Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Blokáda klíčových genů u karcinomu prsu zabraňuje vzniku metastáz

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 17.4.2009

Blokáda klíčových genů u karcinomu prsu zabraňuje vzniku metastáz

Vědci z Weill Cornell Medical College objevili roli dvou nedávno identifikovaných genů jakožto podpůrných genů při vzniku metastáz karcinomu prsu. Výzkumníci věří, že jejich objevy jsou důležité pro pacienty. Ti umírají mnohem častěji na pokročilejší formy rakoviny, která se rozšíří do ostatních orgánů a tkání, než na primární nádor prsu.

Jejich závěry publikované v únorovém čísle Cancer Cell ukazují, že migrace nádorových buněk a metastázy byly zastaveny po zablokování funkce dvou genů, Ora1 a STIM1. Pokud jejich účinek není blokován, tyto geny umožní kalciu vstoupit do buňky. To pak zesiluje buněčný pohyb, replikaci a růst.

Aby došli ke svým závěrům, experimentovali vědci se vzorky lidské prsní tkáně odstraněné z metastáz karcinomů. V laboratorních experimentech zjistili, že blokáda dvou výše zmíněných genů vede k zábraně buněčné migrace. Stejné nádorové buňky byly potom označeny fluorescentními značkami, aby bylo možno sledovat je v těle, a poté byly injikovány do tukové tkáně myší, která se podobá lidské prsní tkáni. Výzkumníci zjistili, že rozšíření těchto buněk bylo zastaveno u těch myší, jejichž Ora1 a STIM1 geny byly zablokovány.

Tyto závěry jsou velmi zajímavé a autoři je považují za velký krok k vytvoření léčebné látky, která by mohla zablokovat funkci popsaných genů, a tím zajistit prevenci nebo alespoň zpomalit metastazování karcinomu prsu u lidí. Jeden z autorů dodává, že předběžná data ukazují zvýšenou expresi zmiňovaných dvou genů ve tkáních metastáz karcinomu prsu. A to podporuje názor na jejich roli a také na to, jak důležitými cíli terapie mohou být.

(pes)

Zdroj: Cancer Cell. 2009(February);15(2):124–134.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Obezita zvyšuje riziko metastáz u karcinomu pankreatu

Obezita výrazně zvyšuje riziko metastáz a stejně tak i riziko rekurence nádorových onemocnění a úmrtnost. V březnu 2009 byla na toto téma publikována studie u pacientů s karcinomem pankreatu.

Inhibitory VEGFR a PDGFR u pokročilého renálního karcinomu

Renální karcinom je mimo jiné na molekulární úrovni charakteristický ztrátou aktivity VHL (von Hippel Lindau) tumorsupresorového genu, což následně vede k vysoké expresi angiogenních růstových faktorů. Těmi jsou zejména VEGF a PDGF.

Výsledky studie TEAM

Studie TEAM od svého zahájení v roce 2001 v devíti zemích po dobu pěti let srovnávala účinky exemestanu a tamoxifenu u postmenopauzálních žen s hormondependentním časným karcinomem prsu. Data z této studie přispívají k rostoucím znalostem role inhibitorů aromatázy v léčbě časného karcinomu prsu.Všechny novinky