Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Crizotinib – nová možnost pro první linii léčby pacientů s plicními adenokarcinomy s ALK translokací

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 6.4.2016

Crizotinib – nová možnost pro první linii léčby pacientů s plicními adenokarcinomy s ALK translokací

Crizotinib je tyrozinkinázový inhibitor cílící na translokaci genu ALK, ROS1 a MET. V současné době je již, na základě výsledku studie Profile 1007, standardně užíván ve 2. linii a dalších liniích léčby pacientů s adenokarcinomy nesoucími tuto genetickou změnu.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Alternativní dávkování jako cesta k využití potenciálu léčby

Pochopení závislosti mezi efektivní onkologickou léčbou a výskytem nežádoucích účinků umožňuje správně nastavit dávkování a dosáhnout lepších výsledků terapie. O tom, kdy a proč individualizovat dávkovací režim sunitinibu podle toxicity, se hovořilo během diskuse u kulatého stolu, která proběhla v rámci kolokvia PragueONCO. Toto setkání podpořila společnost Pfizer.

Axitinib v léčbě metastatického karcinomu ledviny

Léčivá látka axitinib je selektivní tyrozinkinázový inhibitor blokující receptory VEGFR1, VEGFR2 a VEGFR3. Výsledky klinické studie AXIS prokázaly výrazné prodloužení doby přežití bez progrese u pacientů s metastatickým karcinomem ledviny ve srovnání se sorafenibem ve druhé linii léčby a vedly ke schválení axitinibu v této indikaci.

Terapie sunitinibem u pacienta s metastatickým karcinomem ledviny a idiopatickou trombocytopenickou purpurou

Kazuistika publikovaná v časopise Onkologie popisuje úspěšné nasazení sunitinibu u pacienta s metastatickým nádorem ledviny současně léčeným kortikoidy pro idiopatickou trombocytopenickou purpuru. Při podávání sunitinibu bylo dosaženo stabilizace nemoci po dobu 70 měsíců bez nutnosti hospitalizace či podávání antibiotik nebo krevních derivátů.Všechny novinky