Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Onkologická léčba

Význam aktivního sledování jedinců s Liovým-Fraumeniho syndromem

Význam aktivního sledování jedinců s Liovým-Fraumeniho syndromem

Je možné zlepšit prognózu u pacientů s Liovým-Fraumeniho syndromem? Autoři článku publikovaného v Lancet Oncology ukazují, že při pravidelném intenzivním sledování je možné časně zachytit a léčit řadu nádorů a tím zlepšit dlouhodobé přežívání těchto nemocných.   celý článek
Specializace: dětská onkologie onkologie
Dlouhodobé podávání bosutinibu pacientům, u nichž selhaly několikeré strategie léčby CML

Dlouhodobé podávání bosutinibu pacientům, u nichž selhaly několikeré strategie léčby CML

Bosutinib prokázal trvající účinek u pacientů po selhání několikeré předchozí terapie inhibitory tyrosinkináz. Jedná se tedy o velmi důležitou léčebnou možnost u pacientů s CML, u nichž předchozí léčba nepřinesla očekávaný benefit.   celý článek
Specializace: dětská onkologie onkologie
Celkové přežití pacientů s karcinomem plic léčených inhibitory ALK

Celkové přežití pacientů s karcinomem plic léčených inhibitory ALK

Data o celkové době přežití (OS) pacientů s ALK pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) léčených inhibitorem tyrosinkináz krizotinibem dosud nejsou dobře zdokumentována v rámci běžné klinické praxe. Autoři nedávno publikované studie se zaměřili na analýzu velké skupiny neselektovaných francouzských pacientů, kteří užívali krizotinib buď v rámci studií s rozšířeným přístupem, nebo po registraci léčiva.   celý článek
Specializace: dětská onkologie onkologie
Léčebná sekvence sunitinib−axitinib se v terapii renálního karcinomu osvědčila i v podmínkách běžné klinické praxe

Léčebná sekvence sunitinib−axitinib se v terapii renálního karcinomu osvědčila i v podmínkách běžné klinické praxe

Axitinib je inhibitor tyrosinkináz, jehož hlavní účinek spočívá v inhibici neoangiogeneze. Používán je v léčbě metastatického renálního karcinomu (mRCC), a to po selhání terapie sunitinibem či cytokiny. Italští autoři publikovali klinické výsledky pacientů léčených axitinibem ve 2. linii terapie. Axitinib prodloužil celkové přežití pacientů o více než rok a zajímavé jsou také hodnoty celkového přežití pacientů léčených sekvencí sunitinib−axitinib.   celý článek
Specializace: dětská onkologie onkologie
S diagnostikou nádorů neznámého origa může pomoci epigenetické profilování

S diagnostikou nádorů neznámého origa může pomoci epigenetické profilování

Profil metylace genů může s vysokou senzitivitou i specificitou pomoci odhalit původ nádoru neznámého primárního origa, jak ukázala retrospektivní analýza publikovaná v srpnu 2016 v časopisu The Lancet Oncology.   celý článek
Specializace: dětská onkologie onkologie
Renální cysty asociované s léčbou krizotinibem

Renální cysty asociované s léčbou krizotinibem

Nová léčiva proti rakovině s sebou mnohdy přináší neobvyklé vedlejší účinky. U pacientů s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) s přestavbou genu pro kinázu anaplastického lymfomu (ALK) léčených tyrosinkinázovým inhibitorem krizotinibem byla pozorována zvýšená incidence renálních cystických lézí. Nedávno byla publikována australská práce, jejíž autoři hodnotili incidenci a obvyklý vývoj ledvinových cyst asociovaných s krizotinibem.   celý článek
Specializace: dětská onkologie onkologie