Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Malá zvířata: Novinky
Kongresy
Odborné společnosti
 

Aspekty metabolického syndromu u obézních psů

Specializace: malá zvířata
Téma: Malá zvířata

Vydáno: 9.1.2017

Aspekty metabolického syndromu u obézních psů

Úvod

Metabolický syndrom je dobře známým fenoménem humánní medicíny. Podobně jako u člověka vede obezita i u psa k rozvoji inzulinové rezistence, dyslipidémií, hypertenze a zkracuje život. Obezita a její následky však byly studovány především na psech v laboratorních podmínkách nebo na jiných živočišných druzích, a nikoliv u psů v situaci běžné klinické praxe.

Kritéria metabolického syndromů u psů

Autoři vytvořili diagnostickou definici pro metabolický syndrom u psů, přičemž vycházeli z parametrů definice z humánní medicíny. U psa ve studii byl diagnostikován metabolický syndrom, pokud obdržel hodnotu 7−9 bodů v rámci 9bodového skóre tělesné kondice a zároveň splňoval dvě z následujících kritérií: plazmatická koncentrace triacylglycerolů > 2,3 mmol/l, celkový cholesterol > 7,8 mmol/l, systolický krevní tlak > 160 mmHg nebo lačná glykémie > 5,6 mmol/l (eventuálně předchozí diagnóza diabetu 2. typu). Autoři zhodnotili také vybrané biomarkery (adiponektin, lačnou inzulinémii a CRP v plazmě) a studovali, jak se stav zvířete změnil po snížení hmotnosti.

Průběh studie a její výsledky

Do studie bylo zařazeno 35 obézních psů různých plemen a na počátku splňovalo kritéria pro metabolický syndrom 7 subjektů. V množství tukové tkáně se na počátku psi významně nelišili; ti, kteří splňovali kritéria pro metabolický syndrom, však měli významně nižší hladinu adiponektinu (p = 0,031) a vyšší hodnoty inzulinémie (p = 0,001).

Psi dostávali v rámci režimu snižování hmotnosti vysokoproteinovou dietu s vysokým nebo středním obsahem vlákniny a jejich majitelé zajistili psům více fyzické aktivity. V průběhu sledování (medián 259 dní; rozpětí 91−674 dní) došlo u psů ke snížení tělesné hmotnosti o 29 % (medián; rozpětí 10−44 %) a snížení množství tukové tkáně o 53 % (medián; rozpětí 16−78 %, p < 0,001). To mělo za následek snížení systolického tlaku (p = 0,008), celkového cholesterolu (p = 0,003), triacylglycerolů (p = 0,018) a lačné inzulinémie (p < 0,001). Naopak se zvýšila koncentrace adiponektinu (p = 0,001). Hodnota CRP se nezměnila.  

Závěr

Studie poukazuje na to, že mezi obézními psy je přibližně 20 % jedinců s metabolickým syndromem charakterizovaným hyperinzulinémií a hypoadiponektinémií. Klinický efekt má nastolení režimových a dietních opatření, což vede ke snížení tělesné hmotnosti a zlepšení zdravotního stavu psa.

(jam)

Zdroj: Tvarijonaviciute A., Ceron, J. J., Holden, S. L. et al. Obesity-related metabolic dysfunction in dogs: a comparison with human metabolic syndrome. BMC Vet Res 2012; 8 (1): 147, doi: 10.1186/1746-6148-8-147.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 12x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Myokarditida jako projev neosporózy u psa

Kazuistika publikovaná v roce 2015 popisuje případ psa se sérologicky diagnostikovanou neosporózou, u kterého došlo k rozvoji myokarditidy, ale nevyvinuly se neurologické příznaky typické pro tuto infekci.

Emergentní laparskopická kryptorchiektomie pro akutní torzi varlete u psa – kazuistika

Studie popisuje případ 7letého samce sibiřského huskyho, který byl na veterinární kliniku přivezen pro příznaky náhlé příhody břišní. Po stanovení diagnózy akutní torze nesestouplého varlete byl zvolen miniinvazivní operační přístup v podobě laparaskopické kryptorchiektomie.

Srovnání kontinuálního a intermitentního podávání furosemidu u psů s akutním srdečním selháním

Plicní edém u psů představuje život ohrožující stav, který by měl být co nejrychleji léčen oxygenoterapií, odpočinkem v kleci a diuretiky. Tradiční metodou volby je bolusové podávání diuretika furosemidu, nicméně nové poznatky poukazují na větší efektivitu a nižší míru komplikací při kontinuálním podávání tohoto léku.Všechny novinky