Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 

Moje specializace

Vyberte specializace:

Nebo přejděte na téma:

Alergické reakce Analgesie Antiemetická terapie Antihypertenziva v kombinaci Antikoagulační léčba Antipyretika a analgetika Artritida Asistovaná reprodukce Atopická dermatitida Benigní hyperplazie prostaty Biologická léčba Chronické rány Crohnova nemoc Diabetes Enuréza a nykturie Fibrilace síní Gastrointestinální léčba GIT a koliky u dětí Glaukom Hemofilie Hepatitida C HIV infekce Hojení ran HPV, condylomata a akutní respirační infekce Hypercholesterolémie IBD aktuálně Informační technologie v medicíně Inkontinence Kardiovaskulární rizika Kolorektální karcinom Leberova hereditární optická neuropatie - LHON Léčba a prevence tromboembolismu Léčba alergie Léčba astmatu a CHOPN Léčba bez konzervantů Léčba bolesti Léčba bolesti v onkologii Léčba epilepsie Léčba HPV Léčba pohybového aparátu Metabolismus Moderní léčba diabetu Nehodgkinské lymfomy a CLL Neuropatická bolest Neutropenie – prevence a léčba Onkologická léčba Parenterální výživa Perorální antikoncepce Poruchy štítné žlázy Pravidelné očkování Psoriáza Revmatická onemocnění Roztroušená skleróza Růstový hormon Sartany v léčbě hypertenze Sezónní alergie Sideropenie Srdce, cévy, cholesterol Srdeční selhání Střevní záněty Suplementace Ca + vit.D Terapie kašle Topická léčba psoriázy Tromboprofylaxe v onkologii Trombózy v gynekologii Vlhké krytí ran Vzácná onemocnění v hematologii Vzácná onemocnění v neurologii Záněty dutiny ústní a krku Závislost na tabáku Závislosti Život s inhibitorem Zubní kaz Zvýšená aktivita sympatiku
Terapie bolesti je nedílnou součástí péče o onkologického pacienta. Rizikovými faktory při léčbě bolesti u pacientů s hematologickou malignitou jsou především trombocytopenie, krvácivost nebo hepatální a renální...   celý článek
Specializace: algeziologie onkologie
Bolest představuje jeden z nejzávažnějších symptomů nádorového onemocnění. U onkologických pacientů dochází nad rámec základní bolesti i k epizodám intenzivní...   celý článek
Specializace: algeziologie onkologie
Tlumení bolesti podáváním analgetik se v klinické praxi u onkologických pacientů často kombinuje s paliativní radioterapií. Správná analgetická léčba, včetně...   celý článek
Specializace: algeziologie onkologie
Již klinická studie fáze III ARISTOTLE ukázala, že u pacientů s nevalvulární fibrilací síní (NVFS)...   celý článek
Specializace: dětská kardiologie chirurgie cévní interní lékařství kardiologie
Metaanalýza randomizovaných studií publikovaná v roce 2015 hodnotila, zda je mechanická trombektomie navazující na obvyklou i. v. trombolytickou léčbu spojena v...   celý článek
Specializace: dětská kardiologie chirurgie cévní interní lékařství kardiologie
Terapie vareniklinem představuje jednu z nejúčinnějších metod odvykání kouření, jež cílí na neurobiologické mechanismy závislosti na nikotinu. Jedná se o...   celý článek
Specializace: praktické lékařství pro dospělé
U kuřáků, kteří přestanou kouřit po perkutánní koronární intervenci (PCI), je očekávaná délka života o 2,1 roku delší než u pacientů, kteří v kouření...   celý článek
Specializace: praktické lékařství pro dospělé
Přehled publikovaných studií s vareniklinem neprokázal jeho vliv na zvýšení kardiovaskulárního (KV) rizika. Zanechání kouření, jehož pravděpodobnost léčba...   celý článek
Specializace: praktické lékařství pro dospělé
Podle retrospektivní studie porovnávající úspěšnost zanechání kouření u pacientů s psychiatrickým...   celý článek
Specializace: praktické lékařství pro dospělé
Nejdůležitější a nejtěžší úkol při snižování morbidity a mortality spojené s kouřením tabáku je přesvědčit kuřáky, aby přestali kouřit a aby následně...   celý článek
Specializace: praktické lékařství pro dospělé
Dospělí kuřáci s nižším vzděláním čelí vyššímu riziku cévní mozkové příhody (CMP) než kuřáci s vyšším vzděláním. Ukázaly to výsledky výzkumu...   celý článek
Specializace: praktické lékařství pro dospělé
Elektrická i farmakologická kardioverze je u pacientů s fibrilací síní spojená se zvýšeným rizikem tromboembolických příhod. Post-hoc analýza studie RE-LY hodnotila...   celý článek
Specializace: interní lékařství kardiologie neurologie
Studie aktuálně publikovaná v The Journal of Stroke & Cerebrovascular Diseases ukázala menší objem ischemií postižené mozkové tkáně při opakované cévní mozkové...   celý článek
Specializace: angiologie interní lékařství kardiochirurgie kardiologie
Cílem studie ENSURE-AF bylo vyhodnotit efektivitu a bezpečnost antikoagulační léčby edoxabanem oproti konvenční léčbě warfarinem u pacientů s fibrilací síní...   celý článek
Specializace: angiologie interní lékařství kardiochirurgie kardiologie
Hořčík je důležitým prvkem pro mnoho systémů v lidském organismu. Nedávno zveřejněný souhrnný článek se zabývá vztahem nedostatku hořčíku a hořčíkové...   celý článek
Specializace: gynekologie a porodnictví interní lékařství neurologie
Téma: Metabolismus
Studie provedené především v běžné populaci ukázaly, že suplementace hořčíku (Mg) vede k mírnému...   celý článek
Specializace: gynekologie a porodnictví interní lékařství neurologie
Téma: Metabolismus
Rolí erdosteinu v léčbě chronické bronchitidy se zabývala prezentovaná práce italsko-britského týmu, která zpracovala data z publikovaných i nepublikovaných klinických studií....   celý článek
Specializace: pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost praktické lékařství pro dospělé
Chronický kašel negativně ovlivňuje kvalitu života nejen dospělých jedinců, ale i dětí. Neproduktivní kašel se objevuje v 90 % u syndromu zadní rýmy, astmatu...   celý článek
Specializace: pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost praktické lékařství pro dospělé
Erdostein je mukolytikum široce používané v léčbě akutních i chronických zánětů dýchacích cest....   celý článek
Specializace: pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost praktické lékařství pro dospělé
V níže prezentované studii italských autorů byla porovnána terapeutická účinnost a snášenlivost levodropropizinu...   celý článek
Specializace: pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost praktické lékařství pro dospělé
Načíst další Načítání
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články