Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

DEK overexprese jako nezávislý biomarker špatné prognózy kolorektálního karcinomu

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 2.9.2013

DEK overexprese jako nezávislý biomarker špatné prognózy kolorektálního karcinomu

DEK protein je spojován s architektonickou regulací chromatinového uspořádání a genovou transkripcí, hraje důležitou roli i v buněčné apoptóze. Zvýšená exprese DEK genu byla pozorována u mnohých malignit. Tato studie sleduje roli DEK v nádorové progresi a jeho funkci jako prognostického faktoru kolorektálního karcinomu.

Pro imunohistochemickou analýzu DEK proteinu byly vybrány vzorky kolorektálního karcinomu od 109 pacientů a vzorky kolorektálních adenomů od 52 pacientů. Korelace mezi overexpresí DEK a klinicko-patologickým obrazem kolorektálního karcinomu byla hodnocena dle Chí-kvadrát testu a Fisherova exaktního testu. Míra přežití byla vypočítána podle Kaplanovy-Meierovy metody a souvislost mezi prognostickým faktorem a přežitím byla analyzována dle Coxova modelu proporcionálních rizik.

DEK protein u kolorektálního karcinomu byl imunohistochemicky prokázán v jádře. Silně pozitivní přítomnost DEK proteinu byla zastižena u 48,62 % (53/109) vzorků kolorektálního karcinomu, což bylo významně vyšší procento než v přilehlé normální střevní mukóze (9,17 %, 10/109) anebo u kolorektálních adenomů (13,46 %, 7/52).

Zvýšená exprese DEK u kolorektálního karcinomu dále pozitivně korelovala s velikostí tumoru, gradem, serózní invazí, přítomností lymfatických či orgánových metastáz. Dále korelovala také s přežitím bez nemoci (DFS) a 5letým přežitím. Pacienti s pozdním stadiem nemoci a vysokou DEK expresí měli horší míru přežití než ti, u nichž byla exprese DEK nízká. Navíc se zjistilo, že vysoká exprese DEK, serózní invaze a pozdní stadium jsou významnými nezávislými rizikovými faktory pro mortalitu kolorektálního karcinomu.

DEK hraje důležitou roli v progresi kolorektálního karcinomu a je nezávislým špatným prognostickým faktorem kolorektálního karcinomu.

(boba)

Zdroj: Lin L., et al. DEK over expression as an independent biomarker for poor prognosis in colorectal cancer. BMC Cancer. 2013 Jul 31; 13 (1): 366.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Stereotaktická ablační radioterapie jako alternativa chirurgického řešení plicních metastáz

Použití stereotaktické ablační radioterapie (SABR) jako alternativní metody k chirurgické léčbě plicních lézí různorodých primárních nádorů byla již v minulosti testována. Italská studie přináší informace o klinických výsledcích homogenně vybraných pacientů, již podstoupili jedinou aplikaci SABR.

Využití imunohistochemických metod u těžko diagnostikovatelných lézí prsu

Přesná histologická diagnóza léze v prsní tkáni je ve většině případů stanovena pomocí barvení hematoxylinem a eosinem. Nicméně i imunohistochemické metody mají důležitou doplňkovou roli.

Váha, zánět, příznaky spojené s rakovinou a kvalita života odvozená od zdravotního stavu u pacientek přeživších rakovinu prsu

Stabilní váha je velmi důležitým prognostickým faktorem pro pacientky, které úspěšně bojují s rakovinou prsu. Americká studie se zaměřila na spojitosti mezi váhou, váhovými výkyvy, zánětem, příznaky spojenými s rakovinou a kvalitou života odvozenou od zdravotního stavu (HRQOL – health-related quality of life) mezi přeživšími pacientkami s rakovinou prsu ve fázi 0-IIIA.Všechny novinky