Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 

Moje specializace

Vyberte specializace:

Nebo přejděte na téma:

Acne vulgaris Alergické reakce Analgesie Antiemetická terapie Antihypertenziva a statiny Antihypertenziva v kombinaci Antikoagulační léčba Antipyretika a analgetika Antitrombotika Artritida Asistovaná reprodukce Atopická dermatitida Benigní hyperplazie prostaty Biologická léčba Biosimilars Chronické rány Crohnova nemoc Deprese a úzkost Diabetes Enuréza a nykturie Fibrilace síní Gastrointestinální léčba GIT a koliky u dětí Glaukom Hemofilie Hepatitida C HIV infekce Hojení ran HPV, condylomata a akutní respirační infekce Hypercholesterolémie Hyperfosfatemie Informační technologie v medicíně Karcinom prostaty Kardiovaskulární rizika Kolorektální karcinom Kožní záněty Leberova hereditární optická neuropatie - LHON Léčba a prevence tromboembolismu Léčba alergie Léčba astmatu a CHOPN Léčba bez konzervantů Léčba bolesti Léčba bolesti v onkologii Léčba HPV Léčba pohybového aparátu Metabolismus Neuropatická bolest Neutropenie – prevence a léčba Non-Hodgkinův lymfom Oftalmologická onemocnění Onkologická léčba Parenterální výživa Perorální antikoncepce Poruchy štítné žlázy Pravidelné očkování Psoriáza Pulzová vlna v medicíně Revmatická onemocnění Roztroušená skleróza Růstový hormon Sartany v léčbě hypertenze Schizofrenie a antipsychotika Sezónní alergie Sideropenie Srdce, cévy, cholesterol Střevní záněty Suplementace Ca + vit.D Terapie kašle Topická léčba psoriázy Tromboprofylaxe v onkologii Trombózy v gynekologii Vlhké krytí ran Vzácná onemocnění v hematologii Vzácná onemocnění v neurologii Záněty dutiny ústní a krku Závislosti Život s inhibitorem Zubní kaz Zvýšená aktivita sympatiku
Lumbalgie či lumbago (LBP – low back pain) je běžným a nákladným stavem v moderní společnosti. Chronická...   celý článek
Specializace: chirurgie všeobecná neurologie ortopedie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Analgesie
Efektivita paracetamolu v kombinaci s kodeinem byla ověřena v řadě studií. Italští autoři se pokusili zhodnotit její účinnost u pacientů s různými typy bolesti...   celý článek
Specializace: chirurgie všeobecná neurologie ortopedie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Analgesie
Role mukolytik v léčbě chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) je často předmětem diskuzí a může být považována za kontroverzní. Někteří autoři popisují příznivý vliv mukolytik na četnost exacerbací CHOPN...   celý článek
Specializace: pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost praktické lékařství pro dospělé
Prezentovaná observační studie publikovaná v časopisu Cough v roce 2012 se zabývala vlivem kašle u dětských pacientů s akutní virovou infekcí horních cest...   celý článek
Specializace: pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost praktické lékařství pro dospělé
Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je hlavní příčinou morbidity a mortality na celém světě. V prevenci exacerbací CHOPN lze s dobrým efektem použít...   celý článek
Specializace: pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost praktické lékařství pro dospělé
Sekretorická otitida patří mezi nejčastější příčiny nedoslýchavosti u dětí. V léčbě se uplatňuje řada účinných látek z různých lékových skupin, nicméně sekretorická otitida nezřídka konzervativní terapii...   celý článek
Specializace: pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost praktické lékařství pro dospělé
Studie španělských autorů přináší molekulárnědiagnostický algoritmus pro hemofilii A a B založený na sekvenování kompletních genů pro koagulační faktory...   celý článek
Specializace: hematologie
Téma: Hemofilie
V rámci 14. mezinárodní konference ICML věnované maligním lymfomům, která proběhla v červnu 2017 ve...   celý článek
Specializace: dětská onkologie hematologie onkologie
Rituximab je součástí terapie difuzního velkobuněčného B lymfomu (DLBCL). Studie MabEase zkoumala nejen efektivitu a bezbečnost rituximabu podaného v subkutánní...   celý článek
Specializace: dětská onkologie hematologie onkologie
Získaná hemofilie A (AHA) je závažné onemocnění s vysokou mortalitou. Přehledový článek italských autorů publikovaný v Journal of Blood Disorders and Medicine shrnuje v literatuře dostupná doporučení pro terapii...   celý článek
Specializace: hematologie
Téma: Hemofilie
Snížené sérové koncentrace hořčíku jsou v obecné populaci spojovány s vyšším kardiovaskulárním (KV) rizikem. Studie australských autorů prověřila tuto...   celý článek
Specializace: gynekologie a porodnictví interní lékařství neurologie
Téma: Metabolismus
Nedostatek hořčíku v organismu může vyvolat mnohé psychické změny, jako jsou apatie, deprese, agitovanost, zmatenost, anxieta a delirium. Řada studií přitom ukazuje...   celý článek
Specializace: gynekologie a porodnictví interní lékařství neurologie
Téma: Metabolismus
Nejnovější studie ukazují, že osteoporóza a cévní kalcifikace mají podobné etiopatogenetické mechanismy. Nedostatek vitaminu K2 může být zodpovědný za tzv. „vápníkový paradox“, tj. deficit vápníku v kostech...   celý článek
Specializace: ortopedie praktické lékařství pro dospělé revmatologie
Vápník v kombinaci s vitaminem D je doporučován osobám ohroženým osteoporózou a jeho účinnost v prevenci úbytku kostní hmoty je považována za prokázanou, na rozdíl od podávání samotného vápníku. Článek uveřejněný...   celý článek
Specializace: ortopedie praktické lékařství pro dospělé revmatologie
Ačkoli se hemofilici potýkají s řadou vážných problémů, většina z nich má schůdné řešení a je možné se naučit s nimi žít. Co jim ale může opravdu komplikovat život a léčbu?...   celý článek
V současnosti se stále více dostává po popředí vlhké hojení ran. Jednou z možností je v tomto případě využití HemaGelu, který kromě zachování vlhkého prostředí podporuje i přirozené reparační procesy, odstraňuje...   celý článek
Specializace: dětská chirurgie chirurgie všeobecná interní lékařství praktické lékařství pro dospělé
Téma: Hojení ran
Inhibitory tyrosinkináz (TKI) jsou v terapii chronické myeloidní leukemie (CML) zásadní modalitou. Vzhledem k dlouhodobému charakteru léčby pomocí TKI je kvalita života pacientů s CML výrazně ovlivněna vedlejšími účinky...   celý článek
Specializace: dětská onkologie onkologie
Cílem letos publikované studie bylo zjistit, zda omeprazol (OME) užívaný jako adjuvantní léčivo může zlepšit účinnost chemoradioterapie (CRT) u maligních tumorů...   celý článek
Specializace: gastroenterologie a hepatologie praktické lékařství pro dospělé
Pohled na onemocnění HIV/AIDS prochází na základě široké škály profylaktických a terapeutických možností řadou změn. Díky nim se zlepšuje také kvalita...   celý článek
Specializace: interní lékařství praktické lékařství pro dospělé
Téma: HIV infekce
Máte pochybnosti o správném načasování antiretrovirové terapie u HIV-pozitivních pacientů? Máme pro vás jednoznačnou zprávu: čím dříve, tím lépe, a to nejen z hlediska laboratorních výsledků....   celý článek
Specializace: interní lékařství praktické lékařství pro dospělé
Téma: HIV infekce
Načíst další Načítání
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články