Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Nehodgkinské lymfomy a CLL: Odborné společnosti
Kongresy
 

Nehodgkinské lymfomy a CLL

První podání polatuzumab vedotinu u člověka

První podání polatuzumab vedotinu u člověka

Výsledky klinického hodnocení I. fáze byly publikovány v časopisu Lancet Oncology. Polatuzumab vedotin byl spojen, podobně jako jiná protinádorová léčiva, s určitou toxicitou, avšak zaznamenány byly i první nadějné informace o jeho účinnosti v léčbě nehodgkinského lymfomu.   celý článek
Specializace: dětská onkologie hematologie onkologie
Kvalita života pacientů s nonhodgkinským lymfomem léčených bendamustinem a obinutuzumabem

Kvalita života pacientů s nonhodgkinským lymfomem léčených bendamustinem a obinutuzumabem

Nová léčiva užívaná v terapii onkologických onemocnění mohou vyvolávat obavy ze zvýšené toxicity. Jednou z těchto látek je také obinutuzumab, indikovaný u refrakterních indolentních nonhodgkinských lymfomů. Studie recentně publikovaná v časopisu Annals of Hematology hodnotila kvalitu života pacientů, jimž byl obinutuzumab podáván.   celý článek
Specializace: dětská onkologie hematologie onkologie
Dvacetiletá zkušenost s rituximabem v léčbě nonhodgkinských lymfomů

Dvacetiletá zkušenost s rituximabem v léčbě nonhodgkinských lymfomů

Rituximab, chimérická monoklonální protilátka proti povrchovému antigenu CD20, je součástí léčby některých nonhodgkinských (NHL) B-buněčných lymfomů již dvacet let. V roce 2015 jej WHO zařadila na seznam základních léčiv. Jeho úspěch vedl k vývoji dalších anti-CD20 protilátek s odlišným mechanismem účinku. Vzhledem ke zkušenostem s klinickou aplikací a k množství dat ohledně jeho bezpečnosti a účinnosti lze nadále předpokládat stěžejní roli rituximabu v léčbě hematologických malignit.   celý článek
Specializace: dětská onkologie hematologie onkologie
Obinutuzumab v 1. linii léčby folikulárního lymfomu snižuje riziko progrese onemocnění více než rituximab

Obinutuzumab v 1. linii léčby folikulárního lymfomu snižuje riziko progrese onemocnění více než rituximab

Plánovaná interim analýza klinického hodnocení GALLIUM přinesla údaje o přímém srovnání bezpečnosti a účinnosti dvou anti-CD20 protilátek v léčbě folikulárního lymfomu. Výsledky byly v říjnu 2017 publikovány v prestižním New England Journal of Medicine.   celý článek
Specializace: dětská onkologie hematologie onkologie
Preferovaná forma podání rituximabu v terapii nonhodgkinských lymfomů

Preferovaná forma podání rituximabu v terapii nonhodgkinských lymfomů

Recentní klinické studie prokázaly efektivitu a bezpečnost kombinace rituximabu s chemoterapií v léčbě indolentních a agresivních forem nonhodgkinských lymfomů (NHL). Rituximab je dostupný v intravenózní či subkutánní formě, obě jsou v Evropě schváleny. Cílem randomizované studie PrefMab byla analýza preference aplikační cesty u pacientů s NHL léčených rituximabem.   celý článek
Specializace: dětská onkologie hematologie onkologie
Subkutánní podávání rituximabu u DLBCL zvyšuje komfort a spokojenost pacientů

Subkutánní podávání rituximabu u DLBCL zvyšuje komfort a spokojenost pacientů

Rituximab je součástí terapie difuzního velkobuněčného B lymfomu (DLBCL). Studie MabEase zkoumala nejen efektivitu a bezbečnost rituximabu podaného v subkutánní formě místo klasické intravenózní cesty, ale také spokojenost pacientů.   celý článek
Specializace: dětská onkologie hematologie onkologie