Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Budoucnost cílené terapie metastazujícího renálního karcinomu

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 22.5.2011

Budoucnost cílené terapie metastazujícího renálního karcinomu

V poslední době nastal boom různých terapeutických metod, kterými lze účinně intervenovat proti metastazujícímu renálnímu karcinomu. Přípravky standardně používané v dnešní době v drtivé většině vytěsnily imunoterapii. Středobodem zájmu klinického hodnocení a trendem v onkologii zůstává cílená terapie.

Cílená terapie spadá do dvou kategorií. První je léčba zaměřená na vaskulární endoteliální růstový faktor (VEGF), která zahrnuje sunitinib, pazopanib, sorafenib a bevacizumab. Druhou skupinu tvoří inhibitory savčího receptoru pro rapamycin (mTOR), kam lze zařadit everolimus a temsirolimus. Stěžejní studie hodnotí přípravek everolimus jako výhodný u pacientů s metastazujícím renálním karcinomem nereagujících na léčbu inhibitory tyrosinkinázy, blokující VEGF. Naproti tomu výsledky klinických hodnocení pro temsirolimus jasně hovoří pro jeho mimořádně příznivý vliv u pacientů se špatnou prognózou. Temsirolimus je v případě pokročilého stadia karcinomu indikován jako lék první linie.

Více přehledných prací nastiňuje preklinický a klinický vývoj inhibitorů savčího receptoru pro rapamycin (mTOR). Vývoj nových aktivních látek, mezi které patří axitinib, pazopanib, cediranib, volociximab, tivozanib (AV-951), BAY 73-4506, a c-met inhibitory, jako například GSK1363089 a ARQ197, může skýtat slibný terapeutický potenciál.

Pochopení mechanizmu účinku VEGF a mTOR razantně změnilo léčebné postupy řešení metastazujícího renálního karcinomu. Klinická hodnocení se intenzivně zabývají možnostmi sekvenční či kombinované cílené terapie pokročilého stadia rakovinného onemocnění jako adjuvantního přístupu ke konzervativní nefrektomii.

(Thom)

Zdroj: Pal S. K., Figlin R. A.: Future directions of mammalian target of rapamycin (mTOR) inhibitor therapy in renal cell carcinoma. Target Oncol. Publikováno online před tiskem 12. dubna 2011.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Tendence výskytu karcinomu ledviny v ČR a v USA

Česká republika zaujímá ve světě první místo v incidenci karcinomu ledviny, nejmalignějšího urologického nádoru. Porovnáním epidemiologických dat shromážděných v národních onkologických registrech je možno vyhodnotit tendence ve výskytu karcinomu ledviny.

Genetické polymorfismy u pacientů s karcinomem ledvin léčených sunitinibem

Pacienti s metastazujícím karcinomem ledviny profitují z léčby sunitinibem. Nově bylo zjištěno, že někteří z pacientů mají ještě nadějnější vyhlídky do budoucna než doposud.

Screening pomocí magnetické rezonance snižuje počet pokročilých stadií rakoviny prsu

Magnetická rezonance (MR) je nejdokonalejší zobrazovací metodou určenou k vyšetření měkkých tkání. Rakovinu prsu dokáže odhalit dokonce dříve než mamografie.Všechny novinky