Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Dlouhodobé podávání bosutinibu pacientům, u nichž selhaly několikeré strategie léčby CML

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 22.6.2017

Dlouhodobé podávání bosutinibu pacientům, u nichž selhaly několikeré strategie léčby CML

Bosutinib prokázal trvající účinek u pacientů po selhání několikeré předchozí terapie inhibitory tyrosinkináz. Jedná se tedy o velmi důležitou léčebnou možnost u pacientů s CML, u nichž předchozí léčba nepřinesla očekávaný benefit.

Bosutinib

Bosutinib je inhibitor tyrosinkináz (TKI) Src/Abl. Je indikovaný u dospělých pacientů s Ph-pozitivní chronickou myeloidní leukémií (CML), kteří byli k přecházející léčbě TKI rezistentní nebo ji netolerovali.

Předkládaný update přináší informace týkající se probíhající klinické studie fáze I/II, jež hodnotí účinnost a bezpečnost dlouhodobého podávání bosutinibu jakožto 3. či 4. linie léčby u pacientů s CML v chronické fázi. U pacientů již byl vyzkoušen imatinib a dasatinib, popřípadě nilotinib.

Výsledky studie

Medián trvání léčby byl 8,6 měsíce (rozmezí 0,2−87,7) a celkového sledování pak 32,7 měsíce (0,3−93,3). Kumulativní dosažení kompletní hematologické remise činilo 74 % (95% CI 65−81 %) a velké cytogenetické odpovědi 40 % (95% CI 31−50 %). Pravděpodobnost udržení kompletní hematologické remise po 4 letech dle Kaplanovy–Meierovy kalkulace byla 63 % a udržení velké cytogenetické odpovědi 69 %. Kumulativní incidence progrese onemocnění, resp. úmrtí na léčbě po 4 letech dosahovala 24 % (95% CI 17−33 %). Celkové přežití po 4 letech dosáhlo 78 % (95% CI 68−85 %).

Častými nežádoucími příhodami byly průjem (83 %), nauzea (48 %), zvracení (38 %) a trombocytopenie (39 %).

Závěr

Bosutinib v této studii prokázal účinnost, jež měla trvající charakter. Současně se toxický profil nijak nelišil od očekávaného, v rámci předchozích studií již dříve popsaného spektra nežádoucích účinků. Bosutinib tak představuje velmi důležitou léčebnou možnost u pacientů s CML, u nichž předchozí léčba selhala či nebyla tolerována.

(eza)

Zdroj: Cortes J. E., Khoury H. J., Kantarjian H. M. et al. Long-term bosutinib for chronic phase chronic myeloid leukemia after failure of imatinib plus dasatinib and/or nilotinib. Am J Hematol 2016 Dec; 91 (12): 1206−1214, doi: 10.1002/ajh.24536.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Celkové přežití pacientů s karcinomem plic léčených inhibitory ALK

Data o celkové době přežití (OS) pacientů s ALK pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) léčených inhibitorem tyrosinkináz krizotinibem dosud nejsou dobře zdokumentována v rámci běžné klinické praxe. Autoři nedávno publikované studie se zaměřili na analýzu velké skupiny neselektovaných francouzských pacientů, kteří užívali krizotinib buď v rámci studií s rozšířeným přístupem, nebo po registraci léčiva.

Léčebná sekvence sunitinib−axitinib se v terapii renálního karcinomu osvědčila i v podmínkách běžné klinické praxe

Axitinib je inhibitor tyrosinkináz, jehož hlavní účinek spočívá v inhibici neoangiogeneze. Používán je v léčbě metastatického renálního karcinomu (mRCC), a to po selhání terapie sunitinibem či cytokiny. Italští autoři publikovali klinické výsledky pacientů léčených axitinibem ve 2. linii terapie. Axitinib prodloužil celkové přežití pacientů o více než rok a zajímavé jsou také hodnoty celkového přežití pacientů léčených sekvencí sunitinib−axitinib.

S diagnostikou nádorů neznámého origa může pomoci epigenetické profilování

Profil metylace genů může s vysokou senzitivitou i specificitou pomoci odhalit původ nádoru neznámého primárního origa, jak ukázala retrospektivní analýza publikovaná v srpnu 2016 v časopisu The Lancet Oncology.Všechny novinky