Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
 

Stronciumranelát zvyšuje odolnost kostí proti zlomeninám

Specializace: interní lékařství revmatologie
Téma: Léčba osteoporózy

Vydáno: 5.3.2015

Stronciumranelát zvyšuje odolnost kostí proti zlomeninám

Výsledky klinických i experimentálních studií dokládají jedinečný duální mechanismus účinku stronciumranelátu ovlivňující kostní novotvorbu i resorpci. Výsledná stimulace novotvorby spongiózní i kompaktní kosti bez zvýšení pórozity se pak promítne do sníženého rizika vertebrálních i nevertebrálních zlomenin u pacientů s osteoporózou.

Schopnost kosti odolávat zlomeninám je dána vlastnostmi kostní tkáně. Patří sem mineralizace, množství kostní hmoty a její prostorové rozložení neboli mikroarchitektura. Při léčbě osteoporózy brání antiresorpční léky úbytku spongiózní kosti a ztenčování corticalis, ale neovlivňují mikroarchitekturu kosti. Anabolické léky podporují novotvorbu kosti na povrchu trámců i na vnitřní straně corticalis, ovšem za cenu zvyšování pórozity kompaktní kosti.

Ojedinělý přístup k léčbě osteoporózy nabízí stronciumranelát, a to díky svému duálnímu mechanismu účinku. Rozsáhlý preklinický výzkum následovaný širokým klinickým programem prokázal schopnost tohoto přípravku obnovit rovnováhu mezi kostní resorpcí a novotvorbou. Toho je dosaženo díky duálnímu mechanismu účinku zvyšujícímu kostní novotvorbu a současně snižujícímu kostní resorpci. Příznivý vliv stronciumranelátu na mikroarchitekturu kostí spolu se zhuštěním sítě trámců spongiózní kosti, přeměnou jejich tvaru z prutovitého na plátovitý a ztluštěním corticalis vylepšuje biomechanické vlastnosti kostí. Díky tomu dosahuje u pacientů s osteoporózou klinicky prokázaného snížení rizika vertebrálních i nevertebrálních zlomenin.

(zza)

Zdroj: Iolascon G., Frizzi L., Di Pietro G., et al. Bone quality and bone strength: benefits of the bone-forming approach. Clinical Cases in Mineral and Bone Metabolism. 2014; 11 (1): 20–24.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 14x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Účinnost antiosteoporotických léků se může lišit v závislosti na riziku zlomeniny dle FRAX®

Klinické studie porovnávající účinnost jednotlivých antiosteoporotických léků u pacientů s různou pravděpodobností vzniku zlomeniny v následujících 10 letech dle FRAX® (Fracture Risk Assessment Tool) ukázaly, že účinnost bazedoxifenu, klodronátu a denosumabu v prevenci osteoporotických zlomenin klesá se snižujícím se rizikem dle FRAX®, zatímco účinnost raloxifenu, alendronátu a stronciumranelátu je stabilní a není závislá na míře rizika zlomenin dle FRAX®.

Stronciumranelát vede k reorganizaci struktury kostních trámců po léčbě bisfosfonáty

Analýza postupně získaných biopsií z hřebene kosti kyčelní během 6 let léčby osteoporózy u jedné pacientky ukázala zásadní rozdíly v mikroarchitektuře a mineralizaci kosti dané změnou léčby antiresorpčními přípravky (bisfosfonáty) na lék s duálním účinkem na kost (stronciumranelát) .

Stronciumranelát zvyšuje BMD a markery osteoformace při současném snížení markerů kostní resorpce

Léčba stronciumranelátem vede u pacientů s osteoporózou ke zvýšení markerů kostní novotvorby a snížení markerů kostní resorpce, které je provázeno významným zvýšením kostní minerální denzity (BMD) bederní páteře i proximálního femuru. Tato retrospektivní argentinská studie přinesla i další zajímavá zjištění: přínos stronciumranelátu po jednom roce léčby je významný bez ohledu na předchozí léčbu bisfosfonáty, ale může být větší u pacientů, kteří bisfosfonáty dosud neužívali.Všechny novinky