Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Non-Hodgkinův lymfom: Odborné společnosti
Kongresy
 

Non-Hodgkinův lymfom

Preferovaná forma podání rituximabu v terapii nonhodgkinských lymfomů

Preferovaná forma podání rituximabu v terapii nonhodgkinských lymfomů

Recentní klinické studie prokázaly efektivitu a bezpečnost kombinace rituximabu s chemoterapií v léčbě indolentních a agresivních forem nonhodgkinských lymfomů (NHL). Rituximab je dostupný v intravenózní či subkutánní formě, obě jsou v Evropě schváleny. Cílem randomizované studie PrefMab byla analýza preference aplikační cesty u pacientů s NHL léčených rituximabem.   celý článek
Specializace: dětská onkologie hematologie onkologie
Subkutánní podávání rituximabu u DLBCL zvyšuje komfort a spokojenost pacientů

Subkutánní podávání rituximabu u DLBCL zvyšuje komfort a spokojenost pacientů

Rituximab je součástí terapie difuzního velkobuněčného B lymfomu (DLBCL). Studie MabEase zkoumala nejen efektivitu a bezbečnost rituximabu podaného v subkutánní formě místo klasické intravenózní cesty, ale také spokojenost pacientů.   celý článek
Specializace: dětská onkologie hematologie onkologie
Obinutuzumab přispívá k efektivitě indukční léčby i k udržení negativity MRN u folikulárního lymfomu

Obinutuzumab přispívá k efektivitě indukční léčby i k udržení negativity MRN u folikulárního lymfomu

V rámci 14. mezinárodní konference ICML věnované maligním lymfomům, která proběhla v červnu 2017 ve Švýcarsku, byly prezentovány výsledky klinické studie, jež sledovala efekt přidání obinutuzumabu k indukční i udržovací léčbě relabujícího folikulárního lymfomu či refrakterního k rituximabu. Tato anti-CD20 monoklonální protilátka nejen zvýšila účinnost indukční léčby, ale v rámci udržovací terapie napomohla i zachování negativity statutu minimální reziduální nemoci.   celý článek
Specializace: dětská onkologie hematologie onkologie