Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 

Moje specializace

Vyberte specializace:

Nebo přejděte na téma:

Mezi faktory spojené s možným ovlivněním farmakokinetiky klopidogrelu a snížením jeho farmakodynamického účinku se řadí jeho interakce s inhibitory protonové pumpy (PPI), zvláště pak s omeprazolem. Je třeba se této...   celý článek
Specializace: praktické lékařství pro dospělé gastroenterologie a hepatologie
Zvýšená koncentrace lipoproteinu [Lp(a)] je pokládána za nezávislý faktor zvyšující kardiovaskulární (KV) riziko. Alirocumab účinně snižuje hladinu LDL cholesterolu (LDL-c) a navozuje i pokles koncentrace Lp(a). S...   celý článek
Specializace: interní lékařství kardiologie diabetologie
Cílem studie ODYSSEY COMBO II bylo porovnat účinnost a bezpečnost alirocumabu, plně humánní monoklonální...   celý článek
Specializace: interní lékařství kardiologie diabetologie
Práce japonských autorů si kladla za cíl vyhodnotit, zda analoga prostaglandinů mají neuroprotektivní účinek...   celý článek
Specializace: oftalmologie
Téma: Glaukom
Otevřené 3leté sledování pacientů s familiární hypercholesterolémií léčených alirocumabem spolu se statinem ± ezetimibem ukázalo dlouhodobou bezpečnost a...   celý článek
Specializace: interní lékařství kardiologie diabetologie
Molekulárněgenetické prediktivní markery mohou významně zefektivnit indikaci a aplikaci terapie pomocí inhibitorů EGFR. Jedním z hojně studovaných markerů je...   celý článek
Specializace: onkologie
Metastatický kolorektální karcinom je zřídka kurabilní onemocnění. Zlepšení kvality života pacientů...   celý článek
Specializace: onkologie
V rámci kongresu PragueONCO 2017 (25.–27. ledna, Praha) proběhlo minikolokvium nazvané „Palbociklib – průlom v léčbě HR+/HER2− metastatického karcinomu prsu“....   celý článek
Specializace: dětská onkologie onkologie
Zvýšení denního příjmu hořčíku (Mg) působí protektivně proti rozvoji metabolického syndromu. Stále více se ví také o mechanismu tohoto účinku. Určitou roli má i suplementace vápníkem (Ca), se kterým je Mg v...   celý článek
Specializace: interní lékařství gynekologie a porodnictví neurologie
Téma: Metabolismus
Přinášíme stručný přehled diagnóz, u kterých je podávání hořčíku užívaným a efektivním léčebným postupem, i dalších situací, ve kterých je jeho...   celý článek
Specializace: interní lékařství gynekologie a porodnictví neurologie
Téma: Metabolismus
Sdělení prezentuje oftalmologický nález ve dvou rodinách s výskytem Leberovy hereditární atrofie zrakového nervu (LHON) a porovnává jej u asymptomatických nositelů této nemoci a u pacientů s již rozvinutým onemoc...   celý článek
Specializace: oftalmologie
Níže prezentovaná práce popisuje rozdíly mezi očními nálezy u pacientů s diagnózami kubánské epidemické a Leberovy hereditární neuropatie optiku....   celý článek
Specializace: oftalmologie
Následující kazuistické sdělení popisuje atypický klinický průběh u pacienta s diagnózou Leberovy hereditární neuropatie optiku....   celý článek
Specializace: oftalmologie
Účinnost a bezpečnost inhibitorů proprotein konvertázy subtilisin/kexin typu 9 (PCSK9) byla dosud studována...   celý článek
Specializace: interní lékařství kardiologie diabetologie
Hlavním pilířem léčby Barrettova jícnu je normalizace vystavení jícnu vlivu kyselého žaludečního obsahu...   celý článek
Specializace: praktické lékařství pro dospělé gastroenterologie a hepatologie
Klopidogrel patří mezi ireverzibilní blokátory receptorů pro adenosindifosfát. Snižuje uvolnění řady...   celý článek
Specializace: praktické lékařství pro dospělé gastroenterologie a hepatologie
Přibližně jeden ze dvou pacientů s roztroušenou sklerózou trpí komorbiditou ve formě deprese (celkově...   celý článek
Specializace: praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Nedávno publikovaná práce v časopisu Depression and Anxiety prokázala vyšší účinnost kombinace sertralinu s mirtazapinem oproti samotnému sertralinu v léčbě...   celý článek
Specializace: praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Někteří autoři již v souvislosti s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) hovoří o „příběhu levé strany“. Narůstá totiž množství důkazů svědčících...   celý článek
Specializace: onkologie
Psychické a somatické potíže spojené s premenstruačním obdobím trápí řadu žen. Některé do té míry, že jim významně snižují kvalitu života. Lékem první...   celý článek
Specializace: praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Načíst další Načítání
 
 
 
 
 
 

diskuze