Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Onkologická léčba

Nová šance pro pacientky s metastatickým karcinomem prsu

Nová šance pro pacientky s metastatickým karcinomem prsu

V rámci kongresu PragueONCO 2017 (25.–27. ledna, Praha) proběhlo minikolokvium nazvané „Palbociklib – průlom v léčbě HR+/HER2− metastatického karcinomu prsu“. Odborným garantem byla doc. MUDr. Petra Tesařová, Ph.D., z Onkologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. Sympozium podpořila společnost Pfizer.   celý článek
Specializace: dětská onkologie onkologie
Palbociclib u pokročilého nádoru prsu s pozitivními hormonálními receptory

Palbociclib u pokročilého nádoru prsu s pozitivními hormonálními receptory

Růst rakoviny prsu s pozitivními hormonálními receptory je závislý na cyklindependentních kinázách 4 a 6 (CDK4 and CDK6), které vedou k přechodu buňky z fáze G1 na fázi S buněčného cyklu. Mezinárodní tým odborníků ve své studii srovnával účinnost palbociclibu (inhibitoru CDK4 a CDK6) a fulvestrantu u pacientek s pokročilým nádorem prsu.   celý článek
Specializace: dětská onkologie onkologie
Ibrance<sup>®</sup> – nová šance pro pacientky s HR+/HER2– karcinomem prsu

Ibrance® – nová šance pro pacientky s HR+/HER2– karcinomem prsu

Společnost Pfizer oznámila, že Evropská léková agentura (EMA) schválila dne 9. 11. 2016 registraci léčivého přípravku Ibrance (palbociklib), indikovaného pro léčbu lokálně pokročilého nebo metastatického HR+/HER2– karcinomu prsu.   celý článek
Specializace: onkologie
Axitinib v kombinaci s chemoterapií u pacientů s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic

Axitinib v kombinaci s chemoterapií u pacientů s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic

Axitinib je perorální inhibitor tyrosinkináz receptoru pro vaskulární endotelový růstový faktor. Klinická studie fáze II hodnotila účinek a bezpečnost axitinibu kombinovaného s konvenční chemoterapií ve složení cisplatina/gemcitabin u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic.   celý článek
Specializace: dětská onkologie onkologie
Plazmatický fibrinogen jako možný prognostický marker u nemetastatického renálního karcinomu

Plazmatický fibrinogen jako možný prognostický marker u nemetastatického renálního karcinomu

Autoři článku publikovaného v časopisu Medicine sledovali možný vztah mezi hladinou fibrinogenu před operací a klinicko-patologickými výsledky u nemocných s nemetastatickým renálním karcinomem.   celý článek
Specializace: dětská onkologie onkologie
Srovnání nákladové efektivity cílené terapie v onkologii u raných a pokročilých stadií nemoci

Srovnání nákladové efektivity cílené terapie v onkologii u raných a pokročilých stadií nemoci

Medicína se v dnešní době potýká s problémy danými překotným technologickým pokrokem, se kterým ovšem nedrží krok ekonomická situace ve zdravotnictví. Jsou vyvíjena nová léčiva, nicméně vzhledem k jejich ceně je systém nemůže dopřát všem pacientům; indikovány a hrazeny jsou pouze těm pacientům, kteří z nich budou mít největší užitek. Jak je ale vybrat?   celý článek
Specializace: dětská onkologie onkologie