Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Axitinib v kombinaci s chemoterapií u pacientů s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 3.1.2017

Axitinib v kombinaci s chemoterapií u pacientů s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic

Axitinib je perorální inhibitor tyrosinkináz receptoru pro vaskulární endotelový růstový faktor. Klinická studie fáze II hodnotila účinek a bezpečnost axitinibu kombinovaného s konvenční chemoterapií ve složení cisplatina/gemcitabin u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic.

Úvod

Nemalobuněčný karcinom plic (non-small-cell lung cancer [NSCLC]) je heterogenní histologická skupina zahrnující adenokarcinom, epidermoidní (skvamózní) karcinom a velkobuněčný karcinom, jež dohromady tvoří přibližně 85 % všech plicních nádorů. Pacienti s lokálně pokročilým či metastazujícím NSCLC dosahují 5letého přežití v < 3 % všech případů.

Zlatým standardem v léčbě pokročilého NSCLC je dvousložková chemoterapie, jejímž základem jsou platinové deriváty. Přidáním třetího cytostatika do kombinace nebyl prokázán žádný benefit v celkovém přežívání pacientů. Výzkum se proto zaměřil na léčiva cílené terapie, především na kombinaci antiangiogenní terapie s konvenční chemoterapií.

Axitinib inhibuje tyrosikinázové receptory pro vaskulární endotelový růstový faktor (VEGF). Byla prokázána jeho protinádorová aktivita s přijatelnou mírou toxicity jak v monoterapii, tak i v kombinaci s chemoterapií ve složení cisplatina/gemcitabin nebo karboplatina/paklitaxel. 

Metodika studie a její výsledky

Cílem studie bylo zhodnotit bezpečnost a účinnost axitinibu v kombinaci s cisplatinou a gemcitabinem u nemocných s pokročilým skvamózním NSCLC. Axitinib byl podáván perorálně v počáteční dávce 5 mg 2× denně (titrována v rozmezí 2−10 mg) a pacienti byli zároveň léčeni chemoterapií cisplatina/gemcitabin v třítýdenním cyklu. Po ukončení maximálně 6 cyklů chemoterapie se s axitinibem pokračovalo v monoterapii. Primárním cílovým parametrem studie byla míra objektivní odpovědi definovaná dle kritérií RECIST (Response Evaluation Criteria in Solid Tumours).

Z 38 léčených pacientů měl 1 nemocný (2,6 %) úplnou odpověď na léčbu, u 14 pacientů (36,8 %) byla zaznamenána částečná odpověď, 9 pacientů (23,7 %) dosáhlo stabilního onemocnění a u 3 nemocných (7,9 %) byla potvrzena jeho progrese. Medián přežití bez progrese činil 6,2 měsíce a medián celkového přežití 14,2 měsíce. Pravděpodobnost přežití 12 a 24 měsíců byla odhadnuta na 63,2 %, resp. 30,8 %.

Mezi nejčastější nežádoucí účinky patřily nauzea (42,1 %), anémie (31,6 %) a zvracení (28,9 %). Ze závažných nežádoucích účinků byla nejčastěji hlášena neutropenie a hypertenze (13,2 % u obou nežádoucích účinků). Hemoptýza se objevila u 3 pacientů (7,9 %) a v jednom případě (2,6 %) byla fatální.

Závěr

Kombinovaná léčba axitinibem spolu s cisplatinou/gemcitabinem prokázala protinádorovou aktivitu u pacientů s pokročilým NSCLC s přijatelně nízkým rizikem závažných toxických nežádoucích účinků. Výsledky studie předběžně ukazují, že medián celkového přežití u pokročilého NSCLC může být prodloužen nad hranici 12 měsíců. Vzhledem k tomu, že v této studii není k dispozici referenční rameno pro samostatnou léčbu cisplatinou/gemcitabinem, však prozatím nelze přesněji určit, nakolik je kombinovaná léčba výhodnější oproti podávání chemoterapie samostatně.

(rej)

Zdroj: Bondarenko I. M., Ingrosso A., Bycott P. et al. Phase II study of axitinib with doublet chemotherapy in patients with advanced squamous non–small-cell lung cancer. BMC Cancer 2015 May; 15: 339; doi: 10.1186/s12885-015-1350-6.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,4/5, hodnoceno 7x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Srovnání nákladové efektivity cílené terapie v onkologii u raných a pokročilých stadií nemoci

Medicína se v dnešní době potýká s problémy danými překotným technologickým pokrokem, se kterým ovšem nedrží krok ekonomická situace ve zdravotnictví. Jsou vyvíjena nová léčiva, nicméně vzhledem k jejich ceně je systém nemůže dopřát všem pacientům; indikovány a hrazeny jsou pouze těm pacientům, kteří z nich budou mít největší užitek. Jak je ale vybrat?

Sunitinib: další pokrok v léčbě SCLC?

Oproti rychlému vývoji cílené terapie nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) je vývoj léčiv cílených na malobuněčný karcinom plic (SCLC) stále neuspokojivý. Pětileté přežití u SCLC činí přibližně 6 %, v porovnání s přibližně 21 % u NSCLC.

Faktory ovlivňující dlouhodobou účinnost a snášenlivost bosutinibu u pacientů s chronickou myeloidní leukémií, kteří jsou rezistentní k imatinibu nebo jej netolerují

Bosutinib je indikovaný u chronické myeloidní leukémie (CML) s pozitivním filadelfským chromozomem (Ph+), a to u nemocných rezistentních či intolerantních k předchozí terapii. V rámci klinické studie fáze I/II byly nalezeny faktory, které by mohly pomoci s identifikací pacientů, pro něž by léčba bosutinibem měla mít největší přínos.Všechny novinky