Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

Neurologická společnost ČLS JEP ve spolupráci se Slovenskou neurologickou společností SLS a Neurologickou klinikou LF UK a FN Hradec Králové připravuje 24. český a slovenský neurologický sjezd

Neurologická společnost ČLS JEP ve spolupráci se Slovenskou neurologickou společností SLS a Neurologickou klinikou LF UK a FN Hradec Králové připravuje 24. český a slovenský neurologický sjezd

Kongresové centrum Aldis Hradec Králové, 24. - 27. 11. 2010

pořadatel : Nadační fond pro neurovědy

Hlavní témata sjezdu

Neurovaskulární, neuroradiologická, neurochirurgická, neuroimunologická, neurooftalomologická, neuroinfekční,

extrapyramidová, kognitivní, dětská neurologie, geriatrická, nervosvalová, elektrofyziologická, neurofyziologická,

bolestí hlavy, epileptologická, spánková a další témata interdisciplinární prezentovaná formou postgraduálních

a vyzvaných přednášek, krátkých sdělení a posterů.

podrobnějsí informace na www.csns2010.cz


Celá nástěnka
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články