Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Cystický nefrom dospělého věku a smíšený epiteliální a stromální nádor ledviny jsou jeden a tentýž nádor

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 5.7.2009

Cystický nefrom dospělého věku a smíšený epiteliální a stromální nádor ledviny jsou jeden a tentýž nádor

Podle WHO klasifikace z roku 2004 jsou adultní cystický nefrom (CN) a smíšený epiteliální a stromální nádor ledviny (MEST) považovány za dva různé druhy renálních neoplazií. Poslední výzkumy ukazují, že oba zmíněné tumory sdílejí stejné klinickopatologické rysy, a tudíž mohou být stejnou jednotkou, která se liší pouze morfologicky. Ovšem až donedávna chyběly definitivní genetické důkazy, které nyní poskytli autoři sdělení publikovaného v lednovém vydání odborného časopisu American Journal of Surgical Pathology.

Vlastnosti testovaného souboru

Autoři porovnávali skupinu pacientů s CN a skupinu s MEST. U obou typů nádorů měly skupiny pacientů podobnou charakteristiku (věk, pohlaví, velikost tumoru). Podobné si byly i tumory (výstelky cyst a žláz, stromální celularita a složení).

Vzorky vyšetřeny histologicky i geneticky

Pomocí metod genové exprese byly od každého nádoru prozkoumány 3 vzorky. Srovnávaly se jak mezi sebou, tak s dalšími jinými 48 renálními tumory i s 13 normálními ledvinami.

Histologickému vyšetření bylo podrobeno celkem 26 nádorů CN a 13 MEST se zaměřením na tloušťku stěny cyst, poměr velikosti cyst ke stromatu, složení stromatu, typy epiteliálních buněk vyskytujících se v cystách a žlázách a expresi receptorů pro estrogen a progesteron.

Výsledky

Exprese mRNA ukázala, že oba tumory mají podobné profily exprese, které se odlišují od ostatních nádorů. Za pomocí microarray analýzy se u CN i u MEST zjistila signifikantně vyšší míra exprese progesteronových receptorů. Podobnost mezi CN a MEST se potvrdila i imunochemickým vyšetřením.

Závěr

Tato studie přinesla zatím nejpřesvědčivější molekulární důkazy o tom, že CN a MEST představují různé morfologické varianty stejné choroby.

(ian)

Zdroj: Zhou M., Kort E.: Adult cystic nephroma and mixed epithelial and stromal tumor of the kidney are the same disease entity: molecular and histologic evidence, The American Journal of Surgical Pathology, Jan 2009, 33 (1), p. 72–80.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Karcinom prsu u mladých žen a jeho dopad na fertilitu

Rakovina prsu je nejčastější nádorové onemocnění žen v rozvinutých zemích. Ačkoliv mladé ženy představují menšinu pacientů, kteří jsou postiženi nádorovým onemocněním prsu, o to důležitější je u této skupiny pacientů případný vzájemný vliv onemocnění a léčby na plánované mateřství a další život ženy.

Sezónní výskyt rakoviny

V minulých letech již několik velkých epidemiologických studií poukázalo na spojení mezi obdobím, ve kterém jsou diagnostikovány určité typy nádorů, a výsledky přežití. Lepší výsledky přežití jsou především asociovány s diagnózou v létě a na podzim.

Mají pacienti s Gaucherovou chorobou vyšší riziko vzniku rakoviny?

Již v roce 2005 byla publikována studie o zvýšeném riziku vzniku malignit u pacientů s morbus Gaucher. Tehdy se za příčinu považovala potenciální chronická stimulace imunitního systému.Všechny novinky