Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 

Moje specializace

Vyberte specializace:

Nebo přejděte na téma:

Acne vulgaris Akutní respirační onemocnění Alergické reakce Alzheimer a Kognitiva Anafylaxe Analgesie Antiemetická terapie Antihypertenziva a statiny Antihypertenziva v kombinaci Antipyretika a analgetika Antitrombotika Artritida Asistovaná reprodukce Atopická dermatitida Benigní hyperplazie prostaty Betablokátory v léčbě hypertenze Biologická léčba Biosimilars Chronické rány Deprese a úzkost Diabetes Diuretika Enuréza a nykturie Gastrointestinální léčba GIT a koliky u dětí Glaukom Hemofilie Hepatitida C Hojení ran HPV, Condylomata a cytomegalovirové infekce Hyperfosfatemie Informační technologie v medicíně Karcinom prostaty Kardiovaskulární rizika Kolorektální karcinom Kožní záněty Leberova hereditární optická neuropatie - LHON Léčba a prevence tromboembolismu Léčba astmatu a CHOPN Léčba bez konzervantů Léčba bolesti Léčba epilepsie Léčba HPV Léčba pohybového aparátu Metabolismus Oftalmologická onemocnění Onkologická léčba Parenterální výživa Perorální antikoncepce Poruchy štítné žlázy Preventabilní onemocnění dospělých Probiotika Psoriáza Pulzová vlna v medicíně Roztroušená skleróza Růstový hormon Sartany v léčbě hypertenze Schizofrenie a antipsychotika Sezónní alergie Sideropenie Srdce, cévy, cholesterol Střevní záněty Topická léčba psoriázy Trombózy v gynekologii Vlhké krytí ran Vzácná onemocnění v hematologii Vzácná onemocnění v neurologii Závislosti Zubní kaz Zvýšená aktivita sympatiku
Cílem metaanalýzy publikované letos na jaře v časopisu Alimentary Pharmacology & Therapeutics bylo posoudit aktuální data o účinnosti L. reuteri DSM 17938 v léčbě...   celý článek
Specializace: pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost
Vzdělávací portál Nutriční akademie - vstup do projektu. ...   celý článek
Specializace: farmacie gastroenterologie a hepatologie onkologie urgentní medicína interní lékařství intenzivní medicína
Autoři níže prezentované práce analyzují případy pacientů postižených jak Leberovou hereditární neuropatií optiku (LHON), tak roztroušenou sklerózou (RS)....   celý článek
Specializace: neurologie
Adolescenti a mladí dospělí s hemofilií, tedy chronickým vrozeným onemocněním, mohou procházet obtížemi zejména v rámci tohoto vývojového období. Mohou bojovat...   celý článek
Specializace: hematologie
Téma: Hemofilie
Zkvalitnění diagnostiky a terapie průjmových onemocnění může nejen v africké Botswaně zachránit či zlepšit kvalitu mnoha dětských životů....   celý článek
Specializace: pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost
Prevence zubního kazu sestává ze tří základních pilířů: pravidelného odstraňování biofilmu ze zubního...   celý článek
Specializace: ortodoncie stomatologie dentální hygienista
Téma: Zubní kaz
Práce uveřejněná v časopisu Drug and Alcohol Review se zabývala rozdíly mezi závislými na kodeinu a na silných opioidních analgetikách, kteří vyhledali léčbu....   celý článek
Specializace: praktické lékařství pro dospělé algeziologie psychiatrie
Téma: Závislosti
Závislost na kodeinu představuje relativně nový zdravotní problém. Studie zaměřené na léčbu této závislosti doposud nebyly k dispozici. V terapii lze využít...   celý článek
Specializace: praktické lékařství pro dospělé algeziologie psychiatrie
Téma: Závislosti
Těhotenství a porod jsou u žen s hemofilií potenciálním zdrojem vážných komplikací. Při plánování těhotenství, důsledné profylaxi a pravidelném sledování je však možné tímto obdobím projít hladce, jak ukazuje...   celý článek
Specializace: hematologie
Téma: Hemofilie
Sekundární analýza studie Prescription Opioid Addiction Treatment Study, jejíž závěry byly zveřejněny na jaře roku 2016 v časopisu Drug and Alcohol Dependence...   celý článek
Specializace: praktické lékařství pro dospělé psychiatrie algeziologie
Téma: Závislosti
Dosud publikované práce naznačují dobrý efekt profylaktického podávání koncentrátů obsahujících von Willebrandův faktor u nemocných se symptomatickou formou...   celý článek
Specializace: hematologie
Téma: Hemofilie
Koncept použití genové terapie k potenciálnímu vyléčení některých onemocnění vznikl v časných 80. letech minulého století. Samozřejmě přišel vzápětí po objevení způsobu klonování genů. Jaká je však současná...   celý článek
Specializace: hematologie
Téma: Hemofilie
Axitinib je perorální inhibitor tyrosinkináz receptoru pro vaskulární endotelový růstový faktor. Klinická studie fáze II hodnotila účinek a bezpečnost axitinibu...   celý článek
Specializace: onkologie dětská onkologie
Autoři článku publikovaného v časopisu Medicine sledovali možný vztah mezi hladinou fibrinogenu před operací a klinicko-patologickými výsledky u nemocných s nemetastatickým...   celý článek
Specializace: onkologie dětská onkologie
Eradikace inhibitoru u kongenitální hemofilie A je úspěšná v 70−80 % případů. V případě neúspěchu je v další linii léčby možné zkusit nasazení některých...   celý článek
Specializace: hematologie
Téma: Hemofilie
Medicína se v dnešní době potýká s problémy danými překotným technologickým pokrokem, se kterým ovšem nedrží krok ekonomická situace ve zdravotnictví. Jsou...   celý článek
Specializace: onkologie dětská onkologie
Oproti rychlému vývoji cílené terapie nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) je vývoj léčiv cílených na malobuněčný karcinom plic (SCLC) stále neuspokojivý. Pětileté přežití u SCLC činí přibližně 6 %, v...   celý článek
Specializace: onkologie
Studií zabývajících se vzestupem C-reaktivního proteinu (CRP) u nemocných s psoriázou a jeho úlohou v posouzení tíže onemocnění a spojením s kardiovaskulárním...   celý článek
Specializace: dětská dermatologie dermatologie
Mezi často popisované duševní poruchy vyskytující se při roztroušené skleróze patří poruchy nálady, deficit kognitivních funkcí i psychotické stavy. Na jejich...   celý článek
Specializace: dětská neurologie neurologie
S případy mylné diagnózy roztroušené sklerózy (RS) se v praxi setkáváme a příčina je jasná: neexistuje kritérium, které by ji jednoznačně potvrdilo nebo vyloučilo. Můžeme pouze určit, co svědčí pro a proti...   celý článek
Specializace: dětská neurologie neurologie
Načíst další Načítání
 
 
 
 
 
 

diskuze