Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Léčba HPV: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Genitální infekce HPV byla zjištěna u každého 8. evropského muže

Specializace: gynekologie a porodnictví
Téma: Léčba HPV

Vydáno: 27.4.2015

Genitální infekce HPV byla zjištěna u každého 8. evropského muže

Prevalence genitální infekce HPV dosahuje u mužů v Evropě průměrně 12,4 % v obecné populaci a 30,9 % ve vysoce rizikové populaci. Zjištěné údaje se mezi studiemi významně liší. Nejčastějším typem viru byl u obou analyzovaných populací vysoce rizikový HPV16.

Lidský papillomavirus (HPV) je nejčastěji sexuálně přenášenou infekcí na celém světě, která vede u obou pohlaví ke značné morbiditě. Cílem této studie bylo zhodnotit prevalenci genitální infekce HPV u evropských mužů, identifikovat parametry, které ji ovlivňují, a popsat nejčastěji se vyskytující typy HPV. Autoři provedli v roce 2014 systematický přehled a metaanalýzu studií publikovaných v databázích PubMed a Embase.

Vyhledali 31 prací věnovaných prevalenci genitální infekce HPV u mužů v severní, západní a jižní Evropě (žádné studie z východní Evropy nebyly nalezeny). Sdružené výsledky z 9 studií u obecné populace zahrnující 1863 mužů ukázaly prevalenci 12,4 %, ovšem údaje z jednotlivých studií se významně lišily. Sdružená prevalence u vysoce rizikové populace z 22 studií zahrnujících 6428 mužů dosáhla 30,9 % také při vysoké heterogenitě výsledků jednotlivých studií. Metaregresní analýza ukázala významně vyšší prevalenci ve studiích publikovaných po roce 2000 (28,5 %) v porovnání s předchozími studiemi (8,8 %, p = 0,0179). Po úpravě na rok publikace ukázala tato analýza, že rozdíl mezi oběma hodnocenými populacemi mužů nelze vysvětlit zeměpisnou oblastí, anatomickým místem odběru vzorku ani metodou detekce HPV. Mezi nejčastější typy HPV patřil HPV16 a HPV18.

Tyto poznatky můžou být důležité pro posouzení epidemiologické situace před zavedením očkování proti HPV u mužů. Vypovídají o vysokém výskytu HPV infekce u vysoce rizikových mužů a naznačují stoupající prevalenci.

(zza)

Zdroj: Hebnes J. B., Olesen T. B., Duun-Henriksen A. K., et al. Prevalence of genital human papillomavirus among men in Europe: systematic review and meta-analysis. J Sex Med. 2014 Nov; 11 (11): 2630–44. doi: 10.1111/jsm.12652. Epub 2014 Aug 3.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,9/5, hodnoceno 14x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Dopady a prevence HPV infekce: Otázka nejen pro gynekology

5. až 7. prosince 2014 proběhla v Praze již sedmá konference Sekce kolposkopie a cervikální patologie České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP a Sdružení soukromých gynekologů ČR. Jedním z jejích přednáškových bloků, jenž se věnoval problematice HPV infekce, byl blok pod názvem Dopady a prevence HPV infekce: Otázka nejen pro gynekology.

Informovanost o rizicích HPV pro muže není dostatečná

Průzkum na francouzských středních školách ukázal nedostatečnou informovanost chlapců o riziku, které pro ně představuje infekce lidským papilomavirem (HPV).

Optimálního přínosu očkování proti HPV lze dosáhnout při vakcinaci před 14. narozeninami

Očkování proti lidskému papilomaviru (HPV) má nejvyšší účinnost, pokud je provedeno před prvním pohlavním stykem. Průzkum provedený v Německu ukázal, že pouze 5 % žen má pohlavní styk před 14. rokem věku. Očkování by tedy mělo být dokončeno do 14. narozenin. Za předpokladu podobného chování českých dívek je toto zjištění v souladu s českou praxí, kdy je očkování hrazeno u dívek ve věku 13–14 let.Všechny novinky