Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Leberova hereditární optická neuropatie - LHON: Diagnostická centra
Novinky
Videorozhovor
Diagnostická centra
Odborné společnosti
Kongresy
Další...
 

Počet kopií mitochondriální DNA jako protektivní faktor u heteroplazmické LHON

Specializace: oftalmologie
Téma: Leberova hereditární optická neuropatie - LHON

Vydáno: 6.3.2018

Počet kopií mitochondriální DNA jako protektivní faktor u heteroplazmické LHON

Práce italských výzkumníků hledala vztah mezi ztrátou zraku a počtem kopií mitochondriální DNA u heteroplazmických jedinců nesoucích mutace způsobující Leberovu hereditární neuropatii optiku.

Faktory ovlivňující penetranci LHON

Leberova hereditární neuropatie optiku (LHON) je mitochondriální onemocnění, které typicky způsobuje oboustrannou slepotu u mladých mužů. Genetické faktory a faktory okolí, jež ovlivňují inkompletní penetranci u této choroby, nejsou dosud všechny známy. Cílem této studie tak bylo o něco více je poodhalit.

Sledovaní jedinci a klinický nález

Autoři práce identifikovali 27 jedinců, u kterých byla zjištěna prevalentní mutace pro LHON v heteroplazmické podobě, a vyhodnotili u nich počet kopií mitochondriální DNA (mtDNA). Kontrolní skupinu tvořilo 90 vzájemně nepříbuzných jedinců.

Klinický nález zahrnoval snížení zrakové ostrosti, přítomnost centrocékálního skotomu, edematózní hyperemický terč zrakového nervu a výraznou tortuozitu retinálních cév. Pacienti s tímto nálezem tvořili skupinu postižených jedinců. Ti, kteří byli bez očního nálezu, byli zařazeni do skupiny nositelů. Dva z postižených jedinců byli léčeni idebenonem.

Výsledná zjištění na základě genetické diagnostiky

Diagnóza LHON byla potvrzena genetickým testováním, mutace m.11778G>A byla zjištěna v heteroplazmické podobě u 12 jedinců a m.3460G>A u 15 jedinců. Heteroplazmie se vyskytovala častěji u mutace m.3460G>A.

V 8 rodinách bylo možno sledovat segregaci heteroplazmie v maternální linii, přičemž v 7 z nich bylo zjištěno zvyšování počtu mutovaných alel v následujících generacích. V jedné rodině se naopak procento mutovaných alel snižovalo. Tato data odpovídají náhodnému genetickému driftu.

Nebyla zjištěna žádná korelace mezi klinickou manifestací LHON a procentuálním zastoupením mutace mtDNA, jeden pacient měl mutovanou alelu pouze v 15 %, zatímco jiný v 55 %, což je pod hladinou 60% prahu manifestace onemocnění stanovené v jiné studii retrospektivní analýzou 17 rodin. Na druhou stranu přítomnost mutovaných alel v 95 %, nebo dokonce ve 100 % nevedla nezbytně nutně ke klinické manifestaci LHON. U nepostižených nositelů heteroplazmických mutací byl zjištěn vyšší obsah mtDNA v leukocytech venózní krve.

Závěr

Vysoký počet kopií mtDNA představuje protektivní faktor ztráty zraku u pacientů s primární heteroplazmickou mutací pro LHON, což naznačuje, že se jedná o klíčový faktor ovlivňující penetranci LHON.

(lis)

Zdroj: Bianco A., Bisceglia L., Russo L. et al. High mitochondrial DNA copy number is a protective factor from vision loss in heteroplasmic Leber’s hereditary optic neuropathy (LHON). Invest Ophthalmol Vis Sci 2017 Apr 1; 58 (4): 2193–2197, doi: 10.1167/iovs.16-20389.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Dysfunkce mitochondrií navozená léky: mechanismy a nepříznivé klinické následky

Souhrnný referát poukazuje na vedlejší účinky některých léků, které mohou negativně ovlivňovat funkci nebo strukturu mitochondrií.

Leberova hereditární neuropatie optiku manifestující se v dětství

Práce na téma Leberovy hereditární neuropatie optiku popisuje klinické nálezy u 27 dětských pacientů a dále podává v rámci metaanalýzy přehled o výsledných zrakových ostrostech u 67 pacientů.

Příběh Filipa, pacienta s LHON

Osobní výpověď pacienta se vzácným onemocněním Leberovy hereditární optické neuropatie s jeho ošetřujícím lékařem.Všechny novinky

Diagnostická centra

 

Mitolab - Laboratoř pro studium mitochondriálních poruch
Klinika dětského a dorostového lékařství 1.LF UK a VFN Ke Karlovu 2, Budova E4, 2. patro
128 08  Praha 2

zobrazit

Centrum péče o pacienty s mitochondriálně podmíněnými poruchami optického nervu
Ambulance dědičných poruch metabolismu a genetika, U Nemocnice 2
128 08  Praha 2

zobrazit

 
 

Spolupracující pracoviště

 

Fakultní nemocnice v Motole
Oční klinika dětí a dospělých UK 2. LF a FN Motol, V Úvalu 84
150 06  Praha 5

zobrazit

Fakultní nemocnice Plzeň
Oční klinika, Edvarda Beneše 1128/13
305 99  Plzeň-Bory

zobrazit

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Oční klinika VFN a l. LF UK,
U Nemocnice 2
128 08  Praha 2

zobrazit

Fakultní nemocnice Ostrava
Oční klinika, 17. listopadu 1790
708 52  Ostrava-Poruba

zobrazit

Nemocnice Pardubického kraje, a. s.
Oční oddělení, Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

Fakultní nemocnice Brno
Oční klinika, Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

Nemocnice České Budějovice, a.s.
Oční oddělení, B. Němcové 585/54
370 01  České Budějovice

zobrazit

Ústřední vojenská nemocnice Praha
Oční klinika 1. LF UK a ÚVN, U Vojenské nemocnice 1200
169 02  Praha 6

zobrazit

Nemocnice ve Frýdku - Místku, p. o.
Oční centrum, El. Krásnohorské 321
738 01  Frýdek-Místek

zobrazit

Fakultní nemocnice Olomouc
Oční klinika, I. . P. Pavlova 185/6
779 00  Olomouc

zobrazit

NEMOS Sokolov
Oční oddělení, Nemocnice Sokolov, Slovenská 545
356 01  Sokolov

zobrazit

Fakultní nemocnice Hradec Králové
Oční klinika, Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Krajská nemocnice T.Bati, a. s. ,Zlín
Oční oddělení, Havlíčkovo nábřeží 600
762 75  Zlín

zobrazit

Thomayerova nemocnice
Oční oddělení, Vídeňská 800
140 59  Praha 4 – Krč

zobrazit

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Oftalmologická klinika, Šrobárova 1150/50
PSČ 100 34  Praha 10

zobrazit

Nemocnice Jihlava, p.o.
Oční oddělení, Vrchlického 59
586 33  Jihlava

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy