Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 

Moje specializace

Vyberte specializace:

Nebo přejděte na téma:

Acne vulgaris Alergické reakce Anafylaxe Analgesie Antiemetická terapie Antihypertenziva a statiny Antihypertenziva v kombinaci Antipyretika a analgetika Antitrombotika Artritida Asistovaná reprodukce Atopická dermatitida Benigní hyperplazie prostaty Biologická léčba Biosimilars Chronické rány Crohnova nemoc Deprese a úzkost Diabetes Enuréza a nykturie Gastrointestinální léčba GIT a koliky u dětí Glaukom Hemofilie Hepatitida C Hojení ran HPV, condylomata a akutní respirační infekce Hypercholesterolémie Hyperfosfatemie Informační technologie v medicíně Karcinom prostaty Kardiovaskulární rizika Kolorektální karcinom Kožní záněty Leberova hereditární optická neuropatie - LHON Léčba a prevence tromboembolismu Léčba alergie Léčba astmatu a CHOPN Léčba bez konzervantů Léčba bolesti Léčba HPV Léčba pohybového aparátu Metabolismus Neuropatická bolest Oftalmologická onemocnění Onkologická léčba Parenterální výživa Perorální antikoncepce Poruchy štítné žlázy Pravidelné očkování Psoriáza Pulzová vlna v medicíně Revmatická onemocnění Roztroušená skleróza Růstový hormon Sartany v léčbě hypertenze Schizofrenie a antipsychotika Sezónní alergie Sideropenie Srdce, cévy, cholesterol Střevní záněty Suplementace Ca + vit.D Topická léčba psoriázy Tromboprofylaxe v onkologii Trombózy v gynekologii Vlhké krytí ran Vzácná onemocnění v hematologii Vzácná onemocnění v neurologii Závislosti Zubní kaz Zvýšená aktivita sympatiku
Dětské koliky potrápí v raném věku nejen mnoho dětí, ale i jejich leckdy již vyčerpané rodiče a v neposlední řadě pediatry. Jaké jsou možnosti pomoci?...   celý článek
Specializace: pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost
Prezentovaná práce hodnotí střednědobé až dlouhodobé výsledky u pacientů, u nichž došlo k selhání trabekulektomie a kteří podstoupili tento zákrok znovu...   celý článek
Specializace: oftalmologie
Téma: Glaukom
Podle současných doporučení je ve zvládání akutní gastroenteritidy u dětí klíčová rehydratace spolu s adjuvantní terapií probiotiky. Vybraná probiotika mohou...   celý článek
Specializace: pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost
Data z registru EACH2 (European Acquired Haemophilia Registry) týkající se imunosupresivních režimů používaných k eradikaci inhibitoru u získané hemofilie A ukázala...   celý článek
Specializace: hematologie
Téma: Hemofilie
Von Willebrandův faktor (VWF) je multifunkční protein klíčový pro primární hemostázu, jehož hlavní...   celý článek
Specializace: hematologie
Téma: Hemofilie
V předběžných studiích se ukázalo, že genová terapie u těžké formy hemofilie B je schopna ovlivnit hladinu koagulačního faktoru IX (FIX). Po terapii zprostředkované...   celý článek
Specializace: hematologie
Téma: Hemofilie
Článek amerických autorů referuje o výsledcích analýzy trendu v užívání profylaxe a o jejím významu na zdraví kloubů u nemocných s těžkou formou hemofilie...   celý článek
Specializace: hematologie
Téma: Hemofilie
Screeningová kolonoskopie je metodou, která by logicky vzato měla mít stejné výsledky ve všech částech tračníku. Dnes už ale nikdo nepochybuje o tom, že tomu...   celý článek
Specializace: onkologie
V programech na snížení celkového a LDL cholesterolu v rámci prevence kardiovaskulárních příhod stojí...   celý článek
Specializace: kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Účinnost sunitinibu v 1. linii léčby metastatického renálního karcinomu byla potvrzena řadou klinických studií i realitou klinické praxe. Terapii však může...   celý článek
Specializace: dětská onkologie onkologie
Nová léčiva proti rakovině s sebou mnohdy přináší neobvyklé vedlejší účinky. U pacientů s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) s přestavbou genu pro kinázu anaplastického lymfomu (ALK) léčených...   celý článek
Specializace: dětská onkologie onkologie
Profil metylace genů může s vysokou senzitivitou i specificitou pomoci odhalit původ nádoru neznámého primárního origa, jak ukázala retrospektivní analýza publikovaná...   celý článek
Specializace: dětská onkologie onkologie
Bércové vředy postihují přibližně 15 % pacientů s diabetem. Riziko amputace končetiny kvůli bércovému vředu je u diabetiků až 40× vyšší než u ostatních...   celý článek
Specializace: dermatologie dětská dermatologie chirurgie všeobecná interní lékařství sestra
V časopisu Clinical and Experimental Rheumatology byly nedávno publikovány výsledky studie mezinárodního týmu autorů, jejímž cílem bylo zhodnotit setrvání pacientů...   celý článek
Specializace: revmatologie
Doporučené postupy jsou skeptické ohledně přidávání liothyroninu k levothyroxinu v léčbě hypotyreózy, ale někteří pacienti jsou přesvědčeni, že právě kombinovaná léčba jim pomáhá lépe....   celý článek
Specializace: endokrinologie interní lékařství praktické lékařství pro dospělé
Onemocnění štítné žlázy neboli tyreopatie patří k nejčastějším chorobám u dospělých jedinců v České republice. Celkově postihují asi 5 % populace, vyšší...   celý článek
Specializace: endokrinologie interní lékařství praktické lékařství pro dospělé
Pouze méně než 1/3 randomizovaných kontrolovaných studií věnovaných karcinomu prsu, nemalobuněčnému...   celý článek
Specializace: dětská onkologie onkologie
Snížení hladiny LDL cholesterolu (LDL-c) je ústředním cílem v prevenci kardiovaskulárních onemocnění, zejména ischemické choroby srdeční. Odhaduje se, že...   celý článek
Specializace: kardiologie praktické lékařství pro dospělé
V rámci rozsáhlé studie, která proběhla v USA, bylo zjištěno, že i přes pokroky v diagnostických metodách více než polovina pacientů neví, že má glaukom....   celý článek
Specializace: oftalmologie
Téma: Glaukom
Nefarmakologická léčba může ovlivňovat aterogenezi buď přímo, nebo nepřímo působením na tradiční rizikové faktory (lipidový profil, krevní tlak, hladina glukózy). Je nicméně prokázáno, že snížení non-HDL...   celý článek
Specializace: kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Načíst další Načítání
 
 
 
 
 
 

diskuze