Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Novinky ve farmacii: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Kombinace kyseliny acetylsalicylové s glycinem pro lepší compliance pacienta

Specializace: farmaceutický asistent farmacie farmakologie
Téma: Novinky ve farmacii

Vydáno: 18.10.2017

Kombinace kyseliny acetylsalicylové s glycinem pro lepší compliance pacienta

Podmínkou dlouhodobé compliance pacientů k antiagregační terapii kyselinou acetylsalicylovou je její dobrá snášenlivost. Kombinace s glycinem se ukázala z hlediska četnosti výskytu nežádoucích účinků jako výhodné řešení.

Úvod

Kyselina acetylsalicylová (ASA) je v rámci antiagregační terapie stále nejběžněji používanou látkou. Dlouhodobá léčba standardními dávkami (50−500 mg denně) však bývá zatížena gastrointestinálním dyskomfortem, což ve výsledku může vést k přerušení léčby. Mezi nejčastěji uváděné nežádoucí účinky tohoto charakteru patří pyróza, pocit plnosti, říhání, bolesti žaludku a tlak v epigastriu.

Metodika a průběh studie

Cílem neintervenční studie bylo srovnání snášenlivosti kombinace ASA s aminokyselinou glycinem (Gly) a samotné ASA. Výzkumu se účastnilo celkem 1135 pacientů, kteří původně užívali samotnou ASA, klopidogrel nebo tiklopidin. Při zahájení studie respondenti zhodnotili frekvenci dosavadních nežádoucích účinků svého léku slovním vyjádřením („nikdy“, zřídka“, někdy“, často“, stále“). Po změně terapie na kombinaci ASA-Gly v dávce 100–300 mg byly tyto parametry znovu vyhodnoceny, a to se zaměřením na podskupinu probandů původně užívajících samotnou ASA.

Výsledky

Srovnáním dat tolerability bylo zjištěno, že počet pacientů, kteří udávali současnou terapii bez jakýchkoli sledovaných nežádoucích gastrointestinálních účinků (tzn. nikdy“), se zvýšil více než dvojnásobně, z 28,2 % (ASA) na 60,6 % (ASA + Gly). Dále kleslo procento odpovědí stále“ z 8,5 % na 0,5 %.

Studii předčasně přerušilo pouze 10 pacientů, z toho 4 kvůli gastrointestinální intoleranci a další z jiného než farmakologického důvodu.

Shrnutí a závěr

Příčiny zlepšení GIT tolerability ASA + Gly dosud nejsou plně objasněny. Farmakologické vlastnosti spojení těchto látek jsou totožné s čistou ASA a ani histologické analýzy gastrické mukózy neprokázaly významný rozdíl v počtu a velikosti lézí. Na základě získaných výsledků lze uzavřít, že podávání kombinace ASA + Gly má z hlediska snášenlivosti  a tedy i lepší compliance − významnou výhodu oproti kyselině acetylsalicylové bez přidaného glycinu.

(zemt)

Zdroj: Kusche W., Paxinos R., Haselmann J. et al. Acetylsalicylic acid tablets with glycine improve long-term tolerability in antiplatelet drug therapy: results of a noninterventional trial. Adv Ther 2003; 20 (5): 237−245.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 Všechny novinky