Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Neuropatická bolest: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Možnost přesné lokalizace léze nervového vlákna by mohla zlepšit diagnostiku i léčbu neuropatické bolesti

Specializace: algeziologie diabetologie neurologie psychiatrie
Téma: Neuropatická bolest

Vydáno: 11.10.2017

Možnost přesné lokalizace léze nervového vlákna by mohla zlepšit diagnostiku i léčbu neuropatické bolesti

Nový molekulární biomarker poškození periferních nervů umožňuje lokalizovat lézi zodpovědnou za neuropatickou bolest. Ukazují to výsledky experimentální americké studie, ve které se podařilo vizualizovat receptor sigma-1 (S1R) pomocí PET/MRI po aplikaci nového selektivního radioligandu.

Úvod

Možnost přesně určit místo poškození nervu by měla obrovský klinický význam pro diagnostiku a následnou léčbu pacientů, kteří trpí neuropatickou bolestí nebo jiným fenoménem daným poškozením nervového vlákna. Současné neinvazivní metody vyšetření projevů a morfologie nervového poškození však mají jen omezenou specificitu a senzitivitu.

Cílem prezentované práce výzkumníků z USA, publikované v časopisu Theranostics, bylo zhodnotit, zda je možné pomocí radionuklidem značeného ligandu 6-(3-[18F]fluoropropyl)-3-(2-(azepan-1-yl)ethyl)benzo[d]thiazol-2(3H)-onu ([18F]FTC-146), který se specificky s vysokou afinitou váže na S1R, lokalizovat nervové poškození u potkaního modelu neuropatické bolesti. Autoři také provedli pilotní studii, ve které hodnotili význam S1R při vzniku neuropatické bolesti prostřednictvím jeho blokády. K této blokádě použili neradioaktivní [19F]FTC-146, který je antagonistou S1R.

Metodika studie

Použit byl model částečného poranění nervu (SNI – spared nerve injury), který je u potkanů dobře zaveden jako model neuropatické bolesti. Alodynie byla u zvířat hodnocena pomocí Freyova testu, který využívá tenká nylonová vlákna. K zobrazení nervové léze pomocí PET/MRI byl použit radioligand [18F]FTC-146. Množství S1R v poškozené oblasti nervového vlákna bylo stanoveno s využitím protilátky proti S1R metodou Western blot.

Výsledky

V místě poškození nervu bylo zjištěno dvojnásobné zvýšení exprese S1R v porovnání s nepoškozenými oblastmi. Pomocí PET/MRI se podařilo přesně lokalizovat lézi. Přesnost této metody byla ověřena ex vivo pomocí autoradiografie a imunobarvení, které prokázaly silnou korelaci mezi nahromaděním [18F]FTC-146 a zobrazením značeného S1R na snímku. Lokální podání neradioaktivního [19F]FTC-146, kterým lze dosáhnout blokády S1R, vedlo ke zmírnění bolesti.

Závěr

Značení S1R pomocí radioligandu [18F]FTC-146 a jeho zobrazení pomocí PET/MRI by mohlo výrazně pomoci při diagnostice a léčbě pacientů s poškozením nervových vláken a žádá si další zkoumání.

(zza)

Zdroj: Shen B., Behera D., James M. L. et al. Visualizing nerve injury in a neuropathic pain model with [18F]FTC-146 PET/MRI. Theranostics 2017; 7 (11): 2794−2805, doi: 10.7150/thno.19378.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,2/5, hodnoceno 5x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Průvodní léčba neuropatické bolesti neovlivňuje účinnost pregabalinu − metaanalýza

Metaanalýza 9 studií s pregabalinem ukázala, že terapeutická odpověď na tuto účinnou látku ani výskyt nežádoucích účinků nejsou při podávání průvodní léčby neuropatické bolesti významně ovlivněny. To je důležité zjištění vzhledem k tomu, že pacienti s neuropatickou bolestí často užívají kombinovanou léčbu nebo léky na jiná onemocnění.

Náhrada pregabalinu alternativní léčbou nevede ke snížení nákladů na zdravotní péči

V USA proběhl program na úsporu výdajů v lékárnách, který zahrnoval i pregabalin. Nabádal pacienty, aby si léky buď kupovali přes internet, nebo přešli na levnější alternativu léku, případně na jeho generikum. Ani přes zvýšení počtu objednávek pregabalinu zasílaného poštou a častějšího přechodu na alternativní léčbu tento program nepřinesl žádné úspory z hlediska celkových nákladů na zdravotní péči.

Doporučené postupy EFNS pro léčbu neuropatické bolesti

European Federation of Neurological Societes (EFNS) v revizi postupů léčby neuropatické bolesti hodnotila výsledky randomizovaných klinických studií sledujících zejména pacienty s diabetickou či postherpetickou polyneuropatií.Všechny novinky