Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 

Moje specializace

Vyberte specializace:

Nebo přejděte na téma:

Alergické reakce Analgesie Antiemetická terapie Antihypertenziva v kombinaci Antikoagulační léčba Antipyretika a analgetika Artritida Asistovaná reprodukce Atopická dermatitida Benigní hyperplazie prostaty Biologická léčba Chronické rány Crohnova nemoc Diabetes Enuréza a nykturie Farmakoterapie bolesti Fibrilace síní Gastrointestinální léčba GIT a koliky u dětí Glaukom Hemofilie Hepatitida C HIV infekce Hojení ran HPV, condylomata a akutní respirační infekce Hypercholesterolémie IBD aktuálně Imunoterapie v onkologii Informační technologie v medicíně Inkontinence Kardiovaskulární rizika Kolorektální karcinom Leberova hereditární optická neuropatie - LHON Léčba a prevence tromboembolismu Léčba alergie Léčba astmatu a CHOPN Léčba bez konzervantů Léčba bolesti Léčba bolesti v onkologii Léčba epilepsie Léčba HPV Léčba pohybového aparátu Metabolismus Moderní léčba diabetu Nehodgkinské lymfomy a CLL Neuropatická bolest Neutropenie – prevence a léčba Onkologická léčba Parenterální výživa Perorální antikoncepce Plicní věk Poruchy štítné žlázy Pravidelné očkování Primární imunodeficience Psoriáza Revmatická onemocnění Roztroušená skleróza Růstový hormon Sartany v léčbě hypertenze Sezónní alergie Sideropenie Srdeční selhání Střevní záněty Suplementace Ca + vit.D Terapie kašle Topická léčba psoriázy Tromboprofylaxe v onkologii Trombózy v gynekologii Vlhké krytí ran Vzácná onemocnění v hematologii Vzácná onemocnění v neurologii Záněty dutiny ústní a krku Závislost na tabáku Závislosti Život s inhibitorem Zubní kaz Zvýšená aktivita sympatiku
Může obinutuzumab podaný jako konsolidace u pacientů s chronickou lymfocytovou leukémií (CLL), kteří dosáhli dobré odpovědi na předchozí terapii, prodloužit...   celý článek
Specializace: dětská onkologie hematologie onkologie
Již v minulosti bylo provedeno mnoho studií, které naznačily významnou souvislost mezi faktory prostředí a rizikem rozvoje nespecifických střevních zánětů (IBD...   celý článek
Specializace: gastroenterologie a hepatologie
Rozšíření možností léčby Crohnovy choroby (CD) o inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNF-α) představovalo milník v terapii střední až těžce aktivní CD. Nicméně stále existují nemocní, kteří na...   celý článek
Specializace: gastroenterologie a hepatologie
Multicentrická prospektivní studie Epi-IBD byla věnována specifikům léčebných strategií ve východní i západní Evropě a jejich efektivitě při předcházení...   celý článek
Specializace: gastroenterologie a hepatologie
Ustekinumab je monoklonální protilátka, která se s vysokou afinitou váže na podjednotku p40 sdílenou interleukiny IL-12 a IL-23. Používá se pro léčbu pacientů...   celý článek
Specializace: gastroenterologie a hepatologie
Primární imunodeficience tvoří skupinu nemocí charakterizovaných vrozenou poruchou funkce imunitního systému na genetickém podkladě. Primární imunodeficience...   celý článek
Specializace: alergologie a imunologie dětská otorinolaryngologie dětská pneumologie otorinolaryngologie pediatrie pneumologie a ftizeologie
Primární imunodeficience (PID) jsou heterogenní skupinou onemocnění podmíněných vrozenými genetickými poruchami imunitního systému. V současnosti je předpokládaná prevalence PID 1 : 1200 pacientů....   celý článek
Specializace: alergologie a imunologie dětská otorinolaryngologie dětská pneumologie otorinolaryngologie pediatrie pneumologie a ftizeologie
Komplement je komplexní systém přibližně 30 bílkovin, které se vyskytují v krvi i tkáních. Jeho základní funkcí je obrana před některými mikroby, destrukce poškozených buněk a regulace imunitních reakcí. Jedním...   celý článek
Specializace: alergologie a imunologie dětská otorinolaryngologie dětská pneumologie otorinolaryngologie pediatrie pneumologie a ftizeologie
Recentní výzkum naznačuje roli hořčíku v patofyziologii některých neurologických onemocnění. Intenzivní zájem se v poslední době soustředil na jeho možnou...   celý článek
Specializace: gynekologie a porodnictví interní lékařství neurologie
Téma: Metabolismus
Klinické studie opakovaně prokazují, že nedostatek hořčíku v organismu má souvislost s řadou onemocnění. Na rozdíl od vápníku, draslíku a sodíku, jejichž...   celý článek
Specializace: gynekologie a porodnictví interní lékařství neurologie
Téma: Metabolismus
Východiska: Sublingvální formy buprenorfinu...   celý článek
Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti
Cílem této meta-analýzy je zajištění evidence-based informace, která se týká přesného dávkování buprenorfinu v udržovací léčbě za účelem vylepšení výsledku léčby. Aby došlo k vybrání a zařazení do meta-analýzy...   celý článek
Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti
Právě publikovaná metaanalýza 21 randomizovaných kontrolovaných studií ukázala, že telmisartan má u pacientů s poruchou metabolismu glukózy příznivější vliv...   celý článek
Specializace: dětská kardiologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Krvácivé epizody jsou hlavním projevem hemofilie a 10–25 % z nich představuje krvácení do svalů. Fyzioterapie, která po tomto krvácení následuje, má svá pravidla....   celý článek
Specializace: dětská onkologie hematologie onkologie
V průběhu dvou klinických hodnocení perorálních inhibitorů faktoru Xa pro antikoagulační léčbu pacientů s fibrilací síní (FIS) bylo pozorováno zvýšené...   celý článek
Specializace: interní lékařství kardiologie neurologie
Autoři kanadské studie se soustředili na výskyt závažného krvácení u pacientů s fibrilací síní léčených warfarinem. První měsíc léčby se ukázal být...   celý článek
Specializace: interní lékařství kardiologie neurologie
Mezinárodní kolektiv autorů publikoval na konci loňského roku systematický přehled, který se zabývá vztahem mezi ligandem receptoru programované buněčné smrti...   celý článek
Specializace: onkologie pneumologie a ftizeologie urologie
Karcinom plic patří mezi zhoubné nádory s vysokou incidencí a špatnou prognózou. V poslední době se ukazují nadějné výsledky léčby ovlivňující funkci imunitního systému i u pacientů s plicním karcinomem....   celý článek
Specializace: onkologie pneumologie a ftizeologie urologie
25. a 26. dubna se opět koná online konference ColgateTalks....   celý článek
Specializace: dentální hygienista ortodoncie stomatologie
Téma: Zubní kaz
Načíst další Načítání
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články