Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Onkologická léčba

Bezpečnost bosutinibu v léčbě CML

Bezpečnost bosutinibu v léčbě CML

Inhibitory tyrosinkináz (TKI) jsou v terapii chronické myeloidní leukemie (CML) zásadní modalitou. Vzhledem k dlouhodobému charakteru léčby pomocí TKI je kvalita života pacientů s CML výrazně ovlivněna vedlejšími účinky TKI. Prezentovaná přehledová práce autorů z americké Atlanty měla za cíl analyzovat bezpečnost bosutinibu v léčbě CML na základě nejnovějších poznatků z klinických studií fáze I/II a III.   celý článek
Specializace: dětská onkologie onkologie
Vliv BMI a WHR na riziko rozvoje karcinomu prsu podle přítomnosti receptorů pro estrogen a progesteron

Vliv BMI a WHR na riziko rozvoje karcinomu prsu podle přítomnosti receptorů pro estrogen a progesteron

Obezita je považována za jeden z rizikových faktorů pro karcinom prsu s pozitivními receptory pro estrogen (ER). Vliv obezity hodnocené podle body mass indexu (BMI) a poměru pasu a boků (WHR − waist/hip ratio) na rozvoj karcinomu prsu se v níže prezentované aktuální studii lišil podle stavu exprese estrogenových receptorů, výsledky jsou ovšem nekonzistentní.   celý článek
Specializace: dětská onkologie onkologie
Sunitinib v adjuvanci u vysoce rizikových pacientů s renálním karcinomem

Sunitinib v adjuvanci u vysoce rizikových pacientů s renálním karcinomem

Klinická studie mezinárodního týmu zkoušejících se pokusila doplnit zatím neúplnou mozaiku informací, které máme k dispozici o klinickém benefitu užívání inhibitorů tyrosinkináz v adjuvantním režimu léčby renálního karcinomu. Autoři dospěli k závěru, že u nemocných s vysokým rizikem relapsu může adjuvantní sunitinib prodloužit přežití bez známek přítomnosti nádoru.   celý článek
Specializace: dětská onkologie onkologie
Nivolumab v terapii urotelového karcinomu − zacíleno na kontrolní body imunitní reakce

Nivolumab v terapii urotelového karcinomu − zacíleno na kontrolní body imunitní reakce

Prezentované review shrnuje dostupné poznatky o použití nivolumabu − inhibitoru kontrolního bodu (checkpointu) imunitní reakce PD-1 − v terapii metastatického urotelového karcinomu.   celý článek
Specializace: dětská onkologie onkologie
Inotuzumab ozogamicin jako nová strategie léčby rezistentní ALL

Inotuzumab ozogamicin jako nová strategie léčby rezistentní ALL

Inotuzumab ozogamicin patří k nejnovějším zbraním v léčbě akutní lymfoblastové leukémie (ALL). Prokázal efektivitu a relativní bezpečnost u dospělých pacientů s relabující či rezistentní ALL. Pod názvem Besponsa je již zaregistrován od 29. června 2017 (centrální registrace v celé EU), v České republice by měl být dostupný od konce října 2017.   celý článek
Specializace: dětská onkologie onkologie
Inhibitory CDK v léčbě karcinomu prsu a jejich bezpečnostní profil

Inhibitory CDK v léčbě karcinomu prsu a jejich bezpečnostní profil

Inhibitory CDK 4/6 (cyklin-dependentních kináz) – palbociklib, abemaciklib, ribociklib – představují slibnou možnost léčby pacientek s pokročilým karcinomem prsu s pozitivními hormonálními receptory (HR+) a negativními receptory pro lidský epidermální růstový faktor (HER2−). V případě tohoto onemocnění je metodou první volby hormonální terapie, nicméně při zjištěné rezistenci jsou právě inhibitory CDK 4/6 další účinnou možností.   celý článek
Specializace: dětská onkologie onkologie