Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Neuropatická bolest: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Efektivní léčebné intervence u pacientů trpících neuropatickou bolestí

Specializace: algeziologie diabetologie neurologie psychiatrie
Téma: Neuropatická bolest

Vydáno: 11.10.2017

Efektivní léčebné intervence u pacientů trpících neuropatickou bolestí

Přestože možností intervence u neuropatické bolesti existuje celá řada, její léčba zůstává neuspokojivá. Autoři níže prezentované systematické práce shromáždili důkazy z přehledů kontrolovaných randomizovaných studií o terapeutických modalitách u těchto pacientů.

Neuropatická bolest

Neuropatická bolest je častým problémem mnoha neurologických onemocnění různé etiologie. Je definována jako bolest, která vzniká v přímém důsledku léze nebo choroby postihující somatosenzitivní systém. Tento typ bolesti nevyžaduje stimulaci receptorů bolesti jako u nociceptivní bolesti. Její léčba představuje nelehký úkol.

Přehled účinných modalit u jednotlivých diagnóz

Souhrn systematických přehledů randomizovaných kontrolovaných studií z 5 databází publikovaných do března 2015 ukázal, že nejčastějšími léčebnými modalitami u pacientů s neuropatickou bolestí byly intervence farmakologické (59 %) a chirurgické (15 %). Většina analyzovaných studií byla hodnocena jako středně kvalitní. Účinnost léčby byla popsána u bolestivé diabetické neuropatie (pregabalin, gabapentin, některá tricyklická antidepresiva [TCA], opioidy, antidepresiva a antikonvulziva), u postherpetické neuralgie (gabapentin, pregabalin, některá TCA, antidepresiva a antikonvulziva, opiáty, valproát sodný, lokálně podávaný kapsaicin a lidokain), u bederní kořenové bolesti (epidurálně podané kortikosteroidy, repetitivní transkraniální magnetická stimulace [rTMS], diskektomie), u cervikální kořenové bolesti (rTMS), u syndromu karpálního tunelu (uvolnění karpálního tunelu) a u syndromu kubitálního tunelu (jednoduchá dekomprese a transpozice loketního nervu), u neuralgie trigeminu (karbamazepin, lamotrigin a pimozid v refrakterních případech, rTMS), u neuropatické bolesti související s infekcí HIV (topicky aplikovaný kapsaicin) a u centrální neuropatické bolesti (některá TCA, pregabalin a kanabinoidy, rTMS). Autoři ovšem uvádějí, že 50 % závěrů týkajících se účinnosti a 80 % závěrů týkajících se bezpečnosti z těchto přehledů literatury bylo nepřesvědčivých.

Závěr

V léčbě většiny typů neuropatické bolesti je v současnosti lékem první volby gabapentin a pregabalin, dále jsou doporučována tricyklická antidepresiva a opioidní analgetika. V léčbě neuropatické bolesti jsou však nutné další randomizované kontrolované studie s jasnými diagnostickými kritérii a pečlivým hodnocením bezpečnosti. 

(ada)

Zdroj: Dosenovic S., Jelicic Kadic A., Miljanovic M. et al. Interventions for neuropathic pain: an overview of systematic reviews. Anesth Analg 2017 Aug; 125 (2): 643−652, doi: 10.1213/ANE.0000000000001998.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,5/5, hodnoceno 4x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Průvodní léčba neuropatické bolesti neovlivňuje účinnost pregabalinu − metaanalýza

Metaanalýza 9 studií s pregabalinem ukázala, že terapeutická odpověď na tuto účinnou látku ani výskyt nežádoucích účinků nejsou při podávání průvodní léčby neuropatické bolesti významně ovlivněny. To je důležité zjištění vzhledem k tomu, že pacienti s neuropatickou bolestí často užívají kombinovanou léčbu nebo léky na jiná onemocnění.

Náhrada pregabalinu alternativní léčbou nevede ke snížení nákladů na zdravotní péči

V USA proběhl program na úsporu výdajů v lékárnách, který zahrnoval i pregabalin. Nabádal pacienty, aby si léky buď kupovali přes internet, nebo přešli na levnější alternativu léku, případně na jeho generikum. Ani přes zvýšení počtu objednávek pregabalinu zasílaného poštou a častějšího přechodu na alternativní léčbu tento program nepřinesl žádné úspory z hlediska celkových nákladů na zdravotní péči.

Doporučené postupy EFNS pro léčbu neuropatické bolesti

European Federation of Neurological Societes (EFNS) v revizi postupů léčby neuropatické bolesti hodnotila výsledky randomizovaných klinických studií sledujících zejména pacienty s diabetickou či postherpetickou polyneuropatií.Všechny novinky