Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Axitinib v léčbě metastatického karcinomu ledviny

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 23.2.2016

Axitinib v léčbě metastatického karcinomu ledviny

Léčivá látka axitinib je selektivní tyrozinkinázový inhibitor blokující receptory VEGFR1, VEGFR2 a VEGFR3. Výsledky klinické studie AXIS prokázaly výrazné prodloužení doby přežití bez progrese u pacientů s metastatickým karcinomem ledviny ve srovnání se sorafenibem ve druhé linii léčby a vedly ke schválení axitinibu v této indikaci.

Metastatický karcinom ledviny se v mnoha biologických a klinických aspektech odlišuje od metastatického vývoje karcinomů v jiných orgánech. Karcinom ledviny je v této fázi rezistentní na cytotoxické látky, léčbu většinou cytokinů, hormonální léčbu i na radioterapii. Klíčovou formu terapie v tomto stadiu tedy představuje cílená léčba, konkrétně zaměřená na endoteliální růstový faktor (VEGF), který hraje důležitou roli v etiopatogenezi a růstu u nádorů ledvin. Vysoká produkce VEGF má za následek bohatou vaskularizaci nádorové tkáně a přispívá k tvorbě metastáz i v lokalizacích, které jsou pro jiné nádory nezvyklé (např. štítná žláza nebo prs).

Axitinib je inhibitor tyrozinkináz, který blokuje receptory VEGFR1, VEGFR2 a VEGFR3, a to již při nízkých koncentracích. Relativní účinnost axitinibu je 50- až 450krát vyšší než účinnost inhibitorů VEGF první generace. V klinické studii AXIS byl porovnáván léčebný efekt dvou léčiv ze skupiny inhibitorů tyrozinkináz axinitibu a sorafenibu ve druhé linii léčby u pacientů s metastatickým karcinomem ledvin. Studie se zúčastnilo 175 center z 22 zemí světa. Kritéria byla následující: pacienti museli být starší 18 let, světlobuněčný karcinom ledviny u nich musel být prokázán histologicky a navzdory terapii léky z první linie léčby u nich došlo k progresi onemocnění. Celkově bylo do studie zařazeno 723 pacientů, kteří byli náhodně přiřazeni k léčbě jedním či druhým lékem (axitinib 5 mg 2krát denně, sorafenib 400 mg 2krát denně). Pacienti byli stratifikováni podle výkonnostního stavu a podle typu předešlé léčby. U pacientů, kteří užívali axitinib a během léčby se u nich neobjevila hypertenze nebo jiná nežádoucí reakce stupně 2 a více, byla dávka postupně navýšena na 7 mg a poté až na 10 mg podávaných 2krát denně.

Hlavním cílem studie AXIS byla doba přežití bez progrese onemocnění. Medián doby přežití bez progrese byl 6,7 měsíce u pacientů s axitinibem ve srovnání se 4,7 měsíce u pacientů léčených sorafenibem (HR 0,665; CI 0,544–0,812; p < 0,0001). Léčba byla přerušena pro nežádoucí účinky u 14/359 (14 %) pacientů léčených axitinibem a u 29/355 (8 %) pacientů léčených sorafenibem. 

Tato studie prokázala signifikantní přínos léčby axitinibem oproti sorafenibu v podobě prodloužení doby přežití do progrese onemocnění a stala se podkladem pro zařazení axitinibu jako dalšího léčiva do druhé linie terapie pokročilého karcinomu ledviny.

(tda)

Zdroj: Melichar B., Vitásková D. Axitinib v léčbě metastatického karcinomu ledviny. Remedia 6/2012: 442–444.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 27x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Terapie sunitinibem u pacienta s metastatickým karcinomem ledviny a idiopatickou trombocytopenickou purpurou

Kazuistika publikovaná v časopise Onkologie popisuje úspěšné nasazení sunitinibu u pacienta s metastatickým nádorem ledviny současně léčeným kortikoidy pro idiopatickou trombocytopenickou purpuru. Při podávání sunitinibu bylo dosaženo stabilizace nemoci po dobu 70 měsíců bez nutnosti hospitalizace či podávání antibiotik nebo krevních derivátů.

Zpráva z kongresu ASCO: Palbociclib zvyšuje přežití u pacientek s metastatickým karcinomem prsu

Z výsledků nové studie, prezentované na kongresu Americké společnosti pro klinickou onkologii (ASCO) v Chicagu, vyplývá, že přidání palbociclibu k hormonální terapii zvyšuje šanci na přežití u pacientek s metastatickým karcinomem prsu.

Farmakokinetika axitinibu u různých typů solidních tumorů

Podle výsledků studie je farmakokinetika axitinibu u různých typů solidních tumorů podobná. Pro její popis je tak vhodný farmakokinetický model vyvinutý pro metastatický karcinom z renálních buněk.Všechny novinky