Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Neuropatická bolest: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Neuropatická bolest

Hodnocení účinnosti a toxicity dvou eskalačních strategií pro kombinaci pregabalinu a oxykodonu v léčbě neuropatické bolesti u onkologických pacientů

Hodnocení účinnosti a toxicity dvou eskalačních strategií pro kombinaci pregabalinu a oxykodonu v léčbě neuropatické bolesti u onkologických pacientů

Neuropatickým typem bolesti trpí nejméně 1/3 pacientů, kteří se potýkají s onkologickou bolestí. Základem léčby je podávání opioidních analgetik, monoterapie je však často nedostatečná. To vedlo k hledání nových strategií léčby, např. k doplnění primární medikace koanalgetiky ze skupiny antidepresiv či antikonvulziv.   celý článek
Specializace: algeziologie diabetologie neurologie psychiatrie
Mindfulness jako technika přispívající k úlevě od neuropatické bolesti

Mindfulness jako technika přispívající k úlevě od neuropatické bolesti

Farmakologická léčba neuropatické bolesti, které postihuje přibližně 6–8 % populace, má omezenou účinnost, a proto se řada pracovišť věnuje problematice redukce bolesti prostřednictvím různých psychologických přístupů. Jedním z nich je technika mindfulness, jejíž účinek na snížení neuropatické bolesti dokládá kazuistika prezentovaná psychology z Univerzity Edith Cowanové v australském Perthu.   celý článek
Specializace: algeziologie diabetologie neurologie psychiatrie
Sběratelka diagnóz s kompresí hlavových nervů − kazuistika

Sběratelka diagnóz s kompresí hlavových nervů − kazuistika

S některými případy je těžká práce. Vyšetření jsou negativní, pacienti na léčbu nereagují a sotva se vám podaří jejich potíže alespoň trochu vyřešit, už se zase vracejí a v zásobě mají nové příznaky. Tak jako protagonistka následující kazuistiky.   celý článek
Specializace: algeziologie diabetologie neurologie psychiatrie
Pregabalin má u různých typů neuropatické bolesti srovnatelnou účinnost

Pregabalin má u různých typů neuropatické bolesti srovnatelnou účinnost

Dosavadní studie prokázaly přínos pregabalinu při zmírnění bolesti u postherpetické neuralgie (PHN), diabetické periferní neuropatie (DPN) a poranění míchy (SCI). Japonští autoři tyto výsledky retrospektivně analyzovali s cílem extrapolovat údaje i na další typy neuropatických bolestí.   celý článek
Specializace: algeziologie diabetologie neurologie psychiatrie
Záchvaty pláče po iktu − kazuistika

Záchvaty pláče po iktu − kazuistika

Patologický pláč, který nemá emocionální podklad, může být následkem poškození různých struktur mozkového kmene a kortexu mozkových hemisfér. V této kazuistice autoři prezentují pacienta, který trpěl těžkými záchvaty patologického pláče po lehkém thalamickém iktu, a jeho úspěšnou léčbu pregabalinem.   celý článek
Specializace: algeziologie diabetologie neurologie psychiatrie
Pregabalin versus sertralin v léčbě generalizované úzkostné poruchy

Pregabalin versus sertralin v léčbě generalizované úzkostné poruchy

Generalizovaná úzkostná porucha (GAD − generalized anxiety disorder) může významně narušit kvalitu života. Srbská studie se zabývala srovnáním účinnosti a bezpečnosti léčby (GAD) pomocí atypického anxiolytika pregabalinu a antidepresiva sertralinu.   celý článek
Specializace: algeziologie diabetologie neurologie psychiatrie