Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
 

Účinnost antiosteoporotických léků se může lišit v závislosti na riziku zlomeniny dle FRAX®

Specializace: interní lékařství revmatologie
Téma: Léčba osteoporózy

Vydáno: 4.3.2015

Účinnost antiosteoporotických léků se může lišit v závislosti na riziku zlomeniny dle FRAX®

Klinické studie porovnávající účinnost jednotlivých antiosteoporotických léků u pacientů s různou pravděpodobností vzniku zlomeniny v následujících 10 letech dle FRAX® (Fracture Risk Assessment Tool) ukázaly, že účinnost bazedoxifenu, klodronátu a denosumabu v prevenci osteoporotických zlomenin klesá se snižujícím se rizikem dle FRAX®, zatímco účinnost raloxifenu, alendronátu a stronciumranelátu je stabilní a není závislá na míře rizika zlomenin dle FRAX®.

Osteoporotické zlomeniny jsou nejzávažnější komplikací postmenopauzální osteoporózy a jejich prevence je hlavním cílem antiosteoporotické léčby. Donedávna se jako primární parametr při rozhodování o antiosteoporotické léčbě používala kostní minerální denzita (BMD). Dnes klinická doporučení podporují používání 10letého rizika zlomenin stanoveného pomocí algoritmu FRAX®, zpracovaného počítačem, který zavedla WHO.

FRAX® má pomoci lékařům identifikovat pacienty, kteří jsou kandidáty antiosteoporotické léčby na základě rizika vzniku zlomeniny v následujících 10 letech. Kromě využití FRAX® jako výchozí informace při rozhodování o zahájení antiosteoporotické léčby je však nyní tento ukazatel rizika v některých studiích hodnocen v souvislosti s účinností antiosteoporotických léků. Jejich výsledky naznačují, že korelace mezi pravděpodobností zlomeniny dle FRAX® a účinností farmakoterapie osteoporózy se může u jednotlivých přípravků lišit.

Raloxifen, alendronát a stronciumranelát vykazují stabilní účinnost v prevenci zlomenin, která při snižujícím se riziku dle FRAX® neklesá.

(zza)

Zdroj: Silverman S. L., Komm B. S., Mirkin S. Use of FRAX®-based fracture risk assessments to identify patients who will benefit from osteoporosis therapy. Maturitas. 2014 Jul 16; pii: S0378-5122(14)00236-9; doi: 10.1016/j.maturitas.2014.07.007. [Epub ahead of print]

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,9/5, hodnoceno 15x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Stronciumranelát zvyšuje BMD a markery osteoformace při současném snížení markerů kostní resorpce

Léčba stronciumranelátem vede u pacientů s osteoporózou ke zvýšení markerů kostní novotvorby a snížení markerů kostní resorpce, které je provázeno významným zvýšením kostní minerální denzity (BMD) bederní páteře i proximálního femuru. Tato retrospektivní argentinská studie přinesla i další zajímavá zjištění: přínos stronciumranelátu po jednom roce léčby je významný bez ohledu na předchozí léčbu bisfosfonáty, ale může být větší u pacientů, kteří bisfosfonáty dosud neužívali.

Stronciumranelát je důležitou alternativou antiresorpční léčby

Na základě osobních desetiletých zkušeností se stronciumranelátem v léčbě osteoporózy vidí prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., FRCP (V. interní klinika LF UK a UNB, Bratislava), jeho největší přínos u pacientů po selhání antiresorpční léčby, po 3–5 letech antiresorpční léčby, po 18 měsících anabolické léčby a při intoleranci antiresorpční léčby. Ve své přednášce v rámci sympozia věnovaného léčbě osteoporózy, které proběhlo na začátku října 2014 v Praze, prezentoval výsledky slovenských studií se stronciumranelátem DUAL, BENEFIT a OSTEO Register a doporučil i praktický postup pro identifikaci pacientů se zvýšeným  kardiovaskulárním rizikem, u nichž je léčba tímto přípravkem nově kontraindikovaná.

Pozice stroncium-ranelátu v léčbě skeletálních onemocnění

Stroncium-ranelát je antiosteoporotický lék s unikátním duálním mechanismem účinku obnovujícím rovnováhu kostního obratu ve prospěch osteoformace. Z tohoto léčebného účinku mohou profitovat pacienti, ženy i muži, se závažnou osteoporózou ve smyslu platné indikace. Pro co nejvyšší míru prospěšnosti léčby a pro minimalizaci rizika nežádoucích účinků je třeba věnovat pozornost, jako u všech léčivých přípravků, indikacím, kontraindikacím a výběru vhodných pacientů, tak aby bylo dosaženo co nejlepšího terapeutického efektu.Všechny novinky