Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 

Moje specializace

Vyberte specializace:

Nebo přejděte na téma:

Acne vulgaris Alergické reakce Analgesie Antiemetická terapie Antihypertenziva a statiny Antihypertenziva v kombinaci Antipyretika a analgetika Antitrombotika Artritida Asistovaná reprodukce Atopická dermatitida Benigní hyperplazie prostaty Biologická léčba Biosimilars Chronické rány Crohnova nemoc Deprese a úzkost Diabetes Enuréza a nykturie Gastrointestinální léčba GIT a koliky u dětí Glaukom Hemofilie Hepatitida C Hojení ran HPV, condylomata a akutní respirační infekce Hypercholesterolémie Hyperfosfatemie Informační technologie v medicíně Karcinom prostaty Kardiovaskulární rizika Kolorektální karcinom Kožní záněty Leberova hereditární optická neuropatie - LHON Léčba a prevence tromboembolismu Léčba alergie Léčba astmatu a CHOPN Léčba bez konzervantů Léčba bolesti Léčba HPV Léčba pohybového aparátu Metabolismus Neuropatická bolest Oftalmologická onemocnění Onkologická léčba Parenterální výživa Perorální antikoncepce Poruchy štítné žlázy Pravidelné očkování Psoriáza Pulzová vlna v medicíně Revmatická onemocnění Roztroušená skleróza Růstový hormon Sartany v léčbě hypertenze Schizofrenie a antipsychotika Sezónní alergie Sideropenie Srdce, cévy, cholesterol Střevní záněty Suplementace Ca + vit.D Topická léčba psoriázy Tromboprofylaxe v onkologii Trombózy v gynekologii Vlhké krytí ran Vzácná onemocnění v hematologii Vzácná onemocnění v neurologii Závislosti Zubní kaz Zvýšená aktivita sympatiku
Rozsáhlá anglická kohortová studie potvrzuje, že substituční léčba opioidními agonisty má mimořádný význam v prevenci smrtelného předávkování opioidy...   celý článek
Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti
Bezpečnost fixní kombinace kalcipotriolu a betamethasonu v novém pěnovém vehikulu hodnotila kanadská studie....   celý článek
Specializace: dermatologie dětská dermatologie
Dominujícími organismy vyvolávajícími infekce kůže a podkoží jsou streptokoky (zejm. Streptococcus pyogenes) a stafylokoky (zejm. Staphylococcus aureus); méně...   celý článek
Specializace: dermatologie dětská dermatologie
Atopická dermatitida (AD) je z hlediska možnosti vzniku lymfomu opravdu mírně riziková, ale nikoli na vrub topické aplikace takrolimu. Největším rizikem je dermatitida...   celý článek
Specializace: dermatologie dětská dermatologie
Závislost na opiátech je velmi závažným celospolečenským problémem a život jednotlivce zasahuje snad ve všech jeho oblastech. Existuje řada možností, jak ji...   celý článek
Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti
Článek popisuje raritní případ novorozence s diagnostikovanou spontánní rupturou sleziny a hemofilií A a následný úspěšný management léčby....   celý článek
Specializace: hematologie
Téma: Hemofilie
Léčba alergické rýmy zůstávala dlouho v podstatě neměnná, přestože u části pacientů nebyl její efekt dostatečný. Dnes máme těmto pacientům co nabídnout, v posledních letech se totiž do klinické praxe dostávají...   celý článek
Specializace: alergologie a imunologie otorinolaryngologie pneumologie a ftizeologie
Baricitinib reverzibilně inhibuje Janusovy kinázy, svou účinnost prokázal u revmatoidní artritidy. Recentní...   celý článek
Specializace: dermatologie dětská dermatologie dětská revmatologie revmatologie
Na výzkumy, které se v uplynulých letech soustředily na komorbidity psoriázy a ukazují na souvislost s jaterními chorobami, navazuje prospektivní observační studie...   celý článek
Specializace: dermatologie dětská dermatologie
Léčba bolesti je náročnou disciplínou zejména kvůli patofyziologii, která dodnes není zcela přesně rozklíčována. Přestože je bolest nejčastějším důvodem...   celý článek
Specializace: chirurgie všeobecná neurologie ortopedie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Analgesie
Vznik nádoru a jeho metastatická diseminace jsou umožněny změnami ve fungování genů. Současná genomika zkoumá na molekulární úrovni změny, které definují...   celý článek
Specializace: onkologie
Může využití technologie PET zlepšit diagnostiku rozsahu postižení u kolorektálního karcinomu? A může mít tato metoda také prognostický význam?...   celý článek
Specializace: onkologie
Práce brazilských autorů zkoumala metamizol z hlediska jeho efektivity a bezpečnosti při léčbě migrenózních i tenzních bolestí hlavy. Metamizol je dle jejich závěru účinný prostředek k potlačení těchto bolestí...   celý článek
Specializace: chirurgie všeobecná neurologie ortopedie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Analgesie
Kombinace hydrochlorothiazidu jak s losartanem, tak i s telmisartanem vede k efektivnímu snížení zvýšeného krevního tlaku. Významné odlišnosti ovšem najdeme v...   celý článek
Specializace: dětská kardiologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Pokud pacienti užijí alespoň 50 % předepsané léčby paracetamolem nebo paracetamolem v kombinaci s kodeinem...   celý článek
Specializace: chirurgie všeobecná neurologie ortopedie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Analgesie
Endometrióza je chronické onemocnění často spojené s výraznými bolestmi. Jednou z možností léčby je chirurgická intervence − přestože víme, že neznamená...   celý článek
Specializace: gynekologie a porodnictví
Izolované nebo pouze mírné premenstruační změny zažívá podle literatury alespoň 75 % žen, premenstruační...   celý článek
Specializace: gynekologie a porodnictví
Migréna postihuje převážně ženy fertilního věku. Na její průběh mají výrazný vliv reprodukční období (puberta, gravidita, menopauza), hormonální výkyvy...   celý článek
Specializace: gynekologie a porodnictví
Vliv kombinace blokátorů receptoru 1 pro angiotenzin II (ARB) a dihydropyridinových blokátorů kalciových...   celý článek
Specializace: dětská kardiologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Model s 10 000 pacienty se závažnou hemofilií A ukázal, že individualizovaná profylaxe vedená podle plazmatické hladiny faktoru VIII (FVIII) vede oproti standardní...   celý článek
Specializace: hematologie
Téma: Hemofilie
Načíst další Načítání
 
 
 
 
 
 

diskuze