Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Onkologická léčba

Využití PD-1 blokády u nádorů s mismatch repair deficiencí

Využití PD-1 blokády u nádorů s mismatch repair deficiencí

Autoři článku uveřejněného v New England Journal of Medicine pracovali s hypotézou, že nádory s řadou somatických mutací získaných následkem defektu opravy genů (mismatch repair), zejména kolorektální karcinom u nemocných s Lynchovým syndromem, by mohly být ovlivnitelné blokádou kontrolních mechanismů imunitního systému.   celý článek
Specializace: dětská onkologie onkologie
Axitinib v dlouhodobé léčbě renálního karcinomu

Axitinib v dlouhodobé léčbě renálního karcinomu

Autoři retrospektivní analýzy publikované v časopisu Targeted Oncology se zaměřili na vztah mezi dosaženou dobou léčby inhibitorem vaskulárního endotelového faktoru axitinibem a klinickými výsledky pacientů s pokročilým renálním karcinomem.   celý článek
Specializace: dětská onkologie onkologie
Účinek krizotinibu u mozkových metastáz pacienta s nemalobuněčným karcinomem plic − kazuistika

Účinek krizotinibu u mozkových metastáz pacienta s nemalobuněčným karcinomem plic − kazuistika

Adenokarcinom je nejčastějším histologickým typem nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC). U metastatického stadia je 5letého přežití dosaženo přibližně u 2 % pacientů. Zlepšit tento stav by mohla personalizovaná medicína, jejímž cílem je na základě validních biomarkerů vybrat pacienty s potenciálním benefitem z léčby konkrétním léčivem.   celý článek
Specializace: dětská onkologie onkologie
Palbociklib jako nová možnost léčby pokročilého karcinomu prsu u premenopauzálních žen

Palbociklib jako nová možnost léčby pokročilého karcinomu prsu u premenopauzálních žen

Navzdory intenzivním léčebným režimům jsou výsledky přežití u žen s karcinomem prsu mladších 40 let horší než u vyšších věkových skupin. Vhodnou možností léčby u premenopauzálních žen by mohla být kombinace palbociklibu s fulvestrantem a goserelinem, což naznačují výsledky klinické studie PALOMA-3, publikované v červnu 2017.   celý článek
Specializace: dětská onkologie onkologie
Význam aktivního sledování jedinců s Liovým-Fraumeniho syndromem

Význam aktivního sledování jedinců s Liovým-Fraumeniho syndromem

Je možné zlepšit prognózu u pacientů s Liovým-Fraumeniho syndromem? Autoři článku publikovaného v Lancet Oncology ukazují, že při pravidelném intenzivním sledování je možné časně zachytit a léčit řadu nádorů a tím zlepšit dlouhodobé přežívání těchto nemocných.   celý článek
Specializace: dětská onkologie onkologie
Dlouhodobé podávání bosutinibu pacientům, u nichž selhaly několikeré strategie léčby CML

Dlouhodobé podávání bosutinibu pacientům, u nichž selhaly několikeré strategie léčby CML

Bosutinib prokázal trvající účinek u pacientů po selhání několikeré předchozí terapie inhibitory tyrosinkináz. Jedná se tedy o velmi důležitou léčebnou možnost u pacientů s CML, u nichž předchozí léčba nepřinesla očekávaný benefit.   celý článek
Specializace: dětská onkologie onkologie