Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Bosutinib prokázal účinnost a bezpečnost v léčbě nově diagnostikované chronické myeloidní leukémie

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 1.12.2014

Bosutinib prokázal účinnost a bezpečnost v léčbě nově diagnostikované chronické myeloidní leukémie

Výsledky 24měsíčního následného sledování pacientů ze studie BELA, která porovnávala bosutinib s imatinibem u pacientů s nově diagnostikovanou chronickou myeloidní leukémií (CML), ukázaly dobrou a přetrvávající účinnost bosutinibu a řešitelný profil bezpečnosti.

Bosutinib je perorální duální inhibitor tyrozinkináz Src/Abl1 indikovaný k léčbě dospělých pacientů s Philadelphia chromozom pozitivní CML v chronické fázi, akcelerované fázi a blastické fázi dříve léčených jedním nebo více inhibitory tyrozinkinázy a těch, u kterých léčba imatinibem, nilotinibem a dasatinibem není považována za vhodnou volbu.

Němečtí autoři hodnotili účinnost a bezpečnost bosutinibu v porovnání s imatinibem u nově diagnostikované CML ve studii BELA (Bosutinib Efficacy and Safety in Newly diagnosed CML trial). Bosutinib byl podáván v dávce 500 mg/den u 250 pacientů a imatinib v dávce 400 mg/den u 252 pacientů.

Po 24 měsících bylo dosaženo podobné kumulativní kompletní cytogenetické odpovědi na léčbu (CCyR) u bosutinibu (u 79 % pacientů) i u imatinibu (u 80 % pacientů). Podobný byl i podíl pacientů s kumulativní velkou molekulární odpovědí na léčbu (MMR): 59 % u bosutinibu a 49 % u imatinibu. Od primární analýzy provedené po 12 měsících nebyla ve skupině s bosutinibem zjištěna žádná transformace do akcelerované/blastické fáze, ve skupině s imatinibem se objevily 4 případy. Časná odpověď na léčbu byla spojena s lepší CCyR i MMR v obou terapeutických skupinách.

Z hlediska bezpečnosti byl při léčbě bosutinibem častější výskyt gastrointestinálních příhod a případů zvýšení jaterních testů. Při léčbě imatinibem byla častější neutropenie, muskuloskeletální příhody a otoky. Přerušení léčby z důvodu nežádoucích příhod bylo častější u bosutinibu (4 % vs. < 1 %). Nejčastěji se jednalo o zvýšení alaninaminotransferázy (ALT), a to v prvních 12 měsících léčby. Výskyt kardiovaskulárních nežádoucích příhod byl v obou skupinách srovnatelný.

Bosutinib i v této studii prokázal dobrou účinnost a přijatelnou snášenlivost v léčbě pacientů s nově diagnostikovanou CML.

(zza)

Zdroj: Brummendorf T. H., Cortez J. E., de Souza C. A., et al. Bosutinib versus imatinib in newly diagnosed chronic-phase chronic myeloid leukaemia: results from the 24-month follow-up of the BELA trial. Br J Haematol. 2014 Sep 8. [Epub ahead of print]

 

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,9/5, hodnoceno 18x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Sunitinibem indukovaná hypertenze, neutropenie a trombocytopenie jako prediktory dobré odpovědi na léčbu u metastatického renálního karcinomu

Je možné použít rozvoj sunitinibem indukované hypertenze, neutropenie a trombocytopenie jako nové biomarkery účinnosti sunitinibu u pacientů s metastatickým renálním karcinomem (mRCC)?

Bezpečnostní profil bosutinibu v terapii nově diagnostikované chronické fáze CML

Sledování pacientů s nově diagnostikovanou chronickou fází chronické myeloidní leukémie léčených imatinibem či bosutinibem ukázala, že bosutinib má i přes širší léčebný záběr tolerovatelný bezpečnostní profil a nežádoucí příhody jsou kontrolovatelné změnou dávek léku či konkomitantní medikací.

Kombinovaná terapie axitinibem a crizotinibem ovlivňuje kostní metastázy u kastračně rezistentního karcinomu prostaty

Kastračně rezistentní karcinom prostaty (CRPC) je jednou z hlavních příčin úmrtí mužů ve spojení s nádorovým onemocněním. Primární příčinou mortality a morbidity těchto pacientů jsou kostní metastázy a remodelace, která vede k osteoplastickým a osteolytickým lézím. Relativně krátce je známo, že multikinázový inhibitor (VEGFR2 and c-MET inhibitor) cabozantinib má účinek na kostní léze těchto pacientů. V předkládané studii se autoři zaměřili na jiné multikinázové inhibitory – axitinib (VEGFR inhibitor) a crizotinib (c-MET inhibitor) – a jejich efekt při kombinovaném podávání myším modelům s CRPC.Všechny novinky