Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Neutropenie – prevence a léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Neutropenie – prevence a léčba

Lipegfilgrastim v léčbě chemoterapií indukované neutropenie

Lipegfilgrastim v léčbě chemoterapií indukované neutropenie

Chemoterapií indukovaná neutropenie (CIN) je jedním z hlavních rizikových faktorů pro výskyt febrilní neutropenie, závažné infekce, morbidity a mortality u onkologických pacientů. Analýza nákladů a užitku srovnávající pegfilgrastim a lipegfilgrastim u nemocných s nádorem prsu stadia II–IV prokázala, že pacientky léčené lipegfilgrastimem mají očekávanou délku života v důsledku sníženého výskytu infekcí o 21 dnů delší. Snížené riziko infekce a těžké neutropenie je také důvodem nižších nákladů na léčbu lipegfilgrastimem ve srovnání s pegfilgrastimem.   celý článek
Specializace: hematologie onkologie
Postavení lipegfilgrastimu v prevenci neutropenie v podmínkách reálné klinické praxe

Postavení lipegfilgrastimu v prevenci neutropenie v podmínkách reálné klinické praxe

Chemoterapií způsobená neutropenie je běžnou závažnou komplikací u pacientů léčených myelosupresivními cytostatiky. U pacientů se středním až vysokým rizikem febrilní neutropenie guidelines doporučují použití růstových faktorů stimulujících kolonie granulocytů (G-CSF). Jedním z těchto faktorů je lipegfilgrastim, jehož účinnost a bezpečnost v podmínkách běžné klinické praxe zkoumaly studie NADIR a LEOS.   celý článek
Specializace: hematologie onkologie
Využití mobilní aplikace ke zhodnocení rizika febrilní neutropenie

Využití mobilní aplikace ke zhodnocení rizika febrilní neutropenie

Febrilní neutropenie je urgentní stav vyžadující neprodlené provedení diagnostických a terapeutických kroků. Zhodnotit, zda pacientovi podstupujícímu chemoterapii hrozí riziko febrilní neutropenie, pomáhá mobilní aplikace BeCOn Febrile Neutropenia Risk Assessment Tool, dostupná pro mobilní telefony s operačními systémy Android a iOS.   celý článek
Specializace: hematologie onkologie
Význam podávání G-CSF v profylaxi febrilní neutropenie – metaanalýza

Význam podávání G-CSF v profylaxi febrilní neutropenie – metaanalýza

Neutropenie je hlavní toxicitou limitující dávku u mnoha chemoterapeutických režimů. Febrilní neutropenie (FN) je definovaná jako neutropenie s horečkou signalizující infekci, mortalita se u ní odhaduje kolem 9,5 %. Podávání faktorů stimulujících kolonie granulocytů (G-CSF) stimuluje produkci zralých neutrofilů. Výsledky metaanalýzy 25 studií naznačují, že primární profylaxe rozvoje FN podáváním G-CSF signifikantně snižuje riziko rozvoje FN u dospělých pacientů podstupujících chemoterapii.   celý článek
Specializace: hematologie onkologie
Lipegfilgrastim v léčbě febrilní neutropenie

Lipegfilgrastim v léčbě febrilní neutropenie

Lipegfilgrastim ukázal velmi dobrou účinnost a dobrý bezpečnostní profil u žen s karcinomem prsu léčených myelosupresivní chemoterapií.   celý článek
Specializace: hematologie onkologie
Lipegfilgrastim setrvává v organismu déle díky inovativní technologii

Lipegfilgrastim setrvává v organismu déle díky inovativní technologii

Jednotlivá analoga přirozeného G-CSF se liší především biologickým poločasem. Glykopegylace představuje technologii, která brání jak renální exkreci filgrastimu (rekombinantního C-GSF), tak i jeho přímé degradaci v systémové cirkulaci. Nejvíce tak prodlužuje setrvávání léčiva v organismu, a tedy jeho účinek.   celý článek
Specializace: hematologie onkologie