Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Nesoudíme. Pomáháme: Časopisy
Novinky
Podpora odborné veřejnosti
Podpora zdravotnických zařízení
Zajímavé odkazy
 

Postabortivní syndrom – symptomy, dopady a možnosti léčby

Specializace: gynekologie a porodnictví psychologie
Téma: Nesoudíme. Pomáháme

Vydáno: 17.5.2018

Postabortivní syndrom – symptomy, dopady a možnosti léčby

Postabortivní syndrom (PAS) představuje specifickou formu širší diagnózy – posttraumatické stresové poruchy, která se rozvíjí na základě prodělaného potratu.

Symptomy PAS

Příznaky se mohou rozvinout prakticky okamžitě, ale také až několik let po potratu. Zahrnují jak obecné symptomy posttraumatické stresové poruchy (PTSD), tak také projevy specifické pro PAS:

  • pocit viny;
  • úzkost (představuje běžný symptom PTSD, u PAS se může projevit částečná úzkost s poruchami plodnosti, neschopnost znovu otěhotnět);
  • otupělost;
  • poruchy spánku, záblesky minulosti;
  • sebevražedné myšlenky.

Pozitivní a negativní dopady prodělaného potratu − výsledky výzkumu

Je zřejmé, že každá stresující událost, včetně potratu, může vést k rozvoji posttraumatické stresové poruchy. V roce 2017 byly v Journal of American Physicians and Surgeons publikovány výsledky kvalitativní studie zabývající se důsledky prodělaného potratu. Respondentky provedeného výzkumu byly vybrány z žen, které kontaktovaly krizové těhotenské centrum pro symptomy postabortivního syndromu. Vyplnily anonymní dotazník, ve kterém popsaly nejdůležitější pozitivní a negativní dopady prodělaného potratu. Některé ženy (méně než 32 % z 987 respondentek) vyjádřily, že jim potrat nepřinesl žádnou výhodu v osobním životě. Mezi pozitivy ženy uváděly prohloubení svého duchovního života a snahu pomoci dalším ženám, které stojí před stejným rozhodnutím nebo trpí některými symptomy PAS. Mezi negativy převažovaly pocity ztráty, zmaru nového života, lítost, stud, pocit viny, deprese, úzkost a někdy až sebedestruktivní sklony.

Prožitý stres pomůže odbourat komunikace i včasná léčba

Poznatky potvrzující existenci této diagnózy nejsou rozhodně v rozporu s možností volby ženy podstoupit potrat. Ženám je tímto umožněno porozumět svým pocitům s možností odborného poradenství. Některé studie naopak naznačují, že řada žen pociťuje po potratu úlevu. Tyto ženy jsou oproti těm, které pociťují lítost a zahanbení, schopny o prožitém potratu komunikovat, a tím pádem lépe odbourat prožitý stres. V případě příznaků PAS je třeba vyhledat odbornou pomoc a zahájit včasnou léčbu.

(gpl) 

Zdroje:
1. Coleman P. K., Boswell K., Etzkorn K., Turnwald R. Women who suffered emotionally from abortion: a qualitative synthesis of their experiences. J Am Phys Surg 2017; 22 (4): 113−118. Dostupné na: www.jpands.org/vol22no4/coleman.pdf
2. Cooper C. L. Abortion under attack. Ms Magazine 2001 Aug-Sep. Dostupné na: www.msmagazine.com/aug01/pas.html
3. Babbel S. Post abortion stress syndrome (PASS) − does it exist? Psychology Today 2010 Oct 25. Dostupné na: www.psychologytoday.com/us/blog/somatic-psychology/201010/post-abortion-stress-syndrome-pass-does-it-exist

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Psychická podpora je při nečekaném těhotenství žádoucí

Nečekané těhotenství představuje pro ženu psychickou zátěž, která může souviset jak s případným rozhodováním, zda podstoupit, či nepodstoupit potrat, tak s postabortivním syndromem po prodělané interrupci.

„Nesoudíme. Pomáháme“ – projekt, který pomáhá ženám před interrupcí i po ní

Projekt „Nesoudíme. Pomáháme“, spadající pod aktivity registrovaného spolku Hnutí Pro život ČR, představuje cestu, jak pomoci ženám, které čelí různým druhům psychické zátěže související s nečekaným těhotenstvím, interrupcí nebo postabortivním syndromem.Všechny novinky

 

Podpora odborné veřejnosti

 
MUDr. Xenie Preiningerová

MUDr. Xenie Preiningerová
gynekoložka

Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček

Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček
rektor ZČU Plzeň

Doc. MUDr. Zdeněk Novotný CSc.

Doc. MUDr. Zdeněk Novotný CSc.
přednosta gynekologicko-porodnické kliniky FN Plzeň

Prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc.

Prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc.
děkan LF UK Plzeň

Prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.

Prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.
přednosta pneumologie a ftizeologie FN Plzeň

MUDr. Helena Máslová

MUDr. Helena Máslová
psychoterapeutka a gynekoložka

MUDr. Ilona Burdová

MUDr. Ilona Burdová
psychiatrička

MUDr. Jiří Hrdina

MUDr. Jiří Hrdina
primář gynekologicko-porodnického oddělení, Nemocnice Nové Město na Moravě

 
 
 

Podpora zdravotnických zařízení

 
FN Motol, 2. LF UK

FN Motol, 2. LF UK

VFN Gynekologicko-porodnická klinika U Apolináře

VFN Gynekologicko-porodnická klinika U Apolináře

Nemocnice Na Bulovce

Nemocnice Na Bulovce

Gynekologicko-porodnická klinika FN Plzeň

Gynekologicko-porodnická klinika FN Plzeň

Ústřední vojenská nemocnice

Ústřední vojenská nemocnice

ÚPMD Podolí

ÚPMD Podolí

 
 
 

Odborné společnosti

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy