Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Alzheimerova choroba snižuje riziko rakoviny a naopak

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 31.1.2010

Alzheimerova choroba snižuje riziko rakoviny a naopak

Pacienti s Alzheimerovou chorobou (Alzheimer’s disease – AD) mají významně nižší pravděpodobnost, že se u nich postupem času vyvine zhoubný nádor, a naopak, pacienti s rakovinou mají nižší riziko AD. Toto jsou výsledky rozsáhlé prospektivní kohortové studie, která byla publikována v lednovém čísle časopisu Neurology. Tato závislost však platí pouze pro pacienty s AD, nikoli s vaskulární demencí.

Výsledky studie

Přes tři tisíce účastníků studie (všichni starší než 65 let) bylo průměrně sledováno 5,4 roku pro demenci a v průměru 8,3 roku pro zhoubný nádor. Ukázalo se, že výskyt AD snižuje riziko budoucí hospitalizace z důvodu zhoubného nádoru přibližně o 60 %, a to i pokud je eliminován vliv dalších činitelů, jako jsou demografické faktory, kouření, obezita a fyzická aktivita. Na druhou stranu nebyla nalezena žádná souvislost mezi hospitalizací z důvodu zhoubného nádoru a vaskulární demencí.

Zároveň mezi oběma onemocněními platí i opačná závislost: přítomnost rakoviny je asociována se sníženým rizikem Alzheimerovy choroby (o 28 % pro AD obecně, o 43 % pouze pro samotnou AD bez přidružené vaskulární demence). Také u těchto výsledků vzali autoři studie v úvahu další faktory ovlivňující výskyt AD, jako jsou demografické údaje, počet alel APOE 4, hypertenze, diabetes a koronární onemocnění. Ani zde diagnóza rakoviny nijak neovlivnila následný rozvoj vaskulární demence.

Závěr

V bělošské populaci starší pětašedesáti let je prevalence AD asociována se sníženým výskytem rakoviny a naopak anamnéza zhoubného nádoru je spojena s nižším rizikem vzniku AD. Společně s dalšími studiemi, které ukázaly spojitost mezi rakovinou a Parkinsonovou chorobou, tak tato práce naznačuje možnou souvislost mezi rakovinou a neurodegenerací.

Podle autorů studie výsledky základního výzkumu naznačují, že na řízení procesů neurodegenerace i nádorového bujení se účastní obdobné signální dráhy a jejich možné vychýlení do dvou extrémních poloh (nekontrolovaný buněčný růst, nebo naopak zvýšené odumírání buněk) může být jedním z vysvětlení překvapivé asociace mezi rakovinou a neurodegenerativními chorobami.

(vek)

Zdroj: Roe C. M. et al: Cancer linked to Alzheimer disease but not vascular dementia. Neurology 74 (2): 106–12, 2010.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Porovnání přežívání pacientek s karcinomem prsu u obyvatelek iránského Ardabilu a Britské Kolumbie

Zákonitosti v přežívání mohou poskytnout informace o závažnosti nádorového onemocnění, stejně tak ale mohou odhalit mezery v systémové politice záchytu a léčby rakoviny a mohou podpořit plánování zvýšených kontrolních systémů v programu.

Vliv inhibitorů aromatázy na stav kostí u pacientek s karcinomem prsu

Poté, co byly do léčby časného karcinomu prsu zavedeny inhibitory aromatázy III. generace, začala být věnována větší pozornost tomu, jaký vliv mají tyto léky na kvalitu kosti. Inhibitory aromatázy vykazují potenci tlumit estrogeny a zvyšují ztrátu kostní hmoty u postmenopauzálních žen.

Karcinom z bazálních buněk u pacienta po transplantaci ledviny

Imunosupresivní léčba po transplantaci ledvin výrazně zvyšuje riziko vzniku kožních malignit, například bazaliomů. Vzhledem k tomu, že počet transplantovaných pacientů stoupá, zvyšuje se i počet těch, kteří na tyto kožní defekty trpí.Všechny novinky