Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Asymetrické dělení u buněk nádorových populací

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 24.4.2010

Asymetrické dělení u buněk nádorových populací

Američtí vědci z National Cancer Institute (NCI) identifikovali nový způsob buněčného dělení u nádorových buněk plicního karcinomu, který poskytuje nový pohled na regulaci vzniku nádoru, jeho sebeobnovu a růst. Výsledky byly publikovány v časopise PNAS online v lednu tohoto roku.

Již po desetiletí je známo, že normální tkáňové kmenové buňky produkují nestejné dceřiné buňky s různou schopností sebeobnovy a specializace prostřednictvím procesu zvaného asymetrické buněčné dělení. Podle teorie, která byla částečně potvrzena u normálních kmenových buněk, ale zatím nikoli u buněk nádorových, jsou v průběhu mitózy kosegregovány templátové řetězce DNA.

Vědci z NCI provedli sérii takzvaných „pulse-chase“ experimentů s halogenovanými analogy thymidinu, aby zjistili, že skutečně malá populace buněk z buněčné linie plicního karcinomu a rovněž z primární kultury nádorových buněk dělí svou templátovou DNA asymetricky. Vědci také zjistili, že kosegregace templátové DNA je podporována kontaktem mezi buňkami, a její frekvence je tedy přímo úměrná denzitě buněčné kultury. Frekvenci asymetrického dělení bylo zároveň možné ovlivnit některými vnějšími faktory, například nedostatkem séra v kultuře nebo hypoxií. Nakonec z výsledků experimentů vyplynulo, že asymetrické dělení DNA koreluje rovněž s markerem kmenových buněk plicního karcinomu, povrchovým proteinem CD133. Překvapivě v průběhu buněčného dělení marker CD133 kosegregoval s templátovou DNA, zatímco diferenciační markery pro surfaktantový protein C a pancytokeratiny byly typické pro druhou dceřinou buňku.

Z uvedených výsledků je zřejmé, že o osudu dceřiné nádorové buňky se rozhoduje v průběhu buněčného dělení. Potvrzení asymetrického dělení u buněk plicního karcinomu s možností jeho ovlivnění může poskytnout nový pohled na vznik nádorů a jejich růst a do budoucna může pomoci nalézt i nové terapeutické cíle.

(vek)

Zdroje:
Pine S. R. et al.: Microenvironmental modulation of asymmetric cell division in human lung cancer cells. PNAS 2010; 107 (5): 2195–2200.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Britská studie dokládá, že skríning rakoviny prsu zachraňuje životy

Pravidelný mamografický skríning zachrání dva životy na každou jednu ženu, která byla v důsledku tohoto skríningu léčena zbytečně. Vyplývá to z výsledků britské studie, která tak přispěla k všeobecné kontroverzi na téma skríningových programů.

Porodní délka a hmotnost jako predispoziční faktory rakoviny prsu

V popisované studii je hodnoceno, zda jsou porodní délka a porodní hmotnost asociovány s přežitím rakoviny prsu a zda mají vliv na prognostické faktory, jako jsou lymfatické uzliny a velikost tumoru.

Klinický význam časné detekce renálního karcinomu v nativní ledvině po transplantaci ledviny

Průměrná délka života pacientů po transplantaci ledvin se stále prodlužuje. Již brzy se ale hlavní příčinou pozdního úmrtí po transplantaci může stát malignita. Doporučení společností pro nefrologii a urologii dosud nestanovují optimální frekvenci screeningu renálního karcinomu původních ledvin u pacientů, kteří podstoupili transplantaci ledviny.Všechny novinky