Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
 

Stronciumranelát vede k reorganizaci struktury kostních trámců po léčbě bisfosfonáty

Specializace: interní lékařství revmatologie
Téma: Léčba osteoporózy

Vydáno: 4.3.2015

Stronciumranelát vede k reorganizaci struktury kostních trámců po léčbě bisfosfonáty

Analýza postupně získaných biopsií z hřebene kosti kyčelní během 6 let léčby osteoporózy u jedné pacientky ukázala zásadní rozdíly v mikroarchitektuře a mineralizaci kosti dané změnou léčby antiresorpčními přípravky (bisfosfonáty) na lék s duálním účinkem na kost (stronciumranelát) .

V této studii byly odebrány 4 biopsie během léčby bisfosfonáty a 1 biopsie po jednom roce léčby stronciumranelátem. Dále byly zjištěny kostní markery v séru a byla provedena duální rentgenová absorpciometrie (DEXA). K posouzení parametrů nemineralizované kostní tkáně (osteoidu) a kostního obratu bylo použito histologické vyšetření nedekalcifikované kosti. Strukturální indexy a stupeň mineralizace byly stanoveny pomocí výpočetní mikrotomografie, kvantitativního zobrazení odražených elektronů a kombinované energiově disperzní rentgenové analýzy/rentgenové fluorescenční mikroanalýzy.

Podávání stronciumranelátu po dobu jednoho roku, které následovalo po dlouhodobé léčbě bisfosfonáty, vedlo u této pacientky ke značnému zvýšení objemového podílu kosti v lopatě kosti kyčelní a ke změnám ve struktuře trámců. Tato strukturální změna byla dána především přeměnou prutovitých trámců na plátovité a zvýšením indexu hustoty propojení trámců, což může přispívat k pozitivní změně kvality kosti. Léčba stronciumranelátem následující po bisfosfonátech vedla k zachování profilu mineralizace. Nebyly zachyceny žádné defekty mineralizace ani akumulace osteoidů. Nový charakter spongiózní kosti po změně léčby dokládají i tunelovité resorpční lakuny ve tvaru háčku, novotvorba jednotek podobných osteonům a minimodelování endosteálních hrbolků ve struktuře spongiózní kosti. Klinické kostní markery ukázaly, že stronciumranelát stimuluje novotvorbu kosti a současně i snižuje kostní resorpci navzdory předchozí dlouhodobé antiresorpční léčbě a jejímu vlivu na kostní obrat.

Klinické údaje a informace o mikrostruktuře získané z neobvykle vysokého počtu kostních biopsií můžou pomoci pochopit mechanismy reorganizace dané změnou antiosteoporotické léčby z antiresorpční na léčbu podporující osteoformaci.

(zza)

Zdroj: Jobke B., Burghardt A. J., Muche B., Hahn M., Semler J., et al. (2011) Trabecular Reorganization in Consecutive Illiac Crest Biopsies when Switching from Bisphosphonate to Stroncium Ranelate Treatment. PLoS ONE 6 (8): e23638; doi: 10.1371/journal.pone.0023638

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,6/5, hodnoceno 7x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Stronciumranelát zvyšuje BMD a markery osteoformace při současném snížení markerů kostní resorpce

Léčba stronciumranelátem vede u pacientů s osteoporózou ke zvýšení markerů kostní novotvorby a snížení markerů kostní resorpce, které je provázeno významným zvýšením kostní minerální denzity (BMD) bederní páteře i proximálního femuru. Tato retrospektivní argentinská studie přinesla i další zajímavá zjištění: přínos stronciumranelátu po jednom roce léčby je významný bez ohledu na předchozí léčbu bisfosfonáty, ale může být větší u pacientů, kteří bisfosfonáty dosud neužívali.

Stronciumranelát je důležitou alternativou antiresorpční léčby

Na základě osobních desetiletých zkušeností se stronciumranelátem v léčbě osteoporózy vidí prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., FRCP (V. interní klinika LF UK a UNB, Bratislava), jeho největší přínos u pacientů po selhání antiresorpční léčby, po 3–5 letech antiresorpční léčby, po 18 měsících anabolické léčby a při intoleranci antiresorpční léčby. Ve své přednášce v rámci sympozia věnovaného léčbě osteoporózy, které proběhlo na začátku října 2014 v Praze, prezentoval výsledky slovenských studií se stronciumranelátem DUAL, BENEFIT a OSTEO Register a doporučil i praktický postup pro identifikaci pacientů se zvýšeným  kardiovaskulárním rizikem, u nichž je léčba tímto přípravkem nově kontraindikovaná.

Pozice stroncium-ranelátu v léčbě skeletálních onemocnění

Stroncium-ranelát je antiosteoporotický lék s unikátním duálním mechanismem účinku obnovujícím rovnováhu kostního obratu ve prospěch osteoformace. Z tohoto léčebného účinku mohou profitovat pacienti, ženy i muži, se závažnou osteoporózou ve smyslu platné indikace. Pro co nejvyšší míru prospěšnosti léčby a pro minimalizaci rizika nežádoucích účinků je třeba věnovat pozornost, jako u všech léčivých přípravků, indikacím, kontraindikacím a výběru vhodných pacientů, tak aby bylo dosaženo co nejlepšího terapeutického efektu.Všechny novinky