Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Nehodgkinské lymfomy a CLL: Odborné společnosti
Kongresy
 

Nehodgkinské lymfomy a CLL

Polatuzumab-vedotin a periferní neuropatie – analýza rizika

Polatuzumab-vedotin a periferní neuropatie – analýza rizika

Polatuzumab-vedotin je konjugátem protilátky a cytostatika. Klinické studie fáze I a II prokázaly účinnost tohoto léčiva u pacientů s nehodgkinským lymfomem (NHL) v monoterapii nebo v kombinaci s rituximabem. Poměrně častým nežádoucím účinkem této léčby je ovšem periferní neuropatie (PN). Cílem prezentované práce bylo navrhnout model, který by kvantifikoval riziko PN v korelaci s expozicí konjugátu a délkou léčby.   celý článek
Specializace: dětská onkologie hematologie onkologie
Obinutuzumab v konsolidaci u pacientů s CLL po dosažení terapeutické odpovědi – studie GALACTIC

Obinutuzumab v konsolidaci u pacientů s CLL po dosažení terapeutické odpovědi – studie GALACTIC

Může obinutuzumab podaný jako konsolidace u pacientů s chronickou lymfocytovou leukémií (CLL), kteří dosáhli dobré odpovědi na předchozí terapii, prodloužit dobu přežití bez progrese? Na tuto otázku se zaměřila mimo jiné studie GALACTIC.   celý článek
Specializace: dětská onkologie hematologie onkologie
Kombinovaná léčba polatuzumab vedotinem v léčbě difuzního velkobuněčného B lymfomu

Kombinovaná léčba polatuzumab vedotinem v léčbě difuzního velkobuněčného B lymfomu

Na 22. kongresu Evropské hematologické asociace byly prezentovány slibné výsledky studie fáze II, která hodnotila účinnost a bezpečnost kombinace konjugované protilátky proti antigenu CD79b polatuzumab vedotinu (POLA) s rituximabem, cyklofosfamidem, doxorubicinem a prednisonem (R-CHP) u pacientů s difuzním velkobuněčným B lymfomem (DLBCL).   celý článek
Specializace: dětská onkologie hematologie onkologie
Obinutuzumab v léčbě chronické lymfocytové leukemie

Obinutuzumab v léčbě chronické lymfocytové leukemie

Obinutuzumab je rekombinantní humanizovaná monoklonální anti-CD20 protilátka II. typu, která byla vyvinuta ve snaze dosáhnout trvalejší remise chronické lymfocytové leukemie (CLL), než ke které vedlo použití chemoimunoterapie s monoklonálními protilátkami I. typu. V současnosti je schválen také pro léčbu pacientů s folikulárním lymfomem (FL) a testuje se jeho použití v dalších indikacích a v nových kombinacích.   celý článek
Specializace: dětská onkologie hematologie onkologie
Obinutuzumab a chlorambucil jako léčba první volby u vybrané skupiny pacientů s CLL

Obinutuzumab a chlorambucil jako léčba první volby u vybrané skupiny pacientů s CLL

Australští lékaři hodnotí praktické komplikace podávání obinutuzumabu a chlorambucilu jako léčby první volby u pacientů s chronickou lymfatickou leukémií.   celý článek
Specializace: dětská onkologie hematologie onkologie
První podání polatuzumab vedotinu u člověka

První podání polatuzumab vedotinu u člověka

Výsledky klinického hodnocení I. fáze byly publikovány v časopisu Lancet Oncology. Polatuzumab vedotin byl spojen, podobně jako jiná protinádorová léčiva, s určitou toxicitou, avšak zaznamenány byly i první nadějné informace o jeho účinnosti v léčbě nehodgkinského lymfomu.   celý článek
Specializace: dětská onkologie hematologie onkologie