Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory
Kontakt

RADIAČNÍ OCHRANA PERSONÁLU NA PET/CT

Autoři: Renáta Kohutová1,2, Vítězslav Jiřík2, Vojtěch Ullmann3

Autoři - působiště: 1Oddělení nukleární medicíny PET/CT, Nemocnice Nový Jičín a. s., ČR, 2Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví, LF OU Ostrava, ČR, 3Klinika nukleární medicíny, LF OU a FN Ostrava, ČR

Článek: NuklMed 2017;6:53-55
Kategorie: Původní práce
Počet zobrazení článku: 81x

Specializace: radioterapie radiodiagnostika nukleární medicína
uzamčeno uzamčeno

Radiation protection of PET/CT staff

Automatic injection device is currently used for most examinations except immobile patients at PET/CT department in Nový Jičín. Relative average dose of 3.62 μSv/GBq for staff member was measured in the first months of the year 2013 before introduction of this device. Dose calculation express a value of personal dose equivalent Hp (10) in relation to 1 GBq injected to patients. Dose was reduced to 1.69 μSv/GBq after introduction of this device still during this year. Relative average dose was further reduced during next two years to 1.35 μSv/GBq in the year 2014 and 1.32 μSv/GBq in the year 2015. Measurements were performed with an electronic dosimeter placed on the left side of the thorax of all staff members who came into contact with a radiopharmaceutical of injected patient. Operational measurement was performed in any person who injected radiopharmaceutical of approximately 300 MBq. 1 μSv was detected in 90 % during one injection while 2 or more μSv were detected during hand-operated injection of the same activity. Our optimization also decreased skin dose equivalent normalized to 1 GBq from 278 μSv/GBq to 145 μSv/GBq.

Key Words:
PET/CT, radiation protection, optimization


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
 

Souhrn

Na pracovišti PET/CT v Novém Jičíně je v současné době využívána automatická aplikační stanice u většiny vyšetření s výjimkou imobilních pacientů. Před zavedením této pomůcky byla v prvních měsících provozu v roce 2013 zjištěna poměrná průměrná dávka u pracovníka 3,62 µSv/GBq. Výpočet vyjadřuje hodnotu osobního dávkového ekvivalentu Hp (10) vztažený k 1 GBq, jež byl aplikován pacientům. S využitím automatické aplikační stanice došlo ke snížení na 1,69 µSv/GBq ještě během téhož roku. V průběhu dalších dvou let se podařilo snížit průměrnou dávku na 1,35 µSv/GBq v roce 2014 a 1,32 µSv/GBq v roce 2015. Měření bylo prováděno pomocí elektronického dozimetru umístěného na levé straně hrudníku všech pracovníků, kteří přišli do styku s radiofarmakem či naaplikovaným pacientem. Operativně byla zaznamenávána dávka u osoby, která přímo radiofarmakum aplikovala, a to vždy při podání aktivity přibližně 300 MBq. V 90 % byla při jedné aplikaci naměřena hodnota 1 µSv, zatímco po podání radiofarmaka o stejné aktivitě, která byla aplikována tzv. „z ruky“, byla hodnota 2 µSv a více ve všech sledovaných případech. Optimalizace přinesla rovněž snížení ekvivalentní dávky na kůži rukou normalizované na 1 GBq z 278 µSv/GBq na 145 µSv/GBq.

Klíčová slova:
PET/CT, radiační ochrana, optimalizace

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4/5, hodnoceno 4x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Možnosti léčby HCV infekce v roce 2016

Autor kurzu: MUDr. Soňa Fraňková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články