Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Onkologická léčba

S diagnostikou nádorů neznámého origa může pomoci epigenetické profilování

S diagnostikou nádorů neznámého origa může pomoci epigenetické profilování

Profil metylace genů může s vysokou senzitivitou i specificitou pomoci odhalit původ nádoru neznámého primárního origa, jak ukázala retrospektivní analýza publikovaná v srpnu 2016 v časopisu The Lancet Oncology.   celý článek
Specializace:
Téma:
Léčba pokročilého karcinomu prsu kombinací palbociklibu a letrozolu

Léčba pokročilého karcinomu prsu kombinací palbociklibu a letrozolu

Metodika a výsledky studie fáze III PALOMA-2, popisující efekt kombinace palbociklibu a letrozolu při léčbě pokročilého HR-pozitivního a HER2-negativního karcinomu prsu u postmenopauzálních žen, byly na konci roku 2016 publikovány v New England Journal of Medicine.   celý článek
Specializace: dětská onkologie onkologie
Neutropenie má minimální vliv na klinický přínos léčby palbociklibem

Neutropenie má minimální vliv na klinický přínos léčby palbociklibem

Mezinárodní tým publikoval výsledky analýzy podskupin klinické studie PALOMA-1/TRIO-18. Její autoři se zaměřili na zhodnocení účinnosti a bezpečnosti palbociklibu u karcinomu prsu v závislosti na věku, histologii nádoru, místě výskytu metastáz a předchozí terapii. Dále charakterizovali nejběžnější a nejvýznamnější nežádoucí účinek léčiva – neutropenii.   celý článek
Specializace: dětská onkologie onkologie
Sunitinib-rechallenge v léčbě metastatického karcinomu ledvin – výsledky studie RESUME

Sunitinib-rechallenge v léčbě metastatického karcinomu ledvin – výsledky studie RESUME

Autoři prezentované studie prokázali, že rezistence k inhibitoru tyrosinkinázy (TKI) sunitinibu může být tranzientní, a lze tedy profitovat z jeho opětovného nasazení po určité době v rámci sekvenční terapie metastatického renálního karcinomu (mRCC).   celý článek
Specializace: onkologie
Přínos eskalace dávek inhibitorů tyrosinkináz pro pacienty s metastatickým karcinomem ledviny po progresi onemocnění

Přínos eskalace dávek inhibitorů tyrosinkináz pro pacienty s metastatickým karcinomem ledviny po progresi onemocnění

Retrospektivní studie ukázala, že u pacientů s metastatickým renálním karcinomem může vést zvyšování dávek inhibitorů tyrosinkináz (TKIs) po progresi onemocnění ke snížení objemu nádorové masy.   celý článek
Specializace: dětská onkologie onkologie
Farmakologické účinky palbociklibu – nového cíleného léčiva v terapii karcinomu prsu

Farmakologické účinky palbociklibu – nového cíleného léčiva v terapii karcinomu prsu

V listopadu 2016 se na českém trhu poprvé objevil palbociklib, nové cílené léčivo, které v kombinaci s hormonální terapií významně zvyšuje účinnost léčby lokálně pokročilého nebo metastatického karcinomu prsu s pozitivitou hormonálních receptorů a negativitou receptorů HER2.   celý článek
Specializace: dětská onkologie onkologie