Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

Redakce

Vydává

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně Sokolská 31, 120 26 Praha 2.

Vedoucí redaktor

MUDr. Jan Boháč

Zástupce vedoucího redaktora

doc. MUDr. Jaroslav Gebhart, CSc.

Odpovědná redaktorka

ing. Lenka Šplíchalová

Tisk, Distribuce, Inzerce

Mladá fronta a.s.
Mezi Vodami 1952/9
143 00 Praha 4

MUDr. Michaela Lízlerová - koordinátor odborných časopisů
telefon: +420 225 276 378
GSM: +420 724 104 297
email: lizlerova@mf.cz

Bc. Michaela Hrdinová - produkční
telefon: +420 225 276 259
email: hrdinova@mf.cz

Kristýna Dytrychová - marketing
telefon: +420 225 276 410
email: dytrychova@mf.cz

Monika Šnaidrová - výroba
telefon: +420 225 276 392
email: snaidrova@mf.cz

Lída Worbisová - inzerce
telefon: +420 225 276 421
email: worbisova@mf.cz

Informace o předplatném podává a objednávky českých předplatitelů přijímá

Nakladatelské středisko ČLS JEP
Sokolská 31
120 26 Praha 2
Barbora Šmejkalová
telefon: +420 296 181 805
             +420 778 775 059
email: nto@cls.cz

Předplatné na Slovensku

Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., oddelenie inej formy predaja,
P.O.BOX 183,
Vajnorská 137,
831 04 Bratislava
tel.: +421 244 458 821
fax.: +421 244 458 819
email: predplatne@abompkapa.sk

Registrační značka MK ČR E 8078.

Rukopisy zasílejte na adresu

MUDr. Jan Boháč IPVZ Ruská 85 100 05 Praha 10 (tel.: +420 271 019 250)

  • Zaslané příspěvky se nevracejí, jsou archivovány ČLS JEP.
  • Vydavatel získá otištěním příspěvku výlučné nakladatelské právo k jeho užití.
  • Otištěné příspěvky nejsou honorovány, autoři obdrží bezplatně jeden výtisk časopisu.
  • Vydavatel a redakční rada upozorňují, že za obsah a jazykové zpracování inzerátů a reklam odpovídá výhradně inzerent.
  • Žádná část tohoto časopisu nesmí být kopírována a rozmnožována za účelem dalšího rozšiřování v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem, ať již mechanickým nebo elektronickým, včetně pořizování fotokopií, nahrávek, informačních databází na magnetických nosičích, bez písemného souhlasu vlastníka autorských práv a vydavatelského oprávnění.

Adresa redakce

Ruská 85100 05 Praha 10

 
 
 
 
 
 

nejčtenější články