Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

Celoživotní vzdělávání na internetu za kredity pro sestry v nemocnicích i ambulancích

Společnost SestraIN nabízí celoživotní vzdělávání pro všeobecné sestry a další nelékařské specializace formou e-learningu. Po prvním roce úspěšného fungování internetové učebny jsme se rozhodli věnovat se také prezenčnímu vzdělávání a nabídnout tak našim klientům kombinaci obou možností.

Majitelé společnosti jsou dvě podnikající fyzické osoby, Ing jiří Neumann (prezenční vzdělávání) a MUDr. Renata Neumannová (internetové učebny).

V současné době tedy provozujeme e-learning - internetové vzdělávání pro následující nelékařské specializace: všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotnické záchranáře, farmaceutické asistenty, zdravotní laboranty a radiologické asistenty.

Dále nabízíme prezenční vzdělávání v Praze a od září 2010 i v Brně. Jsou to čtyř až pětihodinové školící akce na nejrůznější témata z ošetřovatelské praxe, které probíhají v menší skupině do čtyřiceti účastníků.

Velké konference pro nelékaře pořádáme hlavně v Praze, ale také ve Zlíně, Brně nebo Olomouci. Konference jsou zaměřeny tematicky a vybíráme téma vždy tak, aby zaujalo sestry z nemocnic i ambulancí pracující v nejrůznějších oborech. Úspěšná témata byla například „Závislosti“, „Gynekologie pro každou sestru“, „Urgentní medicina“ a další.

Všechny akce, přihlašovací systém založený na kalendáři akcí a vstup do internetových učeben najdete na naší základní webové stránce www.sestra.in.


Celá nástěnka
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články