Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Moderní léčba diabetu: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Porovnání účinnosti a nežádoucích GI efektů u metforminu s okamžitým a prodlouženým uvolňováním

Specializace: diabetologie interní lékařství praktické lékařství pro dospělé
Téma: Moderní léčba diabetu

Vydáno: 10.1.2018

Porovnání účinnosti a nežádoucích GI efektů u metforminu s okamžitým a prodlouženým uvolňováním

Cílem nedávno publikované studie bylo prokázat, zda je forma metforminu s prodlouženým uvolňováním stejně účinná při kontrole glykémie a snížení glykovaného hemoglobinu jako běžná forma metforminu pouze při ekvivalentním dávkovacím schématu, nebo i při sníženém dávkování.

Metformin IR a XR

Metformin je společně s režimovými opatřeními lékem první volby u diabetu mellitu 2. typu. Metformin je dostupný ve formě tablet s okamžitým uvolňováním (IR – immediate release) a ve formě s prodlouženým uvolňováním (XR – extended release). XR forma metforminu je v porovnání s IR formou lépe tolerována a má méně nežádoucích gastrointestinálních (GI) účinků. Efekt z hlediska snížení glykémie je podobný u obou forem.

Metodika a průběh studie

Randomizované studie se zúčastnilo celkem 90 diabetiků 2. typu průměrného věku 46 ± 9 let, obě pohlaví byla zastoupena přibližně rovnoměrně (54 % mužů a 46 % žen). Pacienti byli randomizováni do 3 skupin po 30. Skupina 1 dostávala metformin IR 1000 mg 2× denně, ve skupině 2 byl podáván metformin XR 1000 mg 2× denně a pacienti ve skupině 3 užívali metformin XR 500 mg 2× denně.

Při zahájení studie a po 3 měsících terapie byl stanoven glykovaný hemoglobin (HbA1c) a měření glykémie nalačno i náhodné kontroly glykémie byly prováděny týdně po celou dobu studie.

Výsledky

Ve všech 3 skupinách došlo ke klinicky účinnému poklesu HbA1c, glykémie nalačno i náhodné glykémie. Rozdíl ve snížení HbA1c nebyl mezi terapeutickými skupinami statisticky významný (1 % u metforminu IR, 0,7 % u metforminu XR 1000 mg a 0,4 % u metforminu XR 500 mg).

Četnost nežádoucích účinků, především průjmu, dyspepsie a flatulence, byla nejvyšší ve skupině s metforminem IR (40 %); ve skupině s metforminem XR v ekvivalentní dávce nedosahovala ani 20 % a ve skupině s poloviční dávkou metforminu XR byla zanedbatelná.

Závěr

I tato malá studie potvrzuje srovnatelnou účinnost metforminu s okamžitým a prodlouženým uvolňováním a lepší gastrointestinální snášenlivost XR formy.

(hak)

Zdroj: Hameed M., Khan K., Salman S., Mehmood N. Dose comparison and side effect profile of metformin extended release versus metformin immediate release. J Ayub Med Coll Abbottabad 2017 Apr-Jun; 29 (2): 225–229.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4,7/5, hodnoceno 3x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Adherence k léčbě diabetu a význam podpory ze strany rodiny

Součástí adherence k léčbě diabetu mellitu jsou kromě dodržování předepsané farmakoterapie také dietní režim, fyzická aktivita či pravidelné monitorování glykemie. Na všechny tyto aspekty může mít pozitivní vliv podpora rodiny, která výrazně zvyšuje adherenci k léčbě. To jsou výsledky z empirických studií, které shrnuje přehledový článek publikovaný v časopisu Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity.

Diagnóza diabetická úzkost aneb Když cukrovka člověka psychicky zdolává

Jak poznat stav, kdy diabetik ztrácí sílu čelit své nemoci? Jak v něm zakořenit pozitivní přístup a motivovat jej k dodržování léčebného režimu? I zdánlivě banální intervence praktického lékaře může mít zásadní efekt.

Metformin, inzulinová rezistence a kardiovaskulární rizikoMetformin, inzulinová rezistence a kardiovaskulární riziko

Ve skupině perorálních antidiabetik (PAD) byla skupina biguanidů zastoupena třemi deriváty: phenforminem, buforminem a metforminem. Metformin (v přípravcích používaný jako hydrochlorid) – dimethylbiguanid – je v současné době jediným představitelem této skupiny PAD, který je doporučován v léčbě diabetes mellitus (DM). Jeho vliv na snižování hyperglykemie je zprostředkován snížením inzulinové rezistence, to znamená zvýšením citlivosti na inzulin v periferních tkáních. Z tohoto hlediska je metformin označován jako antihyperglykemizující lék (spíše než hypoglykemizující), protože v monoterapii nevede k riziku hypoglykemií a nesnižuje glykemie u nediabetiků.Všechny novinky