Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Cyklofilin B může přispívat k progresi karcinomu prsu

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 16.2.2009

Cyklofilin B může přispívat k progresi karcinomu prsu

Doktor Charles Clevenger spolu se svými kolegy z Northwestern University zjistil, že zvýšená exprese cyklofilinu B může mít v buňkách prsní tkáně roli v patogenezi karcinomu prsu a přispívat k jeho progresi.

Proteinový receptor cyklofilin B ovlivňuje buněčné dělení, motilitu i apoptózu, tedy děje, které jsou u maligních buněk pozměněny. Aby mohli blíže prozkoumat roli cyklofilinu B, inhibovali vědci u buněk karcinomu prsu jeho expresi. Výsledkem bylo zjištění, že vyřazení cyklofilinu B ovlivnilo 27 různých proteinových sítí a snížilo buněčnou proliferaci, motilitu a zpomalilo tumorigenezi. Mezi jinými ovlivnila inhibice cyklofilinu B expresi estrogenových a progesteronových receptorů a také receptorů pro růstový faktor. Navíc u lidských epiteliálních buněk prsní tkáně korelovalo zvýšení hladiny cyklofilinu B s přítomností metastáz karcinomu prsu.

Cyklofiliny, často zkracované jako Cyp (nemělo by být zaměňováno za CYP, což je zkratka pro cytochrom P450), jsou proteiny, které se vážou na cyklosporiny – imunosupresiva, která se obvykle využívají k potlačení rejekce orgánů po transplantaci. Tyto proteiny mají peptidyl-prolin-izomerázovou aktivitu, která katalyzuje izomeraci peptidové vazby z formy trans na cis formu a urychluje skládání proteinů a vznik prostorových konformací.

Nejznámějším cyklofilinem je cyklofilin A, který je cytosolovým receptorem pro cyklosporin A. Komplex cyklosporinu A s cyklofilinem A inhibuje kalcium/kalmodulinovou fosfatázu, kalcineurin, což má selektivně inhibiční účinky na T-lymfocyty a je považováno za mechanismus potlačení potransplantační orgánové rejekce.

Nová studie demonstruje, že snížení hladiny cyklofilinu B může významně pozměnit expresi genů a buněčné funkce spojené s patogenezí a progresí karcinomu prsu. Proto je podle autorů studie možné uvažovat o vývoji farmakologických agens, která by byla specificky zacílena na cyklofilin B a mohla by tak mít při léčbě karcinomu prsu velký význam.

(hak)

Zdroj: Fang F, Flegler AJ, Du P, Lin S, Clevenger CV. Expression of Cyclophilin B is Associated with Malignant Progression and Regulation of Genes Implicated in the Pathogenesis of Breast Cancer. Am J Pathol 2009;174:297–308.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Sunitinib v první linii léčby metastatického karcinomu ledviny

Sunitinib v první linii léčby metastatického karcinomu ledviny dosahoval v komparativní studii v primárním hodnoceném parametru, tj. v mediánu přežití bez progrese onemocnění lepších výsledků ve srovnání s léčbou interferonem alfa.

Hladina estradiolu při statistickém hodnocení rizika karcinomu prsu

Pro hodnocení rizik vzniku karcinomu prsu bylo vyvinuto již několik statistických modelů. Modely se snaží stanovit podle jasných kritérií individuální riziko vzniku karcinomu prsu. Studie se zabývají cirkulujícími hladinami estradiolu u žen s karcinomem prsní žlázy.

Léčba hormondependentních nádorů

Vývoj a léčba hormondependentních nádorů souvisí s funkcí pohlavních steroidních hormonů. Naše znalosti o významu pohlavních hormonů ve fyziologii endokrinních orgánů, prsu, edometria a prostaty se významně rozšířily.Všechny novinky