Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Metabolismus: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Migréna u dětí a použití hořčíku v léčbě

Specializace: gynekologie a porodnictví interní lékařství neurologie
Téma: Metabolismus

Vydáno: 5.6.2017

Migréna u dětí a použití hořčíku v léčbě

Autorka následující práce se zabývá možnostmi léčby migrény a zejména migrenózního statutu u dětí. Jeho epidemiologie je dosud stále neznámá, a to jak u dětských, tak i dospělých pacientů, a často tento stav ani nebývá diagnostikován. Děti a adolescenti přicházejí do ambulancí pro bolest hlavy, přitom 6−7 % z nich nereaguje uspokojivě na infuzní léčbu a musí být přijato k hospitalizaci. Magnézium podané formou infuze je jednou z účinných možností léčby.

Úvod

Migréna je chronické onemocnění. S migrenózní bolestí hlavy má zkušenost až 5,3 % adolescentů do věku 15 let. Status migrenosus je definován dle klasifikace bolestí hlavy (ICHD − International Classification of Headache Disorders) jako migrenózní bolest hlavy trvající více než 72 hodin. Terapeutické možnosti léčby zahrnují hydrataci pomocí infuzí, parenterálně podané antagonisty dopaminu, valproát, dihydroergotamin (DHE), magnézium a steroidy.

Jednotlivé možnosti léčby

Dihydroergotamin (DHE)

DHE vazbou na ergotaminové receptory působí vazokonstrikci cév a brání uvolnění mediátorů zánětu. Váže se rovněž na serotoninové receptory účastnících se migrenózních bolestí hlavy. Klinické studie uvádějí účinek u dětí ve věku od 8 let a pacientů do 22 let věku. Dle Lindera jich až 80 % reagovalo na léčbu příznivě. Kabbouche hodnotí údaje z prospektivní 6 týdnů trvající studie, kde 77 % nemocných následně nemělo bolesti hlavy. Zbytek měl jen mírné bolesti. Nejčastěji popsaným nežádoucím vedlejším účinkem léčby byly nauzea a zvracení.

Valproát sodný

Valproát je podáván, pokud léčba pomocí DHE není úspěšná nebo je kontraindikovaná. Klinická studie u dospělých pacientů ukázala zlepšení u 80 % nemocných, u dětí nebyly klinické studie v této indikaci provedeny.

Magnézium sulfát

Intravenózně podaný magnézium sulfát je účinný a bezpečný při léčbě migrény u dětí i dospělých (věkové rozmezí 15−55 let). U pacientů s nízkou krevní hladinou hořčíku nastala úleva od bolestí hlavy během 15 minut po podání infuze. Efekt působil nejen na bolest hlavy, ale i na další příznaky migrény, jako fotofobie, fonofobie a pocit na zvracení. Léčba hořčíkem se ukázala účinná rovněž při poúrazové bolesti hlavy. U dětí zatím není k dispozici mnoho klinických údajů, ale obecně lze říci, že léčba je indikovaná, pokud DHE není účinný nebo pro jeho užití existují kontraindikace.

Steroidy

Dexamethason se většinou podává v kombinaci s výše jmenovanou léčbou a je bezpečný při postupné titraci dávky. U pacientů v dětském věku není k dispozici placebem kontrolovaná studie.

Závěr

Status migrenosus a jeho léčba je pro neurology stále výzvou, a to zejména u dětských pacientů. Je ovšem obtížné provádět u pediatrické populace placebem kontrolované studie, a to zejména kvůli etickému hledisku.

(imt)

Zdroj: Kabbouche M. Pediatric inpatient headache therapy: what is available. Headache 2015; 55 (10): 1426−1429, doi: 10.1111/head.12701.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 7x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Hořčík v klinické praxi

Přestože se jedná o čtvrtou nejčastější minerální látku v našem organismu, hořčíku (Mg) byla donedávna věnována jen malá pozornost. Následující stručný přehled zdůrazňuje důležitost jeho role pro fungování našeho organismu, důsledky jeho deficitu i doporučené denní dávky.

Hladina magnézia má vliv na depresi u pacientů po cévní mozkové příhodě

Deprese často komplikuje uzdravení pacientů po cévní mozkové příhodě a vyskytuje se až u třetiny z nich. Čínští lékaři na souboru pacientů po mrtvici zjišťovali výskyt deprese a současně možnou souvislost s nižší hladinou hořčíku. Magnézium má totiž vliv na receptory v mozku a tím i na kognitivní funkce.

Suplementace magnéziem může zlepšovat glykemické i kardiovaskulární parametry

Metaanalýzy randomizovaných kontrolovaných studií (RCT) publikované v posledních měsících ukazují příznivý vliv suplementace magnéziem na glykemické parametry a kardiovaskulární rizikové faktory u diabetiků i nediabetiků.Všechny novinky