Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Metabolismus: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Léčebné využití hořčíku: Kdy jej podávat a jak?

Specializace: gynekologie a porodnictví interní lékařství neurologie
Téma: Metabolismus

Vydáno: 15.2.2017

Léčebné využití hořčíku: Kdy jej podávat a jak?

Přinášíme stručný přehled diagnóz, u kterých je podávání hořčíku užívaným a efektivním léčebným postupem, i dalších situací, ve kterých je jeho podání vhodné.

Úvod

Obsah hořčíku v dietě klesá a odhadem 75 % obyvatel západních zemí nedosahuje doporučené denní dávky. Kromě toho, že hypomagnezémie může představovat riziko sama o sobě, narůstá i povědomí o její možné roli v patogenezi řady chorob. Podání hořčíku proto může být jak úlevou od symptomů, tak také zásahem přímo ovlivňujícím průběh nemoci.

Běžné indikace

Využití hořčíku v medicíně je široké a sahá od nitrožilního podání při akutních stavech až po preventivní perorální užívání. Využití sloučenin hořčíku ve většině uvedených situací je podpořeno velkými studiemi či metaanalýzami.

 • Preeklampsie a eklampsie: Intravenózní síran hořečnatý (magnesium sulfát) snižuje u pacientek s preeklampsií riziko vývoje eklampsie o více než polovinu. Efektivní je i léčba eklampsie hořčíkem.
 • Srdeční arytmie: V akutní kardiologii se i. v. podávaný hořčík používá k ukončení komorové tachykardie typu torsade de pointes a ke zvládnutí fibrilace síní s rychlou komorovou odpovědí. Své místo nachází i v prevenci − hypomagnezémie ohrožuje člověka vznikem arytmií a spasmů koronárních tepen.
 • Astma: Při těžkém astmatickém záchvatu nitrožilně podaný síran hořečnatý zlepší některé parametry plicní funkce (PEF, FEV1). Efektivní je i jeho inhalační podání (nebulizace).
 • Migréna: Pravidelná perorální suplementace hořčíku významně snižuje frekvenci migrén. Intravenózní hořčík se uplatňuje v terapii již vzniklé migrény.
 • Zácpa a dyspepsie: Ačkoliv nejsou k dispozici dostatečně silné vědecké důkazy, užívání hořčíku je široce používaným a mnohdy efektivním postupem při řešení těchto trávicích obtíží.

Další možné indikace

Užití hořčíku v těchto indikacích je rovněž podpořeno studiemi, i když většinou menšího rozsahu. Jedná se obvykle o perorální podávání. Hořčík může posloužit pro:

 • zachování či zlepšení kostní denzity,
 • úlevu od bolestí provázejících menstruaci,
 • prevenci metabolického syndromu,
 • zlepšení metabolismu glukózy a inzulinu,
 • úlevu od křečí v nohou u těhotných.

Lidé ohrožení nedostatkem hořčíku

Suplementace hořčíku může být vhodná i u stavů hrozících vznikem hypomagnezémie. Mezi ně patří:

 • špatně kompenzovaný diabetes mellitus,
 • nemoci způsobující malabsorpci (celiakie, Crohnova choroba apod.),
 • užívání některých léčiv (především diuretik),
 • alkoholismus,
 • vyšší věk.

Doporučená denní dávka hořčíku se pohybuje mezi 300 a 400 mg. Pacienti ji mohou jednoduše pokrýt jednou sklenicí perorálního roztoku připraveného z prášku Magnosolv, který obsahuje 365 mg prvkového hořčíku v 1 sáčku. Tato dávka je zároveň bezpečná a dospělého jedince s dobrou funkcí ledvin by neměla ohrozit vznikem hypermagnezémie. Magnosolv se užívá před jídlem, což zlepšuje jeho vstřebávání.

(luko)

Zdroj: Guerrera M. P., Volpe S. L., Mao J. J. Therapeutic uses of magnesium. Am Fam Physician 2009; 80 (2): 157−162.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,8/5, hodnoceno 16x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Úloha hořčíku ve fyziologických a patofyziologických procesech

Hořčík je prvek důležitý pro správnou funkci řady orgánů a má klíčový význam ve fyziologii lidí i zvířat. Nepostradatelný je ve struktuře kostí a zubů a působí jako kofaktor více než 300 enzymů, mimo jiné je nezbytný pro vazbu ATP na kinázy, ovlivňuje excitabilitu membrán a nervosvalový přenos, buněčnou signalizaci, syntézu proteinů, DNA a RNA, produkci energie, regulaci glykémie a krevního tlaku.

Kazuistika pacienta s hypomagnezémií navozenou dlouhodobým užíváním inhibitorů protonové pumpy

Hypomagnezémie je méně známým nežádoucím účinkem dlouhodobého užívání inhibitorů protonové pumpy (PPI). Kazuistika kanadských lékařů ilustruje možné symptomy sekundární hypomagnezémie a upozorňuje na nutnost pravidelné kontroly pacientů, kteří musejí PPI dlouhodobě užívat z důvodu gastrointestinálního onemocnění.

Nedostatek hořčíku se projevuje u stále více lidí

Nedostatek hořčíku se projevuje u stále více lidí. Je způsoben převážně zevními vlivy, chronickým stresem, zvýšenou fyzickou námahou, působením některých léků a samozřejmě i nedostatečným příjmem tohoto minerálu.Všechny novinky