Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory
Kontakt

ÚPRAVA REKONSTRUKČNÍCH PARAMETRŮ IQ-SPECT STUDIE K ZACHOVÁNÍ KONTINUITY VÝSLEDKŮ HODNOCENÍ FUNKČNÍCH PARAMETRŮ LEVÉ KOMORY SRDEČNÍ

Autoři: Martin Havel1, Milan Kamínek1, Lenka Henzlová1, Pavel Koranda1, Otakar Kraft2, Kateřina Langová3

Autoři - působiště: 1Klinika nukleární medicíny, LF Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc, 2Klinika nukleární medicíny, LF Ostravské univerzity a Fakultní nemocnice Ostrava, 3Ústav lékařské biofyziky, LF Univerzity Palackého Olomouc

Článek: NuklMed 2016;5:66-71
Kategorie: Původní práce
Počet zobrazení článku: 353x

Specializace: nukleární medicína radiodiagnostika radioterapie
uzamčeno uzamčeno

Modification of reconstruction parameters of IQ-SPECT study to maintain continuity of left ventricle functional parameters processing results

Introduction:
IQ-SPECT system represents the technological effort in myocardial perfusion imaging. However, we observed substantial discrepancies in acquired perfusion and functional parameters of the left ventricle when comparing those from IQ-SPECT and conventional tomographic camera. We tried to find the optimisation of the IQ-SPECT study reconstruction to get minimal differences between the systems concerning the functional parameters of the left ventricle.

Subjects and methods:
The study group consists of 42 patients (27 male, 15 female, mean age 62.3 ± 9.2 years) who underwent gated-SPECT study at rest condition on both systems. The IQ-SPECT data were processed with Flash3D iterative reconstruction algorithm; various settings of Butterworth filter were serially applied. Reconstructed studies were assessed in Corridor4DM application. Values of ejection fraction (EF), end-diastolic and end-systolic volumes (EDV, ESV) of the left ventricle obtained from conventional system were compared with those from initial and filtered IQ-SPECT studies.

Results:
The EF values were systematically higher on conventional system, EDV values were systematically lower, ESV values showed proportional error for the initial setting of IQ-SPECT reconstruction. Lowest absolute differences for EF values were observed for the Butterworth filtering of order 1 and cut-off 0.32. Comparing outcomes from conventional system and such optimised IQ-SPECT study, EF, EDV and ESV showed neither systematic nor proportional error.

Conclusion:
When adopting new method, the reproducibility of the outcomes during the follow-up is essential. With postprocessing of IQ-SPECT study there is possibility to adjust the obtained functional parameters of the left ventricle to achieve minimal and clinically irrelevant differences to conventional tomographic method.

Key words:
IQ-SPECT, conventional SPECT, image processing, functional parameters of left ventricle


 
 
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Úvod:
IQ-SPECT je jedním z moderních systémů představujících pokrok ve vyšetřování myokardiální perfuze. Zjistili jsme však, že může přinášet významné rozdíly v získaných perfuzních ale i funkčních parametrech levé srdeční komory ve srovnání s konvenčním tomografickým systémem. Hledali jsme optimalizaci rekonstrukce IQ-SPECT, abychom dosáhli co nejmenších rozdílů funkčních parametrů levé komory mezi oběma systémy.

Metodika:
U 42 pacientů (27 mužů, 15 žen, průměrný věk 62,3 ± 9,2 let) byla vyšetřena klidová myokardiální perfuze na systému IQ-SPECT a současně na konvenčním tomografickém systému metodou gated-SPECT. Data ze studie IQ-SPECT byla rekonstruována iterativní Flash-3D rekonstrukcí, následně filtrována s různými nastaveními Butterworth filtru. Hodnoty ejekční frakce levé komory (EFLK), end-diastolického a end-systolického objemu levé komory (EDV, ESV) ze systému konvenčního byly porovnávány s těmi ze systému IQ-SPECT v rámci iniciálního nastavení i všech provedených filtrací.

Výsledky:
Pro iniciální nastavení rekonstrukce IQ-SPECT byly hodnoty EFLK na konvenčním systému systematicky vyšší, EDV systematicky nižší a ESV vykazoval proporcionálně výraznější odchylky především u vyšších hodnot. Nejmenší absolutní rozdíly u EFLK byly pozorovány při nastavení Butterworth filtru s mezní frekvencí 0,32 cykl/cm a řádem 1. V rámci všech tří sledovaných parametrů (EFLK, EDV, ESV) nebyla prokázána statisticky významná systematická ani proporcionální chyba při této optimalizované filtraci studie IQ-SPECT vůči metodě konvenční.

Závěr:
Při zavádění nové metody považujeme za důležité udržet kontinuitu výsledků, dle našeho zjištění je možné studie IQ-SPECT filtrovat tak, aby byly rozdíly mezi novou a již používanou metodou minimální a klinicky nevýznamné.

Klíčová slova:
IQ-SPECT, konvenční SPECT, zpracování obrazu, funkční parametry levé komory

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1,8/5, hodnoceno 12x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Možnosti léčby HCV infekce v roce 2016

Autor kurzu: MUDr. Soňa Fraňková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články