Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
 

„Nesoudíme. Pomáháme“ – projekt, který pomáhá ženám před interrupcí i po ní

Specializace: gynekologie a porodnictví psychologie
Téma: Nesoudíme. Pomáháme

Vydáno: 12.3.2018

„Nesoudíme. Pomáháme“ – projekt, který pomáhá ženám před interrupcí i po ní

Projekt „Nesoudíme. Pomáháme“, spadající pod aktivity registrovaného spolku Hnutí Pro život ČR, představuje cestu, jak pomoci ženám, které čelí různým druhům psychické zátěže související s nečekaným těhotenstvím, interrupcí nebo postabortivním syndromem.

Žena pod tlakem

Nečekané těhotenství je pro ženy velmi komplexní téma a mnoho z nich uvádí, že vnímají nátlak svého okolí k podstoupení interrupce. K tomuto kroku se často cítí být dotlačeny také okolnostmi vyplývajícími z pracovního či partnerského života. Hnutí Pro život uvádí, že přibližně 80 % žen z jejich poradny se setkalo s přímým či nepřímým tlakem na podstoupení interrupce.

Bez správných informací je rozhodnutí obtížnější

Ke svobodnému rozhodnutí, zda potrat podstoupit, či nikoliv, ovšem mnoho žen nemá vhodné podmínky – chybí jim potřebné informace k vyhodnocení vlastních možností, odborné psychologické poradenství, zázemí rodinného poradce nebo pomoc sociálního pracovníka.

Právě projekt „Nesoudíme. Pomáháme“ má za cíl v těchto situacích poskytnout ženám různé formy pomoci, od počátečního zorientování se v nelehké životní situaci až po psychoterapeutickou pomoc v případě postabortivního syndromu.

Konzultanti pomáhají stovkám těhotných

V roce 2017 se na linku pomoci organizovanou Hnutím Pro život obrátilo více než 360 žen. Konzultanti se pravidelně setkávají se situacemi, kdy muž podmiňuje pokračování partnerského či manželského svazku právě interrupcí. Pro těhotné ženy, které si s tímto nátlakem neumějí samy poradit, je linka pomoci často jedinou instancí, na niž se v obtížné životní situaci mohou bez obav obrátit.

  • Výjimkou nejsou ani případy, kdy jsou těhotné ženy donuceny k potratu otevřeným násilím – takové případy představují na lince pomoci téměř 10 % telefonátů.
  • Odborné psychologické poradenství vyhledávají pravidelně i ženy po potratu, které byly k zákroku donuceny partnerem či rodinou. Jedná se téměř o čtvrtinu konzultací poskytovaných Hnutím Pro život.

Co může udělat gynekolog?

Pokud gynekolog u svých těhotných pacientek zaznamená jakoukoliv formu nejistoty, obav či strachu z těhotenství nebo pokud pacientka sama zmíní nátlak partnera či zaměstnavatele k ukončení těhotenství, je namístě jí doporučit právě bezplatnou linku pomoci Hnutí Pro život.

  • Psychologové a odborně vyškolení konzultanti z poradny jsou připraveni poskytnout profesionální krizovou intervenci.
  • Pokud ženy váhají, zda tuto službu vyhledat, může jim při rozhodování pomoci fakt, že služby jsou diskrétní a anonymní.

Projekt „Nesoudíme. Pomáháme“ se soustředí jak na ženy před případnou interrupcí, tak na ty, které již potrat prodělaly. Postabortivní syndrom u řady z nich vyžaduje pečlivou psychoterapeutickou pomoc, která je samozřejmě mimo gesci gynekologických pracovišť.

Podpora odborné veřejnosti

Důkazem, že aktivity tohoto typu jsou potřebné a přínosné, je široká podpora odborné veřejnosti i počet zapojených zdravotnických zařízení. Podporu projektu „Nesoudíme. Pomáháme“ vyjádřila například gynekoložka a psychoterapeutka Helena Máslová, přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky LF UK a FN Plzeň Zdeněk Novotný, přednosta Ústavu lékařské etiky 3. LF UK Marek Vácha či porodní asistentka Zuzana Štromerová.

Ze zdravotnických zařízení, jež zveřejňují informace o pomoci v rámci popsaného projektu, lze zmínit například FN Motol, Nemocnici Na Bulovce, ÚPMD v Praze-Podolí či nemocnice v Jihlavě, Kladně, Ostrově a Litomyšli. Na šíření povědomí o tomto projektu se podílejí rovněž desítky gynekologických a pediatrických ambulancí.

(pak)

Zdroj: https://hnutiprozivot.cz/nesoudime-pomahame

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 Všechny novinky

 

Podpora odborné veřejnosti

 
Prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.

Prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.
přednosta pneumologie a ftizeologie FN Plzeň

MUDr. Helena Máslová

MUDr. Helena Máslová
psychoterapeutka a gynekoložka

Prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc.

Prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc.
děkan LF UK Plzeň

MUDr. Xenie Preiningerová

MUDr. Xenie Preiningerová
gynekoložka

MUDr. Jiří Hrdina

MUDr. Jiří Hrdina
primář gynekologicko-porodnického oddělení, Nemocnice Nové Město na Moravě

MUDr. Ilona Burdová

MUDr. Ilona Burdová
psychiatrička

Doc. MUDr. Zdeněk Novotný CSc.

Doc. MUDr. Zdeněk Novotný CSc.
přednosta gynekologicko-porodnické kliniky FN Plzeň

Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček

Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček
rektor ZČU Plzeň

 
 
 

Podpora zdravotnických zařízení

 
Nemocnice Na Bulovce

Nemocnice Na Bulovce

VFN Gynekologicko-porodnická klinika U Apolináře

VFN Gynekologicko-porodnická klinika U Apolináře

Ústřední vojenská nemocnice

Ústřední vojenská nemocnice

Gynekologicko-porodnická klinika FN Plzeň

Gynekologicko-porodnická klinika FN Plzeň

ÚPMD Podolí

ÚPMD Podolí

FN Motol, 2. LF UK

FN Motol, 2. LF UK

 
 
 

Odborné společnosti

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy