Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

CT řízená perkutánní kryoablace v léčbě lokální recidivy renálního karcinomu

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 18.11.2013

CT řízená perkutánní kryoablace v léčbě lokální recidivy renálního karcinomu

Perkutánní kryoablace se podle americké série případů jeví jako bezpečná a účinná ledvinu zachovávající metoda léčby při lokální recidivě renálního karcinomu po parciální nefrektomii.

U renálního karcinomu nízkého stupně dochází po parciální nefrektomii ve 3–4 % případů k lokální recidivě nálezu. Autoři z mezioborového univerzitního Centra pro malé nádorové masy (Small Renal Mass Center) v americké Filadelfii publikovali v říjnu 2013 výsledky série 5 případů pacientů s tímto nálezem, u nichž provedli kryoablaci řízenou počítačovou tomografií (CT) pomocí systému s argonem a heliem. Pacienti byli hospitalizováni 2 dny a následně byli ve stejném centru vyšetřováni pomocí laboratorních testů a zobrazovacích metod po dobu 20–39 měsíců.

Průměrná velikost tumoru byla 2,2 cm (rozmezí 1,8–4,0 cm). Ve 4 případech se jednalo o endofytický tumor a v 1 případě o exofytický. U 1 pacienta s endofytickým tumorem o průměru 4,0 cm došlo za 13 měsíců po zákroku ke druhé recidivě, která byla opět řešena kryoablací bez důkazu přítomnosti onemocnění za dalších 19 měsíců. U 2 pacientů došlo k rozvoji hematurie, která byla léčena konzervativně a spontánně odezněla. Nedošlo k žádným dalším komplikacím a byl zachován výkonnostní stav všech pacientů z doby před zákrokem.

Perkutánní kryoablace řízená CT se podle této malé série případů jeví jako bezpečná a účinná metoda léčby lokální recidivy renálního karcinomu po parciální nefrektomii, která umožňuje zachování ledviny.

(zza)

Zdroj: Morgan M. A., et al. Percutaneous cryoablation for recurrent low grade renal cell carcinoma after failed nephron-sparing surgery. Can J Urol. 2013 Oct; 20 (5): 6933–7.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Obezita, diabetes a přežívání pacientek s časným stadiem rakoviny prsu

Obezita a diabetes se stávají epidemií na mnoha místech světa. Oba faktory jsou navíc dle nejnovějších dat spojeny s vyšším rizikem vzniku rakoviny prsu a také s horšími výsledky její léčby.

Mutace BRCA1/2 nezvyšuje vliv perorální antikoncepce na riziko karcinomu prsa a ovarií

Metaanalýza klinických studií ukázala, že souvislost mezi užíváním perorální antikoncepce a karcinomem prsu a ovaria je u žen s mutací BRCA1/2 stejná jako u obecné populace.

Udržovací léčba sunitinibem zlepšila přežití bez progrese u metastazujícího adenokarcinomu pankreatu

Udržovací terapie sunitinibem vedla k lepším výsledkům léčby pacientů s metastazujícím adenokarcinomem pankreatu po 1. linii chemoterapie než jejich pouhé sledování.Všechny novinky