Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Leberova hereditární optická neuropatie - LHON: Diagnostická centra
Novinky
Videorozhovor
Diagnostická centra
Odborné společnosti
Kongresy
Další...
 

Počet kopií mitochondriální DNA jako protektivní faktor u heteroplazmické LHON

Specializace: oftalmologie
Téma: Leberova hereditární optická neuropatie - LHON

Vydáno: 6.3.2018

Počet kopií mitochondriální DNA jako protektivní faktor u heteroplazmické LHON

Práce italských výzkumníků hledala vztah mezi ztrátou zraku a počtem kopií mitochondriální DNA u heteroplazmických jedinců nesoucích mutace způsobující Leberovu hereditární neuropatii optiku.

Faktory ovlivňující penetranci LHON

Leberova hereditární neuropatie optiku (LHON) je mitochondriální onemocnění, které typicky způsobuje oboustrannou slepotu u mladých mužů. Genetické faktory a faktory okolí, jež ovlivňují inkompletní penetranci u této choroby, nejsou dosud všechny známy. Cílem této studie tak bylo o něco více je poodhalit.

Sledovaní jedinci a klinický nález

Autoři práce identifikovali 27 jedinců, u kterých byla zjištěna prevalentní mutace pro LHON v heteroplazmické podobě, a vyhodnotili u nich počet kopií mitochondriální DNA (mtDNA). Kontrolní skupinu tvořilo 90 vzájemně nepříbuzných jedinců.

Klinický nález zahrnoval snížení zrakové ostrosti, přítomnost centrocékálního skotomu, edematózní hyperemický terč zrakového nervu a výraznou tortuozitu retinálních cév. Pacienti s tímto nálezem tvořili skupinu postižených jedinců. Ti, kteří byli bez očního nálezu, byli zařazeni do skupiny nositelů. Dva z postižených jedinců byli léčeni idebenonem.

Výsledná zjištění na základě genetické diagnostiky

Diagnóza LHON byla potvrzena genetickým testováním, mutace m.11778G>A byla zjištěna v heteroplazmické podobě u 12 jedinců a m.3460G>A u 15 jedinců. Heteroplazmie se vyskytovala častěji u mutace m.3460G>A.

V 8 rodinách bylo možno sledovat segregaci heteroplazmie v maternální linii, přičemž v 7 z nich bylo zjištěno zvyšování počtu mutovaných alel v následujících generacích. V jedné rodině se naopak procento mutovaných alel snižovalo. Tato data odpovídají náhodnému genetickému driftu.

Nebyla zjištěna žádná korelace mezi klinickou manifestací LHON a procentuálním zastoupením mutace mtDNA, jeden pacient měl mutovanou alelu pouze v 15 %, zatímco jiný v 55 %, což je pod hladinou 60% prahu manifestace onemocnění stanovené v jiné studii retrospektivní analýzou 17 rodin. Na druhou stranu přítomnost mutovaných alel v 95 %, nebo dokonce ve 100 % nevedla nezbytně nutně ke klinické manifestaci LHON. U nepostižených nositelů heteroplazmických mutací byl zjištěn vyšší obsah mtDNA v leukocytech venózní krve.

Závěr

Vysoký počet kopií mtDNA představuje protektivní faktor ztráty zraku u pacientů s primární heteroplazmickou mutací pro LHON, což naznačuje, že se jedná o klíčový faktor ovlivňující penetranci LHON.

(lis)

Zdroj: Bianco A., Bisceglia L., Russo L. et al. High mitochondrial DNA copy number is a protective factor from vision loss in heteroplasmic Leber’s hereditary optic neuropathy (LHON). Invest Ophthalmol Vis Sci 2017 Apr 1; 58 (4): 2193–2197, doi: 10.1167/iovs.16-20389.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Dysfunkce mitochondrií navozená léky: mechanismy a nepříznivé klinické následky

Souhrnný referát poukazuje na vedlejší účinky některých léků, které mohou negativně ovlivňovat funkci nebo strukturu mitochondrií.

Leberova hereditární neuropatie optiku manifestující se v dětství

Práce na téma Leberovy hereditární neuropatie optiku popisuje klinické nálezy u 27 dětských pacientů a dále podává v rámci metaanalýzy přehled o výsledných zrakových ostrostech u 67 pacientů.

Příběh Filipa, pacienta s LHON

Osobní výpověď pacienta se vzácným onemocněním Leberovy hereditární optické neuropatie s jeho ošetřujícím lékařem.Všechny novinky

Diagnostická centra

 

Centrum péče o pacienty s mitochondriálně podmíněnými poruchami optického nervu
Ambulance dědičných poruch metabolismu a genetika, U Nemocnice 2
128 08  Praha 2

zobrazit

Mitolab - Laboratoř pro studium mitochondriálních poruch
Klinika dětského a dorostového lékařství 1.LF UK a VFN Ke Karlovu 2, Budova E4, 2. patro
128 08  Praha 2

zobrazit

 
 

Spolupracující pracoviště

 

Fakultní nemocnice Hradec Králové
Oční klinika, Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Thomayerova nemocnice
Oční oddělení, Vídeňská 800
140 59  Praha 4 – Krč

zobrazit

Nemocnice Pardubického kraje, a. s.
Oční oddělení, Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

Nemocnice České Budějovice, a.s.
Oční oddělení, B. Němcové 585/54
370 01  České Budějovice

zobrazit

Nemocnice ve Frýdku - Místku, p. o.
Oční centrum, El. Krásnohorské 321
738 01  Frýdek-Místek

zobrazit

Krajská nemocnice T.Bati, a. s. ,Zlín
Oční oddělení, Havlíčkovo nábřeží 600
762 75  Zlín

zobrazit

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Oční klinika VFN a l. LF UK,
U Nemocnice 2
128 08  Praha 2

zobrazit

NEMOS Sokolov
Oční oddělení, Nemocnice Sokolov, Slovenská 545
356 01  Sokolov

zobrazit

Fakultní nemocnice Olomouc
Oční klinika, I. . P. Pavlova 185/6
779 00  Olomouc

zobrazit

Nemocnice Jihlava, p.o.
Oční oddělení, Vrchlického 59
586 33  Jihlava

zobrazit

Fakultní nemocnice v Motole
Oční klinika dětí a dospělých UK 2. LF a FN Motol, V Úvalu 84
150 06  Praha 5

zobrazit

Ústřední vojenská nemocnice Praha
Oční klinika 1. LF UK a ÚVN, U Vojenské nemocnice 1200
169 02  Praha 6

zobrazit

Fakultní nemocnice Brno
Oční klinika, Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

Fakultní nemocnice Plzeň
Oční klinika, Edvarda Beneše 1128/13
305 99  Plzeň-Bory

zobrazit

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Oftalmologická klinika, Šrobárova 1150/50
PSČ 100 34  Praha 10

zobrazit

Fakultní nemocnice Ostrava
Oční klinika, 17. listopadu 1790
708 52  Ostrava-Poruba

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy