Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Aromasin a jeho dlouhodobý efekt v léčbě

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 13.2.2010

Aromasin a jeho dlouhodobý efekt v léčbě

Společnost Pfizer před časem zveřejnila nová dlouhodobá data ze studie IES (Intergroup Exemestane Study). Podle těchto údajů ženy, které přešly po dvouletém až tříletém užívání tamoxifenu na Aromasin (exemestanové tablety), měly signifikantně nižší riziko (18 %), že se u nich znovu objeví známky onemocnění, oproti ženám, které pokračovaly v užívání tamoxifenu plných pět let. Užívání Aromasinu rovněž signifikantně prodloužilo celkovou dobu dožití (snížilo riziko úmrtí o 14 %). Tyto výsledky, které ukazují, že léčebný benefit přetrvává i při dlouhodobém sledování, byly prezentovány na ECCO/ESMO kongresu v Berlíně.

Podle vedoucího studie doktora Coombese z Imperial College v Londýně demonstrují uvedená data jasnou výhodu přechodu k Aromasinu a potvrzují správnost rozhodnutí všech pacientů a lékařů, kteří se rozhodli po dvou letech užívání tamoxifenu přejít na exemestan.

IES je považována za mezní studii s nejdelší dobou sledování, která má za úkol zhodnotit přínos jednotlivých typů adjuvantní hormonální léčby a přechodů mezi nimi. Je to randomizovaná dvojitě slepá mezinárodní studie, do které jsou zařazeny postmenopauzální ženy s karcinomem prsu v časném stadiu. IES hodnotí, jaký klinický přínos má pro 2 352 pacientek přestup k Aromasinu po dvou až třech letech užívání tamoxifenu oproti 2 372 pacientkám, které pokračují v užívání tamoxifenu celých pět let. Primárním výstupem studie je interval bez známek nemoci (disease-free survival). V rámci studie IES bylo 97 % sledované populace žen nositelkami estrogen-receptor-pozitivních nádorů, případně s neznámým výsledkem.

V době zveřejnění popsaných údajů byl medián doby sledování žen 91 měsíců a získané výsledky byly ve shodě s těmi, kterých bylo dosaženo během předešlého vyhodnocení v 56. měsíci sledování. Rovněž bezpečnostní profil Aromasinu byl podobný a neobjevily se žádné nové závažné nežádoucí účinky.

(vek)

Zdroje: Coombes R. C., et al. Survival and safety post study treatment completion: an updated analysis of the Intergroup Exemestane Study (IES). Results presented at ECCO/ESMO September 22, 2009. Abstract 5.010.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Inhibitory VEGF a nežádoucí účinky na kůži

Signální dráha vaskulárního endoteliálního růstového faktoru (vascular endothelial growth factor, VEGF), zahrnující ligandy, receptory a intracelulární signální kaskády, je klíčová v procesu angiogeneze za normálních i patologických podmínek.

Alzheimerova choroba snižuje riziko rakoviny a naopak

Pacienti s Alzheimerovou chorobou mají významně nižší pravděpodobnost, že se u nich postupem času vyvine zhoubný nádor, a naopak, pacienti s rakovinou mají nižší riziko AD. Toto jsou výsledky rozsáhlé prospektivní kohortové studie.

Porovnání přežívání pacientek s karcinomem prsu u obyvatelek iránského Ardabilu a Britské Kolumbie

Zákonitosti v přežívání mohou poskytnout informace o závažnosti nádorového onemocnění, stejně tak ale mohou odhalit mezery v systémové politice záchytu a léčby rakoviny a mohou podpořit plánování zvýšených kontrolních systémů v programu.Všechny novinky