Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
 

Psychická podpora je při nečekaném těhotenství žádoucí

Specializace: gynekologie a porodnictví psychologie
Téma: Nesoudíme. Pomáháme

Vydáno: 12.3.2018

Psychická podpora je při nečekaném těhotenství žádoucí

Nečekané těhotenství představuje pro ženu psychickou zátěž, která může souviset jak s případným rozhodováním, zda podstoupit, či nepodstoupit potrat, tak s postabortivním syndromem po prodělané interrupci.

Rozpoznat obavy a zmírnit je

Projekt „Nesoudíme. Pomáháme“, který zaštiťuje Hnutí Pro život ČR, upozorňuje na potřebu věnovat pozornost reakcím pacientek v gynekologických ordinacích po oznámení těhotenství a identifikovat případné obavy z nečekaného těhotenství v průběhu prvních týdnů gravidity.

Těhotné ženy často čelí nátlaku

Psychická zátěž způsobená nečekaným těhotenstvím souvisí například s reakcí partnera, sociálními dopady, absencí rodinného zázemí nebo problematikou zaměstnání. Podporu ve všech těchto aspektech může gynekolog své pacientce poskytnout jen stěží – měl by tedy doporučit vhodnou organizaci, která se zabývá poradenstvím a krizovou intervencí. Ta je namístě zejména v případech, kdy se ženy cítí být přímo či nepřímo nuceny k interrupci.

Projekt „Nesoudíme. Pomáháme“ může nabídnout řešení

Odborní konzultanti a psychologové z projektu „Nesoudíme. Pomáháme“ mohou ženě poskytnout pomoc v širších souvislostech problematiky nečekaného těhotenství – mimo jiné jí vysvětlit, že rozhodnutí podstoupit interrupci je i po naplánování výkonu v některých případech ještě možné změnit a že mnohé situace považované za důvod k interrupci mají s kvalifikovanou pomocí řešení.

S jakými situacemi se konzultanti setkávají?

Příkladem poskytnuté krizové intervence je případ ženy v 5. týdnu těhotenství, která čelila slovnímu nátlaku svého partnera na podstoupení potratu. Obrátila se telefonicky na Linku pomoci u Hnutím Pro život, kde popisovala strach z partnerových dalších reakcí i chybějící oporu v širším rodinném kruhu. Velká psychická zátěž i nátlak její gynekoložky na co nejrychlejší potvrzení interrupce klientce značně ztěžovaly možnost svobodně se rozhodnout. Hnutí Pro život této ženě poskytlo krizovou intervenci a dále zprostředkovalo kontakt se sociální pracovnicí. Žena využila i možnost setkat se s psycholožkou.

  • Konzultanti se setkávají i se ženami, které jsou po oznámení těhotenství partnerem donuceny opustit společnou domácnost a ocitají se v bytové nouzi.
  • Ženy se musejí podle konzultantů mnohdy vyrovnávat také s opakovanými zvraty v reakcích partnera, když počáteční podporu střídá tlak na ukončení těhotenství nebo různé podmínky.
  • Ženy se cítí být pod velkým časovým tlakem, i když fakticky nemusejí udělat rozhodnutí v danou chvíli. Přesto se snaží „problém“ vyřešit co nejrychleji – s vyhlídkou úlevy, která však po vykonání zákroku nepřichází, naopak nastupuje pocit viny a úzkosti.

Postabortivní syndrom vyžaduje terapii

Gynekologové se ve své praxi mohou setkávat také s postabortivním syndromem, který lze považovat za jednu z forem posttraumatické stresové poruchy. Obvykle na něj přijdou při preventivní prohlídce u ženy, která má interrupci v anamnéze. Mezi projevy mohou patřit vleklé nebo opakované gynekologické obtíže a onemocnění, sexuální dysfunkce, bolesti břicha a podbřišku bez klinického nálezu. Objevují se neobvyklé (nejčastěji plačtivé nebo hněvivé) reakce například při setkání s těhotnou ženou v čekárně, na běžné otázky ohledně menstruace, těhotenství či potratu, obrázky z ultrazvuku, letáčky pro těhotné v čekárně nebo ordinaci. Žena také může u gynekologa zmínit potíže se spánkem, únavu, migrény, celkově špatné psychické rozpoložení, výčitky, případně krizi ve vztahu s partnerem. 

V takových případech je potřeba se ženou pracovat v mnoha rovinách, na což gynekologická pracoviště nemají potřebné zázemí. Zcela zásadním krokem ze strany gynekologa je proto odkázat pacientku na zkušené psychology, například prostřednictvím zmíněné Linky pomoci na čísle 800 108 000. Vhodná terapie, při které psycholog vnímá ženu z celostního pohledu, přináší v dané situaci dobré výsledky, zajistí ženě potřebnou podporu a zabrání rozvoji dalších psychických obtíží.

(pak)

Zdroj: https://hnutiprozivot.cz/nesoudime-pomahame

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 Všechny novinky

 

Podpora odborné veřejnosti

 
MUDr. Ilona Burdová

MUDr. Ilona Burdová
psychiatrička

MUDr. Xenie Preiningerová

MUDr. Xenie Preiningerová
gynekoložka

Prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc.

Prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc.
děkan LF UK Plzeň

Doc. MUDr. Zdeněk Novotný CSc.

Doc. MUDr. Zdeněk Novotný CSc.
přednosta gynekologicko-porodnické kliniky FN Plzeň

MUDr. Helena Máslová

MUDr. Helena Máslová
psychoterapeutka a gynekoložka

Prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.

Prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.
přednosta pneumologie a ftizeologie FN Plzeň

Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček

Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček
rektor ZČU Plzeň

MUDr. Jiří Hrdina

MUDr. Jiří Hrdina
primář gynekologicko-porodnického oddělení, Nemocnice Nové Město na Moravě

 
 
 

Podpora zdravotnických zařízení

 
Ústřední vojenská nemocnice

Ústřední vojenská nemocnice

FN Motol, 2. LF UK

FN Motol, 2. LF UK

VFN Gynekologicko-porodnická klinika U Apolináře

VFN Gynekologicko-porodnická klinika U Apolináře

Nemocnice Na Bulovce

Nemocnice Na Bulovce

ÚPMD Podolí

ÚPMD Podolí

Gynekologicko-porodnická klinika FN Plzeň

Gynekologicko-porodnická klinika FN Plzeň

 
 
 

Odborné společnosti

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy