Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Biologická léčba a klinické registry

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 2.9.2012

Biologická léčba a klinické registry

Bronchogenní karcinom je jedním z nejčastějších a bohužel i nejzhoubnějších karcinomů v České republice, ale i ve světě. Jeho léčba je velice svízelná, pacienti se dostávají do péče pneumoonkologů obvykle až v pokročilých stadiích. Se zavedením biologických léků svitla pacientům naděje na lepší a méně toxickou léčbu.

Biologická léčba

Jelikož je tato léčba velice nákladná, je třeba ji vhodně indikovat. I proto je podávání biologické léčby (erlotinib − Tarceva, gefitinib − Iressa, pemetrexed − Alimta a bevacizumab − Avastin) vyhrazeno pneumoonkologickým centrům. Tato pracoviště také vyhodnotí, zda odeslaný pacient splňuje kritéria pro danou léčbu, zde je léčen, a po ukončení je obvykle předán zpět na spádové pracoviště, odkud byl odeslán.

Klinické registry

Česká onkologická společnost ve spolupráci s onkologickými centry zřídila tzv. klinické registry. Jedná se o on-line systém, kde jsou dokumentováni všichni nemocní podstupující biologickou léčbu. Jelikož je zde zadáno více než 90 % všech nemocných s biologickou léčbou, jedná se o velikou databázi. Na základě výsledků se také hodnotí přínos a bezpečnost léčby. O vyhodnocování dat se stará Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity (IBA) v Brně. Pro pneumoonkologické pacienty takto funguje registr TULUNG.

Výsledky z registrů jsou velice důležité i pro pojišťovny − lze snadno dokázat, že se léky neplýtvá a že jsou vhodně indikovány. Také jsou kontrolovány nežádoucí účinky, které v onkologii obecně představují velký problém i po stránce finanční.

Při práci s registry jsou uplatňovány dva základní přístupy prediktivní přístup, umožňující odhadování počtu pacientů, kteří onemocní a budou léčeni v příštích letech (to je důležité pro plátce zdravotní péče). Na druhou stranu retrospektivní přístup pomáhá lékařům sledovat průběh a výsledky léčby. Retrospektivně jsou hodnocena data o jednotlivých lécích − tedy například zda jsou vhodně indikována, jak léčba probíhala, bezpečnost léku a další.

Další informace z registrů o jednotlivých biologických lécích: www.linkos.cz.

(jakr)

Zdroj: www.linkos.cz

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Sorafenib a sunitinib: nová naděje v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic?

Nádory plic jsou v České republice, co se výskytu týče, stále na prvních příčkách – a to jak u mužů, tak i u žen.

Chirurgická léčba jaterních metastáz karcinomu z renálních buněk

Retrospektivní analýza výsledků chirurgické resekce jaterních metastáz karcinomu z renálních buněk ukázala dobrou bezpečnost tohoto postupu s celkovým 3letým přežitím 62,1 %.

Optimistické výsledky screeningu rakoviny plic v USA byly zpochybněny

Původní optimistické předpoklady některých odborníků, že poměr „cost/benefit“ screeningu rakoviny plic u vysokorizikových jedinců pomocí nízkodávkového CT bude podobný jako u mamografie nebo kolonoskopie, se možná nepotvrdí.Všechny novinky