Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Metabolismus: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Hořčík u pacientů s interním onemocněním

Specializace: gynekologie a porodnictví interní lékařství neurologie
Téma: Metabolismus

Vydáno: 11.3.2016

Hořčík u pacientů s interním onemocněním

U pacientů s interním onemocněním se setkáváme s rozličnými kombinacemi minerálových dysbalancí při mnoha diagnózách. Nedostatek či nadbytek konkrétního prvku nám může napomoci ke stanovení diagnózy, v opačném případě je při léčbě chronických nemocí nutné počítat s důsledky léčby v podobě minerálové dysbalance a pokud možno terapii adekvátně upravit.

Nedostatek hořčíku může být dán jeho sníženým příjmem či zvýšeným vylučováním. Vzhledem ke schopnosti ledvin výrazně snížit vylučování hořčíku do moči při jeho ne zcela dostatečném příjmu bývá jeho nedostatek v organismu jedním z důsledků malabsorpce při různých onemocněních (syndrom krátkého střeva, celiakie, chronická zánětlivá onemocnění střev, píštěle, alkoholismus), dlouhodobých zažívacích obtíží či anorexie.

Mezi pacienty s interním onemocněním je nezbytné pravidelně kontrolovat hladinu hořčíku u diabetiků, kde dochází vlivem osmotické diurézy k jeho zvýšenému vylučování ledvinami. Další početnou skupinou nemocných, kde je nutné myslet na možnou hypomagnezémii, jsou hypertonici léčení diuretiky, jež způsobují sníženou zpětnou resorpci hořčíku ledvinami, což ústí v jeho zvýšené vylučování. S nedostatkem hořčíku se setkáváme také u endokrinologicky léčených pacientů, konkrétně v případě hypertyreózy, hyperaldosteronismu a hyperparatyreózy.

Zvýšené vylučování hořčíku pozorujeme rovněž při onemocnění ledvin – s hypomagnezémií jsou spojené vrozené tubulopatie (Bartterův a Gitelmanův syndrom), akutní selhání ledvin, ztráty hořčíku do dialyzační tekutiny či stav po transplantaci ledviny. U pacientů s akutní pankreatitidou dochází v důsledku vzniku tukových nekróz k tvorbě mýdel a spotřebě hořčíku, což také vede ke snížení jeho hladiny v krvi. Nedostatek hořčíku je nutné vzít v potaz také při léčbě nefrotoxickými léky, jako jsou některá antibiotika (např. gentamycin), tuberkulostatika nebo cytostatika.

Z pohledu internisty je nutné zmínit i důsledky hypomagnezémie, ať už z jakýchkoli příčin, která může u pacientů s preexistujícím onemocněním srdce ústit v závažné komorové arytmie. Vzhledem k faktu, že až 65 % pacientů hospitalizovaných na jednotce intenzivní péče trpí nedostatkem hořčíku, je třeba tuto skutečnost vzít v potaz a pravidelně hladinu hořčíku kontrolovat.

Je také vhodné upozornit pacienty dispenzarizované pro jiná onemocnění na stavy spojené se zvýšenou potřebou hořčíku v průběhu života, mezi něž patří těhotenství, menstruace, zvýšené pocení či dlouhodobý stres. S nedostatkem hořčíku v organismu se setkáváme rovněž v případě zvýšeného denního příjmu fosfátů (které jsou ve vysokém množství obsažené např. v tavených sýrech a kolových nápojích).

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4,3/5, hodnoceno 6x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vyšší příjem hořčíku snižuje riziko rozvoje poruchy glukózové tolerance a diabetu

Hořčík hraje významnou roli v metabolismu glukózy. Řada výzkumů potvrdila, že dostatečná suplementace hořčíkem má příznivý vliv na kontrolu glykemie, citlivost tkání k inzulinu a funkci beta-buněk pankreatu. Většina studií však byla průřezových nebo šlo o jen krátkodobé prospektivní studie. Dlouhodobý význam dostatečného příjmu hořčíku pro prevenci diabetu potvrdila 7 let trvající prospektivní studie amerických autorů, jejíž výsledky byly publikovány v časopisu Diabetes Care.

Příčiny nedostatku intracelulárního hořčíku u diabetiků s normomagnezemií

Možná deficience intracelulárního magnezia (icMg) při současné normální plazmatické koncentraci hořčíku je již známý jev. Nejsou však popsány klinické ani farmakologické vlivy, které ovlivňují koncentraci icMg u pacientů s diabetem a normomagnezemií před propuštěním z nemocnice po akutním onemocnění.

Pacient se symptomatickou hypomagnezemií způsobenou průjmem navozeným podáváním metforminu

Kazuistika upozorňuje na možnost rozvoje klinicky významné malabsorpce způsobené chronickým průjmem vyvolaným podáváním metforminu.Všechny novinky