Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 

Moje specializace

Vyberte specializace:

Nebo přejděte na téma:

Acne vulgaris Alergické reakce Anafylaxe Analgesie Antiemetická terapie Antihypertenziva a statiny Antihypertenziva v kombinaci Antipyretika a analgetika Antitrombotika Artritida Asistovaná reprodukce Atopická dermatitida Benigní hyperplazie prostaty Biologická léčba Biosimilars Chronické rány Deprese a úzkost Diabetes Enuréza a nykturie Gastrointestinální léčba GIT a koliky u dětí Glaukom Hemofilie Hepatitida C Hojení ran HPV, condylomata a akutní respirační infekce Hypercholesterolémie Hyperfosfatemie Informační technologie v medicíně Karcinom prostaty Kardiovaskulární rizika Kolorektální karcinom Kožní záněty Leberova hereditární optická neuropatie - LHON Léčba a prevence tromboembolismu Léčba alergie Léčba astmatu a CHOPN Léčba bez konzervantů Léčba bolesti Léčba HPV Léčba pohybového aparátu Metabolismus Neuropatická bolest Oftalmologická onemocnění Onkologická léčba Parenterální výživa Perorální antikoncepce Poruchy štítné žlázy Pravidelné očkování Psoriáza Pulzová vlna v medicíně Revmatická onemocnění Roztroušená skleróza Růstový hormon Sartany v léčbě hypertenze Schizofrenie a antipsychotika Sezónní alergie Sideropenie Srdce, cévy, cholesterol Střevní záněty Suplementace Ca + vit.D Topická léčba psoriázy Tromboprofylaxe v onkologii Trombózy v gynekologii Vlhké krytí ran Vzácná onemocnění v hematologii Vzácná onemocnění v neurologii Závislosti Zubní kaz Zvýšená aktivita sympatiku
Deprese často komplikuje uzdravení pacientů po cévní mozkové příhodě a vyskytuje se až u třetiny z nich. Čínští lékaři na souboru pacientů po mrtvici zjišťovali...   celý článek
Specializace: gynekologie a porodnictví interní lékařství neurologie
Téma: Metabolismus
Starší, ale stále validní cochraneovská metaanalýza připomíná důležitost profylaktické suplementace vápníkem a vitaminem D u pacientů, kteří potřebují...   celý článek
Specializace: ortopedie praktické lékařství pro dospělé revmatologie
Guidelines Evropské společnosti pro klinickou onkologii (ESMO) doporučují adekvátní suplementaci vápníkem a vitamínem D u všech pacientů s nádorovým onemocněním...   celý článek
Specializace: ortopedie praktické lékařství pro dospělé revmatologie
Osteoporóza je obvykle považována za nemoc ženské části populace, nověji se však ukazuje, že tento problém se týká i starších mužů, u nichž zatím není...   celý článek
Specializace: ortopedie praktické lékařství pro dospělé revmatologie
Metaanalýzy randomizovaných kontrolovaných studií (RCT) publikované v posledních měsících ukazují příznivý vliv suplementace magnéziem na glykemické parametry...   celý článek
Specializace: gynekologie a porodnictví interní lékařství neurologie
Téma: Metabolismus
Autoři prezentované studie prokázali, že rezistence k inhibitoru tyrosinkinázy (TKI) sunitinibu může být tranzientní, a lze tedy profitovat z jeho opětovného nasazení...   celý článek
Specializace: onkologie
Mezinárodní tým publikoval výsledky analýzy podskupin klinické studie PALOMA-1/TRIO-18. Její autoři se zaměřili na zhodnocení účinnosti a bezpečnosti palbociklibu...   celý článek
Specializace: dětská onkologie onkologie
Analýza německých autorů se zaměřila na bezpečnostní profil subkutánně podávaného abataceptu, cíleného léčiva užívaného v terapii revmatoidní artriti...   celý článek
Specializace: revmatologie
Práce publikovaná v časopisu Neuropsychiatric Disease and Treatment se zabývala výzkumem faktorů, které by mohly predikovat účinnost mirtazapinu, a zkoumala též...   celý článek
Specializace: praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Premenstruační syndrom (PMS) a jeho vážnější forma, premenstruační dysforická porucha (PMDD), postihují až 12 % žen. Ke zmírnění příznaků PMDD se využívá...   celý článek
Specializace: gynekologie a porodnictví
Prospektivní studie se zabývala rozdíly v účinnosti a bezpečnosti abataceptu mezi různými věkovými skupinami pacientů s revmatoidní artritidou (RA). V účinnosti...   celý článek
Specializace: revmatologie
Předchozí výzkumy na zvířatech naznačují, že parciální blokáda dopaminového receptoru D2 a naopak potenciace noradrenergní aktivity by mohla vést ke snížení...   celý článek
Specializace: praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Revmatická onemocnění postihují významnou část populace (20 %), a mají tedy výrazný ekonomický dopad na zdravotnictví. Ve Španělsku proběhla analýza nákladů...   celý článek
Specializace: chirurgie všeobecná neurologie ortopedie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Analgesie
Retrospektivní studie ukázala, že u pacientů s metastatickým renálním karcinomem může vést zvyšování...   celý článek
Specializace: dětská onkologie onkologie
Kvalitativní systematický přehled provedený ve Velké Británii měl za cíl zanalyzovat, jaké faktory ovlivňují...   celý článek
Specializace: praktické lékařství pro děti a dorost
Nedávné studie naznačují, že tradiční vnímání alergie na roztoče jakožto kontinuální celoroční záležitosti by se mělo změnit a že míra a četnost jejích...   celý článek
Specializace: alergologie a imunologie dermatologie dětská dermatologie
Bilastin se řadí mezi antihistaminika 2. generace, která jsou vysoce selektivní. Výhodou je jeho dobrá tolerance a nízký sedativní účinek v porovnání s ostatními antihistaminiky....   celý článek
Specializace: alergologie a imunologie dermatologie dětská dermatologie
V posledních dekádách v řadě rozvinutých zemí poněkud klesá původně vysoká proočkovanost. Přibývá rodičů s rezervovaným postojem vůči vakcinaci jejich...   celý článek
Specializace: praktické lékařství pro děti a dorost
Studie provedená na Boloňské univerzitě v Itálii se zabývala užitím kombinovaných hormonálních kontraceptiv jakožto prostředku ke zmírnění projevů a progrese hluboké infiltrující endometriózy (DIE) v období před...   celý článek
Specializace: gynekologie a porodnictví
Loni publikovaná německá studie ukazuje příznivý efekt perorální antikoncepce na zmírnění obtíží u žen s revmatoidní artritidou (RA)....   celý článek
Specializace: gynekologie a porodnictví
Načíst další Načítání
 
 
 
 
 
 

diskuze