Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

Videa
Rozhovory
Kazuistiky
Nástěnka
Knihy
Zábava
Anketa

Neurologická společnost ČLS JEP ve spolupráci se Slovenskou neurologickou společností SLS a Neurologickou klinikou LF UK a FN Hradec Králové připravuje 24. český a slovenský neurologický sjezd

Neurologická společnost ČLS JEP ve spolupráci se Slovenskou neurologickou společností SLS a Neurologickou klinikou LF UK a FN Hradec Králové připravuje 24. český a slovenský neurologický sjezd

Kongresové centrum Aldis Hradec Králové, 24. - 27. 11. 2010

pořadatel : Nadační fond pro neurovědy

Hlavní témata sjezdu

Neurovaskulární, neuroradiologická, neurochirurgická, neuroimunologická, neurooftalomologická, neuroinfekční,

extrapyramidová, kognitivní, dětská neurologie, geriatrická, nervosvalová, elektrofyziologická, neurofyziologická,

bolestí hlavy, epileptologická, spánková a další témata interdisciplinární prezentovaná formou postgraduálních

a vyzvaných přednášek, krátkých sdělení a posterů.

podrobnějsí informace na www.csns2010.cz


Celá nástěnka
 
 
 
 
 
 

diskuze