Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Léčba HPV: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Dopady a prevence HPV infekce: Otázka nejen pro gynekology

Specializace: gynekologie a porodnictví
Téma: Léčba HPV

Vydáno: 23.4.2015

Dopady a prevence HPV infekce: Otázka nejen pro gynekology

5. až 7. prosince 2014 proběhla v Praze již sedmá konference Sekce kolposkopie a cervikální patologie České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP a Sdružení soukromých gynekologů ČR. Jedním z jejích přednáškových bloků, jenž se věnoval problematice HPV infekce, byl blok pod názvem Dopady a prevence HPV infekce: Otázka nejen pro gynekology.

V přednášce RNDr. Jiřího Duška ve spoluautorství s MUDr. Vladimírem Dvořákem byl představen systém adresného zvaní k onkologickým screeningům, díky němuž podstoupilo vyšetření děložního hrdla 8,1 % pozvaných žen z velmi rezistentní ženské populace. Podle dat z Národního onkologického registru incidence karcinomu děložního hrdla stagnuje. Trend naznačuje mírný pokles jak výskytu (v letech 2001 až 2011 o 10,8 %), tak především mortality (v uvedených letech o 28,3 %). V roce 2013 bylo provedeno cytologické vyšetření u 2 135 005 žen s pozitivním nálezem ve 4 % (nejčastěji LSIL nebo ASC-US). V posledních letech (2010 až 2013) se účast ve screeningu pohybuje kolem 55 % žen starších 15 let.

MUDr. Vladimír Mulač (gynekolog – Beroun, člen HPV College) představil aktivitu nezávislého sdružení odborníků HPV College směrem k odborné veřejnosti, tedy především pediatrům, urologům, proktologům, dermatologům a ORL specialistům, kteří se s důsledky nákazy HPV také často setkávají. Pro ně je v rámci stránek www.hpv-college.cz dostupný informační portál www.hpv-guide.cz, obsahující spolehlivé informace o očkování proti HPV.

Nové trendy ve vakcinaci představil docent Tomáš Fait (Gynekologicko‑porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha). Upozornil, že HPV nestojí jen za karcinomem děložního hrdla (v 99 %), ale za 85 % karcinomu řiti, za polovinou karcinomů penisu, vulvy, vagíny, asi 20 % karcinomů orofaryngeální oblasti a přibližně 10 % karcinomů hrtanu. HPV typu 6 a 11 navíc vyvolává 90 % genitálních bradavic jak u žen, tak i u mužů. Podle zkušeností ze zahraničí (Austrálie, Dánsko, USA), kdy po zavedení vakcinace proti HPV došlo k významnému poklesu výskytu genitálních bradavic nebo cervikálních abnormalit, a pozitivních zkušeností s očkováním chlapců ve věku 12 a 13 let z Austrálie je na místě zvažovat i v našich podmínkách očkování obou pohlaví.

MUDr. Michal Zábrodský (Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol, Praha) přednesl podrobný rozbor dvou nejčastějších ORL afekcí spojených s HPV. První z nich je rekurentní respirační papilomatóza (RRP) a druhou jsou s HPV asociované karcinomy hlavy a krku. RRP, jejímiž původci jsou téměř vždy HPV 6 a 11, je charakterizována vznikem exofytických lézí sliznice dýchacích a polykacích cest. U pacientů dochází k chrapotu, kašli, poruchám polykání a v těžkých pokročilých stadiích i k dušnosti. I po léčbě, která je zásadně chirurgická, dochází velmi často k rekurenci a komplikacím (jizvení, afonie). Při přítomnosti dalších rizikových faktorů (kouření, alkohol) může dojít až k maligní transformaci. U dospělých se zvažuje vakcinace kvadrivalentní vakcínou, protože roli hraje především sexuální chování a reinfekce. U dětí k nákaze dochází v porodních cestách matky s infekcí (kondylomata). Nádory hlavy a krku spojené s HPV mají celosvětově vzrůstající incidenci (400 000 případů/rok) i mortalitu (223 000 případů/rok). U pacientů s již proběhlou HPV expozicí však v současnosti dostupné profylaktické vakcíny pravděpodobně nejsou příliš efektivní.

MUDr. Michal Mihula (ambulance onkogynekologické prevence, Městská nemocnice Ostrava) předal své zkušenosti s léčbou genitálních bradavic, které jsou na rozdíl od účinné prevence velmi obtížně léčitelné. Možná je aplikace podofylotoxinu, imiquimodu, synekatechinů či bylinných extraktů. Použít lze i tekutý dusík, CO2 laser, ablaci, elektroablaci a další, i invazivnější metody. Místní ošetření však neřeší podstatu onemocnění. Vyzkoušet lze také celkovou imunomodulaci za použití isoprinosinu.

MUDr. Radovan Turyna (ÚPMD, Praha) se ve své prezentaci zabýval především problematikou análního karcinomu, který je spojen pouze s infekcí nízkorizikovými typy HPV – 6 a 11. Kvadrivalentní vakcínou lze předejít značnému počtu análních karcinomů a všem onemocněním v této oblasti spojeným s infekcí HPV 6 a 11.

the

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,9/5, hodnoceno 11x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Informovanost o rizicích HPV pro muže není dostatečná

Průzkum na francouzských středních školách ukázal nedostatečnou informovanost chlapců o riziku, které pro ně představuje infekce lidským papilomavirem (HPV).

Optimálního přínosu očkování proti HPV lze dosáhnout při vakcinaci před 14. narozeninami

Očkování proti lidskému papilomaviru (HPV) má nejvyšší účinnost, pokud je provedeno před prvním pohlavním stykem. Průzkum provedený v Německu ukázal, že pouze 5 % žen má pohlavní styk před 14. rokem věku. Očkování by tedy mělo být dokončeno do 14. narozenin. Za předpokladu podobného chování českých dívek je toto zjištění v souladu s českou praxí, kdy je očkování hrazeno u dívek ve věku 13–14 let.

Podíl HPV-pozitivních orofaryngeálních karcinomů stoupá zejména u mužů

V západních zemích přibývá případů HPV-pozitivního orofaryngeálního skvamocelulárního karcinomu (OPSSC), přičemž 80 % pacientů tvoří muži. Epidemiologické údaje ukazují, že jde o důsledek pohlavního šíření lidského papilomaviru (HPV). Je proto vhodná individualizovaná léčba těchto karcinomů a očkování chlapců proti HPV.Všechny novinky