Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Axitinib – efektivita u metastatického karcinomu ledviny rezistentního k léčbě cytokiny

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 19.1.2015

Axitinib – efektivita u metastatického karcinomu ledviny rezistentního k léčbě cytokiny

V otevřené multicentrické studii 2. fáze byla prokázána značná antitumorová aktivita axitinibu v terapii metastatického karcinomu ledviny refrakternímu k předchozí léčbě cytokiny. Preparát měl i akceptovatelný bezpečnostní profil.

Japonská studie se týkala 64 pacientů s metastatickým karcinomem ledviny refrakterním k předchozí léčbě cytokiny. Pacienti byli léčeni axitinibem. Medián délky trvání léčby byl 14,2 měsíce (95% CI 38,7–64,2), medián celkového přežití 37,3 měsíce (95% CI 28,6–49,9). Objektivní míra odpovědi na terapii byla 51,6 % a medián trvání odpovědi 11,1 měsíce. Časté nežádoucí příhody spojené s léčbou, a to bez ohledu na stupeň toxicity, zahrnovaly hypertenzi, syndrom ruka–noha, průjem, proteinurii, únavu či dysfonii.

Další analýza ukázala, že čím nižší byly dosažené plazmatické hladiny solubilního receptoru vaskulárního endoteliálního růstového faktoru-2 (solubilní VEGF receptor-2) v průběhu prvního cyklu terapie, tím delší byl medián celkového přežití pacientů.

Tato studie tedy ukázala efektivitu axitinibu v terapii metastatického karcinomu ledviny, který byl rezistentní k předchozí léčbě cytokiny. Léčba je tolerovatelná, známé toxické projevy byly kontrolovatelné. Dalším nálezem studie bylo popsání možného prognostického faktoru – hladiny solubilního VEGF receptoru-2 – při léčbě axitinibem.

(eza)

Zdroj: Eto M., et al. Overall survival and final efficacy and safety results from a Japanese phase II study of axitinib in cytokine-refractory metastatic renal cell carcinoma. Cancer Sci 2014 Dec; 105 (12): 1576–83. doi: 10.1111/cas.12546

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,7/5, hodnoceno 18x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Sunitinib v nižších dávkách v pozměněném dávkovacím schématu u pacientů s metastatickým karcinomem ledviny – možnost snížení toxicity

Sunitinib je orální inhibitor tyrozinkináz. Používá se jako standardní terapie první volby u pacientů s metastatickým karcinomem ledviny (mRCC). Nicméně toxicita této léčby může vést k dočasnému přerušení léčby, které pak může mít za následek sníženou účinnost terapie. Japonští autoři se pokusili zjistit, zda modifikace zavedeného schématu může pomoci udržet účinnost léčby a současně redukovat výskyt nežádoucích účinků spojených s podávaným lékem.

Axitinib testován pro různé histologické podtypy pokročilého karcinomu štítné žlázy

Axitinib je potentní inhibitor receptoru pro vaskulární endoteliální růstový faktor. Ve fázi 2 klinické studie byla prokázána jeho účinnost také u pokročilé rakoviny štítné žlázy.

Bosutinib prokázal účinnost a bezpečnost v léčbě nově diagnostikované chronické myeloidní leukémie

Výsledky 24měsíčního následného sledování pacientů ze studie BELA, která porovnávala bosutinib s imatinibem u pacientů s nově diagnostikovanou chronickou myeloidní leukémií (CML), ukázaly dobrou a přetrvávající účinnost bosutinibu a řešitelný profil bezpečnosti.Všechny novinky