Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Novinky ve farmacii: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Kombinace rutosidu a kyseliny askorbové je vysoce účinná v terapii progresivní pigmentové purpury

Specializace: farmaceutický asistent farmacie farmakologie
Téma: Novinky ve farmacii

Vydáno: 3.12.2017

Kombinace rutosidu a kyseliny askorbové je vysoce účinná v terapii progresivní pigmentové purpury

Progresivní pigmentová purpura (PPP, jinak také Schambergova choroba) je vzácné a chronické onemocnění charakterizované přítomností hnědočervené pigmentace na kůži zejména dolních končetin. Na základě výzkumu autorů z německého Mannheimu se jako účinná možnost léčby v případě PPP jeví antioxidanty přírodního původu – rutosid a kyselina askorbová. Obě látky jsou v kombinaci dostupné např. v přípravku Ascorutin.

Etiopatogeneze a symptomatologie PPP

Hnědočervené pupínky, jimiž se PPP projevuje, nejsou bolestivé, někdy mírně svědí. Pacienti bývají projevy onemocnění znepokojeni, ale nemoc samotná pro ně není nijak nebezpečná. Patogeneze PPP není stále uspokojivě vysvětlena, nicméně existuje několik hypotéz ohledně vzniku tohoto onemocnění: První je zvýšená kapilární fragilita, kvůli které dochází k přestupu červených krvinek kapilární stěnou a tvoří se charakteristické zbarvení. Svoji roli dále sehrává i humorální a buněčná imunita. Mezi potenciální spouštěče onemocnění zařazujeme rovněž žilní hypertenzi, lokální infekce, působení některých léků a kontaktní alergii na barvy na oděvy.

Studie s přírodními antioxidanty

Pro PPP dosud neexistuje zavedená účinná terapie. Vzhledem k nastíněné patofyziologii související s křehkostí kapilární stěny se však předpokládá pozitivní účinek přírodních antioxidantů, zejména bioflavonoidního glykosidu rutosidu v kombinaci s kyselinou askorbovou. Pro potvrzení účinnosti a snášenlivosti této modality byla provedena retrospektivní studie, do které bylo zařazeno 35 pacientů léčených mezi roky 2004 a 2011 ve 2 zdravotnických zařízeních denní dávkou 2× 50 mg rutosidu a 1000 mg kyseliny askorbové. Průměrná délka léčby činila 8,2 měsíce.

Výsledky

K úplnému vymizení příznaků došlo u 71,4 % pacientů. U 20,0 % pacientů se projevy nemoci zlepšily o více než 50 %. Největšího úspěchu léčby bylo dosaženo u pacientů s krátkým trváním onemocnění. U 9 pacientů (25,1 %) došlo po vysazení léčby k recidivě. Léčba byla znovu zahájena u 7 z nich a vedla k dobré terapeutické odpovědi. Mírné nežádoucí účinky se projevily pouze u 3 osob, jednalo se zejména o bušení srdce, závratě a bolest břicha. 

Závěr a diskuse

Perorální kombinace rutosidu s kyselinou askorbovou prokázala účinnost v terapii PPP, zejména při časném nasazení léčby, a zároveň byla dobře snášená. Nevýhodou provedené studie je retrospektivní charakter − probíhala formou rozhovorů s pacienty ohledně dříve proběhlé terapie. Pro potvrzení dosažených výsledků by tudíž bylo vhodné provést klasickou dvojitě zaslepenou randomizovanou klinickou studii.

(jtr)

Zdroj: Schober S. M., Peitsch W. K., Bonsmann G. et al. Early treatment with rutoside and ascorbic acid is highly effective for progressive pigmented purpuric dermatosis. J Dtsch Dermatol Ges 2014; 12: 1112–1119, doi: 10.1111/ddg.12520.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Budoucnost guaifenesinu jako OTC myorelaxans

Guaifenesin je léčivo s prokázaným expektoračním, anxiolytickým a myorelaxačním účinkem. Právě na možné využití jeho myorelaxačních vlastností ve volně prodejných (OTC) přípravcích potlačujících algický syndrom horní části zad se zaměřila multicentrická randomizovaná placebem kontrolovaná studie fáze II s paralelními skupinami.

Kombinace kyseliny acetylsalicylové s glycinem pro lepší compliance pacienta

Podmínkou dlouhodobé compliance pacientů k antiagregační terapii kyselinou acetylsalicylovou je její dobrá snášenlivost. Kombinace s glycinem se ukázala z hlediska četnosti výskytu nežádoucích účinků jako výhodné řešení.

Levonorgestrel jako nouzová antikoncepce − systematický přehled mechanismu účinku

Jako postfertilizační efekt se dají označit děje, které negativně ovlivňují již oplodněné, eventuálně nidované vajíčko. Naopak prefertilizačním účinkem se primárně rozumí zabránění oplodnění vajíčka, a to především potlačením, případně oddálením ovulace. Autoři předkládané studie analyzovali dostupné informace o vlivu levonorgestrelu na endometrium, funkci spermií, ovlivnění ovulace a corpus luteum se zaměřením na možný postfertilizační účinek.Všechny novinky