Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Bosutinib jako léčba třetí volby u pacientů s chronickou fází chronické myeloidní leukemie

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 13.11.2011

Bosutinib jako léčba třetí volby u pacientů s chronickou fází chronické myeloidní leukemie

Bosutinib (BOS) je perorální duální inhibitor SRC/ABL tyrozinkinázy (TKI), řazen jako TKI 3. generace. Tyto jsou využívány v léčbě chronické myeloidní leukemie (CML).

V předkládané open-label studii fáze 1/2 byla hodnocena bezpečnost a účinnost BOS podávaného jako léčba 3. volby u pacientů v chronické fázi onemocnění (CP CML). Bosutinib byl podáván v dávce 500 mg denně pacientům, u kterých selhala léčba imatinibem a následně byli rezistentní/intolerantní k léčbě dasatinibem (n = 37/n = 50) či nilotinibem (n = 27). Celkově bylo hodnoceno 114 pacientů (45 % mužů; medián věku 56 let, rozmezí 20-79; medián doby od diagnózy CML 6,3 roku, rozmezí 0,6-18,3 roku).

Medián doby sledování od zahájení léčby BOS byl 26,4 měsíce (0,3-54) a medián podané dávky BOS byl 476 mg/den (185-563). Celkem 82 (73 %) hodnotitelných pacientů dosáhlo kompletní hematologické odpovědi (CHR), 41% udrželo tuto odpověď a zůstává dále léčených. Jednatřicet procent (dvaatřicet procent) hodnotitelných pacientů dosáhlo velké cytogenetické odpovědi (MCyR), z toho 39 % udrželo na léčbě odpověď. Jedenáct hodnotitelných pacientů dosáhlo kompletní cytogenetické odpovědi (CCyR) a velké molekulární odpovědi (MMR) dosáhlo 22 % pacientů. MCyR a CHR odpovědi bylo dosaženo u 11 různých mutací BCR/ABL kinázy, s výjimkou mutace T315I.

Mezi časté nežádoucí účinky spojené s léčbou BOS (s výjimkou hematologické toxicity), které byly pozorovány u ≥20 % pacientů (všechny stupně), patřil průjem (83 %), nauzea (46 %), zvracení (40 %), vyrážka (27 %), bolesti hlavy (25 %), únava (21 %) a bolesti břicha (20 %). Stupeň III a IV toxicity byl pozorován nejvíce u průjmu (9 %), u ostatních obtíží představovaly 1-4 %. Gastrointestinální obtíže se většinou objevily časně, ale vymizely do měsíce. Nebylo pozorováno závažnější prodloužení QTc intervalu. Výskyt nežádoucích účinků nebyl závislý na typu předchozí léčby. Z laboratorních abnormit stupně III a IV pak byly zaznamenány trombocytopenie (26 %), neutropenie (18 %) a hypermagnesemie (12 %).

Závěrem autoři shrnují, že bosutinib jako 3. linie léčby CP CML projevil akceptovatelnou toxicitu a slibnou aktivitu s terapeutickým potenciálem pro pacienty, u kterých léčba 2. generací TKI selhala z důvodů rezistence či intolerance.

(eza)

Zdroj: Brummendorf TH, et al. Bosutinib (BOS) as third-line therapy for chronic phase (CP) chronic myeloid leukemia (CML) following failure with imatinib (IM) and dasatinib (DAS) or nilotinib (NIL). Prezentováno na 2011 ASCO Annual Meeting v Chicagu (USA) ve dnech 3.-7. června 2011; publikováno v J Clin Oncol 2011;29 Suppl:abstr 6535.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Inotuzumab ozogamicin – CD22 monoklonální protilátka konjugovaná s calicheamycinem – vede k více než 50% odpovědi u pacientů s rezistentní či relabující akutní lymfoblastickou leukémií

Pacienti s rezistentní či relabující akutní lymfoblastickou leukémií (R-R ALL) mají extrémně špatnou prognózu. Na lymfoblastech bývá často vysoce exprimován imunologický marker CD22.

Sunitinib v léčbě pankreatických neuroendokrinních tumorů – počáteční zjištění ze studie fáze III potvrzena

V červnu letošního roku byla v rámci 47. výroční konference ASCO prezentována aktualizovaná data fáze III studie hodnotící užití sunitinibu oproti placebu u nemocných s pokročilými neresekovatelnými pankreatickými neuroendokrinními tumory (pNET).

Bosutinib ve srovnání s imatinibem u pacientů s nově diagnostikovanou chronickou fází akutní myeloidní leukemie

Bosutinib (BOS) je perorální duální inhibitor SRC/ABL tyrozinkinázy (TKI), řazen jako TKI 3. generace. Tyto jsou využívány v léčbě chronické myeloidní leukemie (CML).Všechny novinky