Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Axitinib testován pro různé histologické podtypy pokročilého karcinomu štítné žlázy

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 22.12.2014

Axitinib testován pro různé histologické podtypy pokročilého karcinomu štítné žlázy

Axitinib je potentní inhibitor receptoru pro vaskulární endoteliální růstový faktor. Ve fázi 2 klinické studie byla prokázána jeho účinnost také u pokročilé rakoviny štítné žlázy.

Do studie bylo zařazeno 60 pacientů s pokročilým nádorem štítnice různých histologických podtypů. Terapie radiojódem (131I) buď selhala, nebo pacienti tuto léčbu z nejrůznějších důvodů nedostali. Axitinib byl podáván v dávce 5 mg dvakrát denně. Sledovány byly míra odpovědi na léčbu, délka trvání odpovědi, přežívání bez progrese a celkové přežití a dále byla provedena analýza farmakokinetických/farmakodynamických parametrů (PK/PD analýza).

Celková míra odpovědi byla 38 %, což představovalo 23 částečných odpovědí. Celkem 18 pacientů (30 %) dosáhlo stabilního onemocnění trvajícího 16 a více týdnů. Odpověď byla přitom zaznamenána u všech histologických podtypů. Medián sledování pacientů byl 34 měsíců (95% interval spolehlivosti, CI, 23–37), medián celkového přežití 35 měsíců (95% CI 19 – neodhadnuto), medián přežívání bez progrese 15 měsíců (95% CI 10–20), medián trvání odpovědi 21 měsíců (95% CI 13–46).

Nejčastěji pozorované nežádoucí příhody spojené s léčbou stupně 3 či 4 zahrnovaly hypertenzi, proteinurii, průjem, pokles váhy a únavu. PK/PD analýza ukázala, že při léčbě axitinibem existuje trend závislosti redukce velikosti nádoru a pravděpodobnosti odpovědi na vyšších dosažených plazmatických hladinách axitinibu.

V této studii tedy axitinib prokázal aktivitu a dobrou míru tolerance léčby pacienty s různými histologickými podtypy pokročilé rakoviny štítné žlázy.

(eza)

Zdroj: Cohen E. E., et al. A Phase II trial of axitinib in patients with various histologic subtypes of advanced thyroid cancer: long-term outcomes and pharmacokinetic/pharmacodynamic analyses. Cancer Chemother Pharmacol. 2014 Dec; 74 (6): 1261–1270.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 17x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Bosutinib prokázal účinnost a bezpečnost v léčbě nově diagnostikované chronické myeloidní leukémie

Výsledky 24měsíčního následného sledování pacientů ze studie BELA, která porovnávala bosutinib s imatinibem u pacientů s nově diagnostikovanou chronickou myeloidní leukémií (CML), ukázaly dobrou a přetrvávající účinnost bosutinibu a řešitelný profil bezpečnosti.

Sunitinibem indukovaná hypertenze, neutropenie a trombocytopenie jako prediktory dobré odpovědi na léčbu u metastatického renálního karcinomu

Je možné použít rozvoj sunitinibem indukované hypertenze, neutropenie a trombocytopenie jako nové biomarkery účinnosti sunitinibu u pacientů s metastatickým renálním karcinomem (mRCC)?

Bezpečnostní profil bosutinibu v terapii nově diagnostikované chronické fáze CML

Sledování pacientů s nově diagnostikovanou chronickou fází chronické myeloidní leukémie léčených imatinibem či bosutinibem ukázala, že bosutinib má i přes širší léčebný záběr tolerovatelný bezpečnostní profil a nežádoucí příhody jsou kontrolovatelné změnou dávek léku či konkomitantní medikací.Všechny novinky