Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Léčba HPV: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Bezpečnost kvadrivalentní vakcíny proti HPV hodnocená v poregistračním sledování

Specializace: gynekologie a porodnictví
Téma: Léčba HPV

Vydáno: 20.11.2015

Bezpečnost kvadrivalentní vakcíny proti HPV hodnocená v poregistračním sledování

Kvadrivalentní vakcína proti lidskému papilomaviru (HPV) typu 6, 11, 16 a 18 se používá v mnoha zemích světa. Slouží pro prevenci genitálních bradavic, ale také cervikálních, vulvárních, vaginálních a análních karcinomů a prekanceróz. Vzhledem k očekávanému pozitivnímu vlivu na veřejné zdraví bylo toto očkování zařazeno do vakcinačních programů mnoha zemí a celosvětově bylo podáno asi 178 milionů dávek této očkovací látky.

V rámci předregistračního klinického hodnocení kvadrivalentní vakcíny proti HPV proběhlo 7 různých klinických studií fáze III, kterých se zúčastnilo více než 29 tisíc žen a mužů ve věku od 9 do 45 let. V těchto studiích bylo očkování všeobecně dobře tolerované.

V posledních 9 letech, jež uběhly od uvedení vakcíny na trh, vyvstala potřeba znovu posoudit její bezpečnost v podmínkách běžné klinické praxe. V tomto období proběhlo více než 15 klinických studií, kterých se zúčastnilo přes 1 milion osob různého věku napříč různými státy. Většina studií hodnotila toleranci v běžné populaci, některé se však soustředily na užší skupinu pacientů, například na těhotné ženy, HIV-pozitivní nebo nemocné trpící systémovým lupus erythematodes.

Nová přehledová práce představuje souhrn publikovaných dat z aktivní i pasivní surveillance v poregistračním období. Ukazuje se, že s očkováním jsou spojeny jen mírné nežádoucí účinky, jako synkopa nebo kožní infekce. Mezi možné závažné nežádoucí účinky, na které byl kladen zvláštní důraz, patří nepříznivý vliv na těhotenství, autoimunitní choroby (včetně Guillainova–Barrého syndromu nebo roztroušené sklerózy), anafylaxe, tromboembolie a cévní mozková příhoda. U proočkované populace nebyl zaznamenán nárůst žádné z těchto diagnóz.

Tyto výsledky spolu s daty z předregistračních klinických studií potvrzují, že kvadrivalentní vakcína proti HPV má příznivý bezpečnostní profil. Zdravotnické organizace, regulační orgány a orgány zdravotní politiky z celého světa proto doporučují rutinní očkování proti HPV.

(mak)

Zdroj: Vichnin M., Bonanni P., Klein N. P. et al. An overview of quadrivalent human papillomavirus vaccine safety. Pediatr Infect Dis J 2015 Sep; 34 (9): 983–991; doi: 10.1097/inf.0000000000000793.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,4/5, hodnoceno 23x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Testování přítomnosti HPV DNA v moči u žen, které se neúčastní screeningových programů

Ve Francii je ke screeningu nádorů děložního čípku používáno stejně jako v ČR cytologické hodnocení cervikálního sekretu, a to u žen ve věku 25–65 let. Nicméně pokrytí cílové skupiny žen screeningem je nedostatečné. Autoři předkládané studie se proto rozhodli prozkoumat, jestli by možnost testování přítomnosti lidského papilomaviru (HPV) z pohodlí domova compliance zlepšila.

Prevalence genotypspecifické HPV infekce u žen – prostor pro prevenci zahrnující vakcinaci?

Francouzští autoři se zabývali průzkumem prevalence a distribuce genotypu lidského papilomaviru (HPV) mezi ženami, které podstupují rutinní gynekologickou prohlídku. Zaměřili se na vztah výskytu HPV k věku a výsledkům cytologického/histologického nálezu na čípku. Cílem práce bylo definovat, zda lze zlepšit strategie preventivního přístupu k HPV infekci a s ní souvisejícím komplikacím u žen.

Přímý efekt očkování proti HPV současně u chlapců i dívek – analytická studie

Očkování proti lidskému papilomaviru (HPV) je dnes zavedeno v řadě zemí s cílem ochránit dívky a ženy před nádorem děložního čípku. Rozšíření očkovacího programu i na chlapce by mohlo znamenat přínos i pro ženy, i když tento přínos bude nejspíše malý. Narůstající důkazy o roli HPV infekce v rozvoji jiných nádorů tak otvírají další oblast pro protektivní efekt HPV vakcinace. Jaká je role očkování chlapců v prevenci nádorů spojených s HPV infekcí?Všechny novinky