Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Diabetes a nádorová onemocnění – co mají společného?

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 28.11.2011

Diabetes a nádorová onemocnění – co mají společného?

Vztah diabetu a nádorových onemocnění se předpokládal již dříve, především kvůli strukturální podobnosti inzulinu a růstových faktorů. Přesné mechanismy vztahu metabolismu a neoplastických procesů ale nebyly známy. Přímou souvislost se podařilo prokázat až nedávno harvardskému týmu.

Ukázalo se, že signální dráha, která u myší řídí diferenciaci kmenových buněk a rozvoj nádoru, rozhoduje i o pravděpodobnosti rozvoje diabetu. Laboratorní myši s vysokými hladinami mutagenních proteinů vykazovaly vyšší citlivost k inzulinu a byly méně náchylné k rozvoji diabetu, i když dostávaly potravu s vysokým podílem tuku. Jejich organismus dokázal lépe zužitkovávat glukózu. Na druhou stranu u myší s malým množstvím mutagenních proteinů, které naopak měly vyšší hladinu protektivních faktorů proti nádorovému bujení, se častěji vyvinuly porucha glukózové tolerance, diabetes a obezita.

Ústředním článkem a zároveň zmiňovaným protektivním faktorem proti karcinogenezi byla bílkovina označovaná jako let-7, což je nezralá forma mikro-RNA, která dokáže zabránit expresi genů a jejíž přítomnost je charakteristická pro kmenové buňky. Mikro-RNA je nyní předmětem intenzivního výzkumu jako potenciální účinný protinádorový lék.

Podle výsledků studie se tedy zdá, že nádorové bujení je řízeno stejnými signálními drahami jako metabolismus celého organismu. Zveřejněné závěry by mohly posloužit fyziologům, kteří se zabývají rozvojem diabetu 2. typu.

(jav)

Zdroj: Hao Zhu, Ng Shyh-Chang, et al. The Lin28/let-7Axis Regulates Glucose Metabolism. Cell 2011(30 September);147(1):81-94.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Lék na rakovinu ledvin Torisel je úspěšný i v léčbě mezoteliomu

Lék Torisel (účinná látka temsirolimus), který je běžně používán k léčbě rakoviny ledvin, prokázal výhodné vlastnosti i při léčbě nebezpečného zhoubného onemocnění pohrudnice – mezoteliomu.

Bosutinib jako léčba třetí volby u pacientů s chronickou fází chronické myeloidní leukemie

Bosutinib (BOS) je perorální duální inhibitor SRC/ABL tyrozinkinázy (TKI), řazen jako TKI 3. generace. Tyto jsou využívány v léčbě chronické myeloidní leukemie (CML).

Inotuzumab ozogamicin – CD22 monoklonální protilátka konjugovaná s calicheamycinem – vede k více než 50% odpovědi u pacientů s rezistentní či relabující akutní lymfoblastickou leukémií

Pacienti s rezistentní či relabující akutní lymfoblastickou leukémií (R-R ALL) mají extrémně špatnou prognózu. Na lymfoblastech bývá často vysoce exprimován imunologický marker CD22.Všechny novinky