versus continued tamoxifen after 2–3 years tamoxifen, Ann Oncol. 2009 Aug 28.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Genetické testování u kolorektálního karcinomu: kromě KRAS mutace existují další tři kandidáti

Podle nové italské studie by měli onkologové v budoucnu u svých pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem testovat nejen přítomnost KRAS mutace, ale také výskyt tří dalších biomarkerů.

Imunitní systém chrání nádorové buňky

V průběhu prvních dnů vzniku a rozvoje nádorových onemocnění rozpoznává imunitní systém rakovinné buňky nikoliv jako abnormální buňky, které je nutné zničit, ale jako buňky organizmu vyžadující ochranu. K tomuto závěru došel tým vědců vedených profesorem Davidem Klatzmannem.

Změna medikace opiáty v léčbě chronické bolesti u nádorových onemocnění

Vzhledem k rozvoji tolerance a výskytu nežádoucích účinků u dlouhodobého užívání opiátů při léčbě chronické bolesti je třeba podávané opiáty střídat. Vědci proto testovali účinnost a snášenlivost při změně transdermálně aplikovaných opiátů.Všechny novinky